ביטול צוואה אחרונה

אז מי יכול לערער על צוואה ולהביא לכדי ביטול צוואה אחרונה? בעיקרון, לכל מי שיש לו חלק בעיזבון יש מעמד משפטי לערער על צוואה – מבני משפחה ממורמרים ועד נושים לא מרוצים. מאמר זה מתאר כמה סיבות נפוצות לכך שניתן לערער על תקפותה של צוואה ביתר פירוט, וטוב תעשו באם תחליטו לקרוא אותו מתחילתו ועד לסיומו.

 

ביטול צוואה אחרונה
ביטול צוואה אחרונה

האם אפשרי לבצע ביטול צוואה אחרונה בשל השפעה בלתי הוגנת?

כאשר מוריש נותן מתנה לנאמן, בית המשפט מניח בדרך כלל שיש פה השפעה בלתי הוגנת, מה שגורם לנטל ההוכחה לעבור מהמתחרה לנאמן המואשם בהשפעה בלתי הוגנת. מטפלים, עורכי צוואות ונאמנויות ובני משפחתם, שותפיהם, גרים משותפים ועובדים, ונאמן המוריש המתמללים את הצוואה או נאמנים או קוראים לתמלול שלה יכולים להיכלל בקטגוריה זאת. הסיבה שמניחים השפעה בלתי הוגנת במקרים כאלה היא פשוטה – לקטגוריות אלו של אנשים הייתה בדרך כלל מספיק גישה אל המוריש על מנת לשכנע אותו לבצע שינויים דרסטיים ברצונו או באמונו והיו מעורבים בקשרים אישיים או נאמנים קרובים עם המוריש אותם במשרת אמון. כדוגמה, מטפלת עשויה לשכנע את המוריש שהם היחידים שאכפת להם מהם משום שמשפחתם לעולם לא מבקרת. לאחר שרעיון זה נטמע בראשו של המוריש, המטפלת עלולה להשפיע שלא כדין על המוריש לשנות את רצונו או לסמוך על כך שיעזוב אותם מביתו, למרות שהמוריש תמיד התכוון להשאיר את ביתו למשפחתו. אם משפחתו של המוריש תמשיך להביא צוואה, ייתכן שעל המטפלת להוכיח שלא ביצעו השפעה בלתי הוגנת כדי לאלץ את המוריש להשאיר להם את המתנה המשמעותית הזו. אבל ישנה גם חזקה נוספת שיכולה לחול גם אם הנאשם בהשפעה בלתי ראויה אינו מטפלת או סוג אחר של נאמנות. אם מתקיימים כל התנאים הבאים, ניתן להניח השפעה בלתי הוגנת שהיא עילה של ביטול צוואה אחרונה –

 1. בין המנוח לבין האדם החשוד בהשפעה בלתי הוגנת התקיימו יחסי סודיות.
 2. האדם החשוד בהשפעה בלתי הוגנת השתתף באופן פעיל בהכנה או בחתימה על הצוואה או הנאמנות.
 3. האדם שנחשד בהשפעה בלתי הוגנת הרוויח מהצוואה או מהנאמנות.

אם אינכם בטוחים אם השפעה בלתי הוגנת מילאה תפקיד בהכנת או חתימה על צוואתו או נאמנותו של יקירכם שנפטר, עדיף לדון בעובדות המקרה שלכם עם עורך דין מוסמך לנאמנות ולעיזבון.


למי שולחים בקשת ביטול צוואה אחרונה?

כאשר מציע צוואה מגיש עתירה לקיום צוואה, לשם ביטול צוואה אחרונה, עליו למסור הודעה לאנשים הבאים לפני קביעת הדיון –

 1. כל יורש של הנפטר.
 2. כל אדם שנשאר לו משהו בצוואה.
 3. כל אדם שמוגדר כמנהל עזבון או כמנהל עזבון חלופי.

בנוסף לכך, על העותר לפרסם הודעות בעיתון לתפוצה כללית בעיר בה התגורר המוריש בעת הפטירה או בה מצוי רכוש המוריש.


מי יכול לבקש ביטול צוואה אחרונה?

לאנשים הבאים יש את היכולת לבקש ביטול צוואה אחרונה –

 1. מוטבים נוכחיים המופיעים בצוואה.
 2. מוטבים קודמים שעברו ירושה אבל נכללו בצוואה קודמת.
 3. אדם שאינו מצוין בצוואה, אבל יהיה זכאי לרשת רכוש בהתבסס על חוקי המדינה (בדרך כלל ילד או בן זוג ביולוגיים).

אם יהיה ביטול צוואה אחרונה בהצלחה, בית המשפט יכריז על הצוואה כפסולה ו"יזרוק אותה". אם קיימת צוואה קודמת, אזי בית המשפט יעמוד בתנאים אלו. אם אין מסמכים נוספים לתכנון עיזבון, דיני המדינה יקבעו מי יורש איזה רכוש. כפי שניתן לצפות, זו עלולה להיות תוצאה הרת אסון עבור המוטבים המיועדים שלכם.


האם בני זוג יכולים לדרוש ביטול צוואה אחרונה?

בן הזוג של המנוח זכאי לחלק זכות חוקית בעיזבון ללא קשר לשאלה אם נקבעה הוראה בצוואה או לא. אם למנוח היו ילדים, חלק הזכות החוקי הוא שליש מהעיזבון ואם למנוח לא היו ילדים, חלק הזכות החוקית הוא מחצית מהעיזבון. מניית הזכות החוקית נמצאת בעדיפות על כל שאר ההמצאות והעיזבונות על פי צוואה. בן זוג יכול לערוך בחירה לקחת את חלק זכותו החוקית בתוך שנה מיום מתן צוואה או תוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על ירושתם, לפי המאוחר.


באיזה תרחישים אפשרי ביטול צוואה אחרונה?

צוואה חייבת לעמוד בדרישות משפטיות ופרוצדורליות מסוימות כדי להיחשב תקפה משפטית. עשויים להכריז על ביטול צוואה אחרונה מסיבות אלו – הצוואה לא בוצעה כראוי. כדי להיות תקפה, צוואה חייבת לעמוד בדרישות משפטיות מחמירות , לעמוד באחד או יותר מהקריטריונים הבאים –

 1. הצוואה חייבת להיות בכתב, חתומה על ידי עורך הצוואה (המוריש) או חתומה על ידי מי שהמוריש ביקש לעשות זאת בנוכחותם.
 2. יש להראות כי המוריש רצה שחתימתם תיתן תוקף לצוואה.
 3. על המוריש לחתום על הצוואה בנוכחות שני עדים (שאינם יכולים להיות נהנים או נשוי למוטב מהצוואה), הנוכחים בו זמנית.
 4. כל עד חייב להעיד ולחתום על הצוואה, או לאשר את החתימה, בנוכחות המוריש.
 5. קיימת הנחה משפטית שהצוואה נערכה בתוקף אלא אם קיימות ראיות להיפך כמפורט לעיל.
 6. המוריש נעדר יכולת עדות.

כדי לערוך צוואה תקפה, יש לראות את המוריש כבעל 'נפש תקינה' על פי עקרונות שנקבעו , אלה קובעים שהאדם עורך את הצוואה חייב את הנ"ל –

 1. הבינו שהם עורכים צוואה.
 2. להבין את ההשפעה של הרצון הזה.
 3. לדעת את ההיקף, הערך והטבע של עיזבונם.
 4. להבין את ההשלכות של הכללה והדרה של אנשים מסוימים בצוואתם.
 5. לא סובלים מ'הפרעה נפשית' כלשהי – למשל מחלת אלצהיימר או דמנציה – שעלולה להשפיע על דעותיהם.

אם אתם חושבים שאחד מהאמור לעיל נכון, זו יכולה להיות נקודת ההתחלה לערעור על צוואה, אבל עליכם להיות מסוגלים להמציא ראיות לכך שהמוריש לא היה מסוגל מנטלית לערוך צוואה באותה עת. ראיות אלו צריכות להיות בצורה של הערכות רפואיות או פסיכיאטריות של מומחים, רישומים רפואיים של המוריש עצמו ועדויות של עדים שהיו בקשר עם המוריש בזמן עריכת הצוואה המוכיחים שלמוריש היה מצב שהשפיע עליהם בעת עריכתם. זו עשויה להיות מחלה ניוונית ארוכת טווח או שימוש בסמים או באלכוהול. המוריש חסר ידע או אישור של הצוואה שעליה חתמו – יתכן שלמרות שלמישהו יש יכולת עדות מלאה, הוא לא ידע, ולכן לא יכול היה לאשר, את תוכן הצוואה ששם את שמו. זה יכול להיות בגלל –

 1. הם היו עיוורים.
 2. הם לא ידעו לקרוא או לכתוב.
 3. הם היו חירשים או אילמים.
 4. הם לא היו מסוגלים לדבר.
 5. הם לא היו מסוגלים לכתוב.
 6. הם היו משותקים.

במידה ואחד מאלה חל, יש להוכיח כי המוריש ידע והבין את תוכן צוואתו.


לסיכום

על מנת להגיש התנגדות, עליכם או עורכי הדין שלנו להגיש אותה לבית המשפט שבו הוגשה הבקשה לקיום צוואה. בעשותם כן, יהיה עליכם לציית לכללי ההגשה המקומיים עבור אותו בית משפט. מכיוון שהתנגדות לצוואה וערעור על צוואה כרוכה בדרך כלל בעניינים טכניים ויכולה להיות מאבק במעלה הרים, מומלץ מאוד לפנות לייעוץ משפטי שיסייע לכם. ולכן כדאי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו משום שאנחנו מתמחים בתחום ביטול צוואה אחרונה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: