ביטול הסכם מזונות

בשנים האחרונות הולכת וגוברת תופעת ביטול הסכם מזונות, זאת משום שהולכת וגוברת ההנחה שיש לקדם ערכי שוויון בין הנשים לגברים. בנוסף, ישנה תופעה במסגרתה משכורות נשים הולכות וגדלות, והפער הגדול בין משכורות גברים למשכורות נשים הולך ומצטמצם, מה שמעלה את השאלה האם אכן נכון וראוי לפסוק מזונות ילדים שברובם מוטלים על האב, מתוך ההנחה שהוא המפרנס העיקרי ובעל המשכורת הגבוהה. לשם בחינת ביטול הסכם מזונות יש צורך בעורך דין מזונות מקצועי ובקיא בתחום, שיידע כיצד לפעול במסגרת המקרה, ומה הצעדים הדרושים- שכאמור שונים בין תיק לתיק ותלויים בנסיבות השונות. עורך דין רן רייכמן בעל ניסיון רב בתחום זה, כמו גם בשלל דיני המשפחה, ויסייע לכם לנהל את ההליך באופן המדויק והמקצועי ביותר. רוצים ללכת על בטוח? פנו עוד היום לעורך הדין רן רייכמן שיספק לכם הכוונה מלאה מתחילת הדרך ועד סופה.

פרמטרים לביטול הסכם מזונות

בבואו של בית המשפט לבחון בקשה להפחתה או ביטול מזונות ילדים, על בית המשפט לשקול שיקולים שונים מתחומים שונים, וביניהם מצבו הכלכלי של האב אל מול מצבה הכלכלי של האם, תוך בחינה האם השתנו הנסיבות הכלכליות מעת חתימת הסכם המזונות עד עתה. בין היתר יש לבחון האם שונו הנסיבות בתחומים אחרים המשפיעים באופן ישיר על חיי היום יום כגון קבלת ירושה, החלפת עבודה, נישואין חדשים, הולדת ילדים נוספים, ונסיבות נוספות שיש לשקול בכובד ראש..

בתביעה לביטול הסכם מזונות לא מספיק להראות שינוי הנסיבות שפורטו מעלה, אלא צריך להראות שהתקיים ממש שינוי נסיבות מהותי, שיצדיק התערבות של בית המשפט בהחלטה השיפוטית שאישרה את הסכם מזונות הילדים שנחתם בעבר. ביטול ההסכם ייעשה רק במקדים נדירים, בהם התקבלו שלושה תנאים מצטברים:

  1. שינוי הנסיבות הוא קיצוני כל כך, והשארת הסכם המזונות על תלוי יש בו משום חוסר צדק משווע.
  2. מבקש השינוי עושה זאת בתום לב, ללא מניעים זדוניים.
  3. הצדדים השאירו פתח לשינוי נסיבות בהסכם שנקבע ביניהם בעבר.

מה בודק בית המשפט

מלבד בחינת הנסיבות כפי שהוצג מעלה, כאשר סוגיה שכזו מגיעה לפתחו של בית המשפט, בין היתר יבחן את יכולותיהם הכלכליות של שני ההורים, כולל כלל המשאבים העומדים לרשותם, כולל משכורות, קצבאות, ירושות, תמיכה כלכלית על ידי ההורים או בני משפחה, וכו'. כמו כן ייבחנו צרכי הילדים הקטינים, וזאת כמובן ביחס לזמני השהות עליהם סוכם בהסכם המשמורת. בין היתר יחולקו הצרכים לצרכים חיוניים, צרכים תלויי שהות וכאלה שאינם תלויי שהות, הוצאות חריגות ופתאומיות וכו'. עוד ייבחן היחס בין מצבם הכלכלי של שני ההורים, כאשר ההבדל יהיה בעיקר במצבים בהם היחס הו משמעותי, למשל כאשר אחד ההורים משתכר בצורה משמעותית ורבה יותר מאשר ההורה השני. בנוסף, ייבחנו לעומק חלוקת זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים, כך שככל וזמני השהות רבים אצל הורה מסוים כך סביר שיוקטן הנטל הכלכלי שיוטל על אותו ההורה, ויגדל הנטל שיוטל על ההורה השני.

מתי ניתן לשנות הסכם מזונות ילדים

כפי שנדון עד כה, ישנה אפשרות לביטול הסכם מזונות ילדים, אך מובן שהשופטים נוטים שלא לבטל כליל הסכם שקיבל תוקף של פסק דין, ותהיה נטייה לשנותו באופן מינורי שיפגע כמה שפחות בצדדים, בדגש על מניעת הפגיעה בילדים. כדי לשנות את סכום המזונות שנקבעו בהסכם קודם, יש להגיש תביעה שעניינה הגדלת מזונות ילדים. תביעה שכזו בדרך כלל מוגשת על ידי האם המעוניינת להגדיל את המזונות המשולמים לה על ידי האב, אך מובן שישנם מצבים בהם המצב הוא הפוך- הכל תלוי בהסכמי המשמורת שהגיעו אליהם בעת הגירושין, ובנסיבות הנוכחיות של המקרה. אין כל מניעה לחזור ולדון בנושא זה של מזונות ילדים כשיש שינוי נסיבות, אך כאמור יש צורך להראות לבית המשפט שיש שינוי נסיבות מהותי המצדיק פתיחת הנושא ודיון בו לאחר שנחתם.

ישנם מקרים בהם הסכם המזונות נחתם כחלק מהסכם גירושין, ובמצב כזה של בקשה לביטול הסכם מזונות, על בית המשפט לבחון את כלל הנושאים שנדונו ונכנסו לתוך הסכם הגירושין, ולא רק את נושא מזונות הילדים שהינו חלק מההסכם הכולל, ומשכך ההליך עלול להיות מורכב וארוך, מה שמצריך ליווי צמוד של עורך דין מומחה בתחום.

התפתחות התחום

בעבר ההלכה בבתי המשפט הייתה כי משום שהילדים לא היו חלק מהסכם הגירושין, כלומר לא היוו צד בהסכם, אזי יוכלו הם להגיש באופן עצמאי תביעה להגדלת מזונותיהם, וזאת תוך התעלמות מההסכם שנחתם בידי הוריהם, ואף מבלי צורך להראות שינוי נסיבות. במרוצת השנים השתנתה הלכה זו, כך שכפי שהסברנו מעלה- כיום יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי, תוך שייבחנו הנסיבות כיום לעומת הנסיבות בהן נחתם ההסכם.

ביטול הסכם בשל התנהגות

ישנם מקרים נדירים בהם ניתן לבקש ביטול הסכם מזונות, בטענה של הפרת חוזה- שהרי הסכם זה מהווה חוזה לכל דבר ועניין. כך למשל, אם צד אחד לא ממלא את חובותיו לפי ההסכם, רשאי הצד השני לבקש ביטול ההסכם, וייתכן אף פתיחה שלו מחדש ודיון נוסף בנושא. יש להיות ערים לכך כי באם צד אחד הפר את החוזה, אין בכך לכשעצמו בכדי להצדיק ביטול של החוזה על ידי הצד השני, שכן לא מספיקה הפרה רגילה לשם הביטול, ויש צורך שיהיה מדובר בהפרה יסודית של ההסכם. הפרה יסודית ניתן להגדיר בין הצדדים במסגרת החוזה עצמו, ואף ישנן הפרות יסודיות המוגדרות בחוק באופן קוגנטי- קרי, באופן כזה שלא ניתן להתנות עליו בין הצדדים, וכל הפרה שכזו תיחשב תמיד כהפרה יסודית.

אפשרות נוספת לביטול הסכם מזונות היא ביטול בשל התנהגות, כלומר טענה של אחד הצדדים כי הצד השני חתם על ההסכם אך בפועל לא מקיים את הוראותיו באופן שיטתי. כאמור, לא מספיק שאחד הצדדים לא עמד בהוראות ההסכם באופן חד פעמי, אלא יש להראות הפרה של האמור בהסכם באופן מתמשך וחד משמעי.

יש להבין כי כאשר אנחנו עוסקים בפתיחה או ביטול הסכם גירושין, שבחלק ממנו הוסכם על מזונות הילדים, יש להבחין בין הסוגיות השונות הכלולות בהסכם. בנושאים הקשורים למזונות ילדים ומשמורת- הסכם הגירושין לעולם לא יהיה חתום ונעול, ותמיד ניתן יהיה בנסיבות מסוימות לפתוח את ההסכם לדיונים מחודשים.  כפי שכבר הזכרנו, על מנת לבטל הסכם נדרש בין היתר שינוי נסיבות מהותי, ולא כל עורך דין מנוסה באופן בו יש להוכיח שינוי נסיבות שכזה, ועל כן חשוב לדעת למי פונים לליווי מקצועי, על מנת שההליך ינוהל כראוי.

זקוקים לסיוע בתחום ביטול הסכם מזונות? פנו לעו"ד רן רייכמן

אין ספק כי ישנם חששות רבים שיכולים להופיע כאשר אנו מדברים על ביטול הסכם מזונות. כפי שקורה ביתר תחומי דיני המשפחה, אין כאן "שחור או לבן", וההליך מנוהל לצד תחושות ורגשות שיכולים להציף ולפגום לעיתים בשכל הישר. על מנת לטפל בתיק שלכם באופן המקצועי ביותר אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדו של עורך דין רן רייכמן. צוות המשרד יקבל אתכם באדיבות רבה, תוך גילוי סבלנות ורגישות. עו"ד רן רייכמן יספק לכם ליווי אישי שיאפשר לכם להשיג את מבוקשכם. ייתכן ומדובר בהליך מורכב, אך עם עו"ד מנוסה הכל הופך להיות פשוט בהרבה. פתאום תוכלו לראות את האור בקצה המנהרה, גם אם כרגע זה נראה לכם בלתי אפשרי. התקשרו עוד היום: 072-3955001

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: