האם מדובר בהענקה פסולה שיש לבטל אותה?

מיקומך כאן
נגישות