מזונות

כיצד בית המשפט פוסק על סכום מזונות הילדים?

בכל הליך גירושין בית המשפט לענייני משפחה פוסק על סכום המזונות שהאב צריך לשלם על ילדיו לפי שיקולים שונים. כיום אין נוסחה רשמית לחישוב דמי המזונות, יחד עם זאת יש מספר כללי אצבע המנחים את בית המשפט בכל הקשור לקביעת הסכום. ראשית, סכום דמי המזונות צמוד למדד המחירים לצרכן, ולרוב כל ילד זכאי לסכום של…