באילו מקרים ניתן להפחית את גובה מזונות הילדים?

גובה דמי המזונות אומנם נקבע מתוך ראייה עתידית לזמן ממושך, אך הוא אינו חייב להיות קבוע וניתן לבקש או לתבוע לשנותו במקרים מסוימים. כל הורה רשאי להגיד תביעה להגדלה או הפחתה של המזונות, אך זה קורה בעיקר במקרים בהם התרחש שינוי מהותי במצב ובנסיבות שהתקיימו במועד הפסיקה. לעיתים, שינוי זה קשור למצבו של אחד ההורים…