ביטול מינוי מנהל עיזבון

מנהל עיזבון הוא האדם שמונה או שנבחר במיוחד באמצעות מי שהלך לעולמו המוריש לנהל את עזבונו ולהבטיח את כיבוד רצונותיו הסופיים. בעצם, מנהל העיזבון מדבר בשם המנוח בהסדר עזבונו ומקיים את ההוראות המפורטות בצוואה. תפקידו של מנהל עזבון הוא תפקיד חשוב מאוד. על כן, מומלץ שעורך הצוואה יבקש את הסכמת מנהל העיזבון לפני ביצוע המינוי כדי למנוע סכסוכים בעתיד או כל טענה לערער על הצוואה. אבל במאמר זה, חוץ מהדיון אודות מנהל עיזבון, ננסה להבין את הסוגיה של – ביטול מינוי מנהל עיזבון, ועל כן טוב תעשו באם תחליטו לקרוא את המאמר הזה למן ראשיתו ועד לתומו.

 

ביטול מינוי מנהל עיזבוןה
ביטול מינוי מנהל עיזבון

באיזה תרחישים ייתכן ביטול מינוי מנהל עיזבון?

אלו הם התרחישים שבהם ייתכן ביטול מינוי מנהל עיזבון –

 1. מנהל עזבון לא יתמנה או לחלופין יתרחש ביטול מינוי מנהל עיזבון, במידה והמענק כבר ניתן אם הוא נמצאים בכלא, פושט רגל או חסר יכולת.
 2. עילה נוספת לביטול מינוי מנהל עיזבון היא אם לא הצליחו לנהל את העיזבון כראוי, כמו לדוגמה – באי ביצוע הצעדים הדרושים לניהולו או בלקיחת כספים מהעיזבון שלא ביושר.
 3. גם עוינות או התמוטטות היחסים בין מנהל העיזבון לבין הנהנים או מנהלי עזבון אחרים עלולים להביא להדחתם. ברם, עסקינן אודות עילה קשה יותר להוכחה והיא צפויה להצליח רק אם ניהול העיזבון לא יכול להימשך כתוצאה מהתמוטטות היחסים.

האם בית המשפט יחליט על ביטול מינוי מנהל עיזבון תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה. הפסיקה קבעה כי לא סביר שבתי המשפט יחרגו מרצונותיו המוצהרים של המנוח אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות.


ביטול מינוי מנהל עיזבון – מה יקרה אם אין מנהל עיזבון ואין צוואה?

יש רק מנהל עזבון של יש צוואה. אם אין צוואה, אז מי שנקרא מנהל ממונה על ידי שופט לבצע את הוראות החוקים בעניין ירושה. מה קורה אם אין צוואה או אין מנהל עיזבון? במקרים שכאלו, אדם שהיה יורש נקרא כיורש והופך למנהל העיזבון. אם יש אחים מרובים, אז כולם יורשים. המצב הופך מעורפל כאשר מעורבים יותר משני ילדים. במקרה שמישהו נפטר ללא כתיבת צוואה, נאמר כי אותו אדם נפטר ללא צוואה. כאשר זה מתרחש, לאחר מכן מוטלת על מערכת המשפט להחליט כיצד יחולקו נכסי המנוח .


ביטול מינוי מנהל עיזבון – מה הם החובות של מנהל העיזבון?

לפני שנמשיך לדון על ביטול מנהל עיזבון, נגיד כי חובותיו של מנהל העיזבון מוגדרות במה שנקרא "שבועת ההוצאה לפועל", וזאת היא רוח הדברים –

 1. לאסוף ולהיכנס למקרקעין ואישיות של הנפטר ולנהל אותו על פי דין.
 2. כאשר נדרש לכך באמצעות בית המשפט, להציג בשבועה בבית המשפט מלאי מלא של העיזבון וכאשר נדרש לכך למסור דין וחשבון על ניהול העיזבון לבית המשפט.
 3. כאשר יידרש לכך על ידי בג"ץ, למסור את מתן צוואה או מנהל לאותו בית משפט.

עם פטירתו של כותב הצוואה, כל הרכוש מוחזק בידי מנהל העיזבון, עוד לפני מעשה הצוואה. לפיכך, על מנהל העיזבון על פי רוב לא לפעול עד לקבלת מתן צוואה משום שאין למנהל העיזבון סמכות רשמית עד אז. לאחר שהעיזבון או מנהל העיזבון הוכיחו את רצונו של המצווה, הם זכאים לנהל את העיזבון, ותפקידיהם כוללים את הדברים שלעיל –

 1. לערוך סידורי הלוויה.
 2. לארגן כספים מידיים לניצולים.
 3. להכין רשימה מלאה של כל נכסיו והתחייבויותיו של הנפטר וכן ערכם בעת פטירתו.
 4. להגן על כל נכסי העיזבון מפני גניבה, שריפה, אובדן וכל הרס אחר.
 5. לפרסם עבור נושים, על מנת למנוע אחריות אישית לתביעות עתידיות.
 6. לערוך ולהגיש דוחות למס הכנסה בשם הנפטר.
 7. לפני חלוקת העיזבון למוטבים, יש לשלם את כל החובות הבלתי תלויים לרבות הוצאות הלוויה, הוצאות ניהול עיזבון ומיסים.
 8. לדאוג לחלוקת העיזבון.
 9. לשמור רישומים חשבונאיים מלאים ומדויקים שכן מנהל העיזבון אחראי למוטבים על נכסי המנוח.
 10. לבקש ייעוץ משפטי בסילוק והחלפת מנהלי עזבון.


ביטול מינוי מנהל עיזבון – מיהו מנהל העיזבון?

לפני שחושבים על ביטול מנהל עיזבון, יש להבין מיהו מנהל העיזבון. ובכן, מנהל העיזבון הינו מי ששמו בצוואה לנהל את עיזבונו של אדם לאחר מותו. באופן ספציפי, חובותיו של מנהל עיזבון כוללות השתלטות על נכסי העיזבון, תשלום נושים וחלוקת יתר הנכסים למוטבים הרשומים בצוואה. מה שחשוב לציין הוא שלמרות שצוואה קובעת שם מנהל עיזבון, בית המשפט לא חייב למנות את אותו אדם אם הוא מוצא אותו לא מתאים מסיבה כלשהי, ואם יתמנה, ניתן לבצע ביטול מינוי מנהל עיזבון מאוחר יותר אם הוא לא ימלא את תפקידו כמו שצריך. מנהל עיזבון, אשר אף נקרא – נציג אישי, הוא מי שאחראי מבחינה משפטית לכל היבטי העיזבון של אדם שנפטר, מרגע הפטירה ועד לחלוקת העיזבון למוטבים שמונה באמצעות המצווה. נשאלת השאלה הרת הגורל – מי יכול להיות מנהל עזבון? ובכן, מי שיכול להיות מנהל עיזבון הוא כל אדם מעל גיל שמונה עשרה. לעתים יש מנהל עיזבון אחד. לעתים יש שניים או שלושה או יותר מנהלי עיזבון. לפעמים מנהלי העיזבון הם בני אדם מקצועיים כדוגמת – רואי חשבון או יועצים עסקיים אחרים של הנפטר. לעתים עסקינן אודות משרדי עורכי דין שסייעו בניסוח הצוואה. אנשים אלו זכאים לגבות עבור השירותים שהם מתחייבים בניהול העיזבון עד תום. יחד עם זאת, לא פעם, מנהלי העיזבון הינם בני משפחתו הקרובה של המצווה. הוצאה לפועל שאינם מנהלי עזבון מקצועיים אינם יכולים לגבות על זמנם, אבל יכולים לבקש החזר על הוצאות סבירות שנגרמו להם.


מתי יהיה ביטול מינוי מנהל עיזבון?

לאחר שמנהל העיזבון מגיש צוואה, על בית המשפט למצוא אותה מתאימה. אם בית המשפט קובע כי לאדם יש אינטרס שלילי או שהוא נפסל עקב הרשעה בפלילים, כי אז יתרחש ביטול מינוי מנהל עיזבון ואין הוא חייב לאשר את המינוי של מנהל העיזבון, למרות שהמצווה שמת ביקש זאת בצוואה שלו. בית המשפט יכול לאשר מישהו אחר או למנות צד שלישי. משפחה דנה בצוואתו של הנפטר לאחר שאדם הוכשר והצוואה התקבלה לצוואה  רשמית זה לא אומר שהוא יהיה חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אם מנהל עיזבון פועל שלא כראוי, המוטבים יכולים לבקש מבית המשפט ביטול מינוי מנהל עיזבון ולמנות לו יורש. לרבות – אם מנהל עזבון לא הצליח לחלק את העיזבון במלואו לאחר שמונה עשר חודשים, המוטבים רשאים לדרוש חלוקת מלאי של הנכסים. אם מנהל העיזבון לא מספק את החשבון או את החלוקה מבלי לספק הסבר סביר לבית המשפט, אזי ניתן לפנות את מנהל העיזבון לבית המשפט כדי להראות את הסיבה לעיכוב. אם מנהל העיזבון אינו יכול לספק הסבר הולם, ניתן לבצע ביטול מינוי מנהל עיזבון, חרף העובדה שבית המשפט מצא אותו פעם מתאים לשרת.


לסיכום

מנהלי עזבון ומנהלים רבים פועלים בלי ייצוג של עורך דין. ברם, אם העיזבון מסובך, עדיף לקבל ייעוץ משפטי. אתם תמיד צריכים לקבל ייעוץ משפטי כמו שלנו, אם, לצורך העניין – תנאי הצוואה אינם ברורים, חלק מהעיזבון יעבור לילדים מתחת לגיל שמונה עשרה, האדם שמת השאיר כסף או רכוש בנאמנות, האדם שמת היה בעל קרקע או רכוש בחוץ לארץ, האדם שמת היה בעל עסק, סביר להניח שכל אחד יחלוק על הצוואה. את שכר הטרחה ניתן לשלם מהעיזבון. עורכי הדין במשרדנו מנוסים בהגשה ובייצוג צדדים כאשר יש מקום להתנגדות למנהל עיזבון. אם אתם סבורים שיש להגיש התנגדות, יש לכם שאלות כלשהן, או ברצונכם להתחיל, התקשרו למשרדנו או שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כיוון שאנחנו מתמחים בתחום ביטול מינוי מנהל עיזבון.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: