האם זכאות על נכסי מקרקעין דורשת הוכחה בכתב?

מיקומך כאן
נגישות