איפה מפקידים צוואה

יש שירות חדש במדינת ישראל של הרשם לענייני ירושות, אשר מאפשר לכל מי שכתב צוואה, בין אם בליווי עורך דין ובין אם לאו, להפקיד את הצוואה אצל הרשם לירושות מרחוק, ובשלב הבא לשלוח אותה למשרדי רשם הירושות. כאשר אתם מפקידים צוואה אתם למעשה מבטיחים שלאחר מות האדם, הצוואה שלו תיפתח ואף תימסר לזוכים שרשומים בצוואה שלו. כמו כן, שירות ייחודי זה מאפשר לנוטריון להפקיד מרחוק את הצוואה הנוטריונית עבור המצווה. תמשיכו לקרוא, ותגלו עולם ומלואו על – איפה מפקידים צוואה?

 

איפה מפקידים צוואה
איפה מפקידים צוואה

איפה מפקידים צוואה?

כל מי שרוצה לכתוב צוואה יכול להפקיד אותה בלשכת הרשם לענייני ירושות. עליכם לפנות ללשכת הרשם לענייני ירושה באזור שבו אתם מתגוררים. כמו כן, את הצוואה אפשר לערוך באחת מכמה אפשרויות שמוכרות על פי חוק – צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד, או לחלופין צוואה בעדים. בוודאי מעניין אתכם לדעת – איפה מפקידים צוואה? אז ניתן להפקיד אותה בכל מקום שבו יבחר המצווה, בבית או בכספת. לפיכך, על מנת להבטיח שיורשיו של המצווה גם ימצאו את הצוואה המדוברת ועל מנת לשמור על הצוואה מפני פגעי הזמן, כדאי להפקיד את הצוואה בידיו הנאמנות של הרשם לענייני ירושות.

 
 איפה מפקידים צוואה – האם אצל הרשם לענייני ירושה?

צוואה אפשר לערוך בפני עדים, בעל פה, בפני רשות או כמובן בכתב. בעוד שעורכים צוואה בכתב, בפני רשות או בפני עדים, ברשות המצווה להחליט איפה מפקידים צוואה. בתרחיש של צוואה שבעל פה, העדים מוכרחים בהתאם לחוק להפקיד את זיכרון הדברים שהכינו בהתאם לדברי כותב הצוואה אצל הרשם לענייני ירושות. כאשר מפקידים את הצוואה בקרב הרשם לענייני ירושות עשויה להתבצע רק באמצעות כותב הצוואה, חוץ ממצבים של צוואה שבעל פה. צריך להצטייד בתעודת זהות ולהגיע ללשכה של הרשם לענייני ירושות בהתאם למקום המגורים שלכם. בלשכת הרשם לענייני ירושה צריך למלא טופס בקשה בכתב לשם הפקדה של הצוואה, לסגור אותה במעטפה, בעוד שהיא תיחתם על ידי שעווה ובה תוטבע חותמת של הרשם לענייני ירושות. על המעטפה צריך להוסיף את פרטיו של המפקיד ואת התאריך, ואף הרשם לענייני ירושה אמור לחתום על המעטפה. כאשר הצוואה כבר חתומה, הרשם לענייני ירושה יפקיד את הצוואה בכספת ועל הרשם לענייני ירושה להעביר הודעה על כך שהצוואה הופקדה בלשכה שלו למרשם הארצי בירושלים. מפקיד הצוואה יקבל אישור בכתב, ומפקיד הצוואה נדרש לשלם אגרה שאותה אפשר לשלם מלכתחילה ברשת האינטרנט באתר שירות התשלומים הממשלתי, אפשרי לשלם בעזרת כרטיס אשראי אף בלשכת הרשם לענייני ירושה. כמו כן, המצווה יכול לקבל בחזרה את הצוואה שהופקדה, והן פה יש לשלם אגרה.


איפה מפקידים צוואה בלי עורך דין וכיצד?

באשר לשאלה החשובה מאוד, יש לומר – איפה מפקידים צוואה? כי אז ניתן להפקיד את הצוואה גם בלי עורך דין. אפשר לבצע הפקדה של צוואה מרחוק רק אחרי שנרשמים לאזור האישי הממשלתי. בתום שמקבלים אישור בגין ביצוע הפקדה של הצוואה על ידי הודעת טקסט או על ידי דואר אלקטרוני, צריך לשלוח את הצוואה המדוברת המקורית ללשכה של הרשם לענייני ירושות הכי קרובה למקום המגורים של כותב הצוואה, וזאת תוך כדי ארבעים וחמישה ימים לצוואה המקורית. כמו כן, תידרשו לצרף אל הצוואה המקורית מכתב שבו יהיה מצוין מספר ההפקדה של הצוואה שהופיע באישור של תהליך זה. בנוסף לכך, אפשר למסור את הצוואה המקורית, בתום שעושים הפקדה של הצוואה און ליין, אף בתיבות ההפקדה אשר מוצבות מחוץ לכל לשכה של הרשם לענייני ירושה. בשלב הבא, כדאי שתדעו כי ההפקדה של הצוואה תירשם במרשם ארצי חסוי, אשר מנוהל באגף האפוטרופוס הכללי. כל עוד מי שכתב את הצוואה עדיין חי, וחלילה לא הלך לעולו, לא עומדת בפני אף אדם הזכות לעיין בצוואה שלו אשר הופקדה, או לחלופין לקבל מידע בדבר ההפקדה של הצוואה. מי שכתב את הצוואה עשוי לקבל בחזרה בכל זמן נתון את הצוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושות. החזרה של הצוואה תתבצע בעוד שכותב הצוואה יגיע ללשכה של הרשם לענייני ירושות, יזדהה על ידי תעודה מזהה שיש בה תמונה עדכנית, וכן יבקש לקבל בחזרה את אותה צוואה שהוא הפקיד מבעוד מועד.

בתום ההגשה של בקשה לצו ירושה, או בתום בקשה לצו קיום צוואה, המזכירות של הרשם לענייני ירושות תבדוק האם באמת הופקדה הצוואה באמצעות מי שהלך לעולמו, ובאם זה אכן יהיה התרחיש, הצוואה תיפתח באמצעות הרשם לענייני ירושות על מנת שלא יינתן צו אשר מתעלם מהצוואה אשר הופקדה. באם הפקידו את הצוואה וכותב הצוואה הלך לעולמו ואף לא הגישו שום בקשה בעניין הצוואה, בתום שלושה חודשים מעת מות המצווה הרשם לענייני ירושה יפתח את הצוואה ביוזמה שלו ואף ימסור הודעה אודות הקיום של הצוואה למוטבים אשר מופיעים באותה הצוואה.


איפה מפקידים צוואה – איך מתבצע הליך הפקדת צוואה?

בתום פעולת הכתיבה של הצוואה, רק מי שכתב אותה יכול להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושות, חוץ ממצבים אשר בהם יש צוואה שבעל פה. בתום העריכה של הצוואה צריך להצטייד בתעודת זאת, וזאת כדי להציג את הצוואה בתוך לשכת הרשם לענייני ירושות. ההליך של הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה מתחיל קודם כל על ידי פנייה ללשכת הרשם לענייני ירושה שהכי קרובה על פי כתובת המגורים, בלשכת הרשם לענייני ירושה צריך למלא בכתב את הבקשה לשם הפקדה של הצוואה. כמו כן, את הצוואה צריך להכניס לתוך מעטפה בעוד שפקיד הרשם לענייני ירושות סוגר את המעטפה על ידי שעווה, ואף הטבעת חותמת הרשם. על גבי המעטפה צריך לרשום את הפרטים המדויקים של מי שמפקיד את הצוואה, כמו למשל – התאריך אשר בו הפקיד המצווה את הצוואה. יש לוודא כי אף מפקיד הצוואה ואף הרשם לענייני ירושה יחתמו על גבי המעטפה. בשלב הבא, הרשם לענייני ירושה ייקח את המעטפה שבתוכה נמצאת הצוואה החתומה ויכניס אותה לשמירה בתוך הכספת. כדאי שתדעו שרק כותב הצוואה יכול לקבל לידיו בחזרה את הצוואה אשר הופקדה באמצעות לשכת הרשם לענייני ירושות. על מנת לסיים את ההליך הזה, הרשם לענייני ירושה יעביר הודעה בגין הפקדה של הצוואה למרשם הארצי בירושלים, ועליו לבצע הנפקה של אישור על כך ולתת אותו לכותב הצוואה במשרד שלו.


לסיכום

מעט מאוד בני אדם רוצים לחשוב על מותם ועל האירועים שאחריו. אבל האמת היא שהמוות הוא סוף בלתי נמנע לחיים, וכשזה קורה, אתם בוודאי תרצו להשאיר את הרכוש שלכם בידיים הנכונות. זאת ועוד, עליכם לוודא שהשארתם מאחוריכם את כל ההנחיות הדרושות לחלוקת הרכוש שלכם בין התלויים בכם. זאת הסיבה שעליכם לפנות אלינו וליצור קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כיוון שרק אנחנו מתמחים בתחום של איפה מפקידים צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: