ידועה בציבור

האם מגיעים מזונות לאישה ידועה בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים משק בית משותף והמנהלים חיי משפחה וסוגיות רבות הקשורות לציבור זה מגיעות לפתחם של עו"ד משפחה.  ידועים בציבור אינם צריכים להוכיח שיתוף כלשהו ברכוש (שיתוף רכושי). עם זאת, לאחר פרידתם של ידועים בציבור בן/בת זוגם רשאים למזונות בהוכחת הסעיפים הבאים: הסתמכות כלכלית של הצד החלש (גבר או אישה) בבן/בת…