ביטול צוואה בעדים

אז עשיתם את זה – כתבתם צוואה אחרונה על מנת להקל על העומס על יקיריכם ולהבטיח שהם יטופלו לאחר שתמותו. למרות שהדרישות לצוואה תקפה כתובה במכונת כתיבה אינן עצומות – עליכם להיות בני שמונה עשרה, בעלי שכל, ולחתום על המסמך בנוכחות שני עדים חסרי עניין – יש דרישות משפטיות הרבה יותר ספציפיות שיש לעמוד בהן כדי צוואה תקפה שתיכנס לתוקף בפועל במקרה של מותכם. הנוהג המקובל הוא שדרישות אלו יושלמו בזמן שאתם, המצווים, עדיין בחיים כשאפשר. דרישות אלו מגולמות בהליכי הוכחה, שינוי ואף ביטול צוואה בעדים, אז פשוט תמשיכו לקרוא.

 

ביטול צוואה בעדים
ביטול צוואה בעדים

האם ביטול צוואה בעדים מספק הוכחה עצמית?

כדי לקבל צוואה, שהיא ההליך המשפטי של ביצוע המשאלות בצוואה, יש להוכיח את תקפה של צוואה מודפסת. הדבר נעשה באמצעות עדותם של שני עדים המעידים על דעתו השקולה של המוריש וחתימתו שראו את המוריש חותם על הצוואה. בעוד המוריש עדיין בחיים, תצהיר המוכיח את עצמו עשוי להתבצע על ידי המוריש ושני העדים בשבועה בפני נוטריון. אם התצהיר המוכיח את עצמו מבוצע כהלכה, העדים אינם צריכים להעיד כדי שהצוואה תקבל תוקף. אם לא בוצע תצהיר המוכיח את עצמו ואחד העדים המקוריים לצוואה כעת מת, פסול או לא ניתן למצוא אותו, עשויה להספיק הוכחה לחתימת העד הנעדר. עם זאת, אם אף אחד מהעדים המקוריים אינו זמין, אז שני עדים חדשים רשאים להעיד באשר לאותנטיות של חתימת המוריש כדי לשכנע את מזכירת בית המשפט שהצוואה אמתית.


מה רצוי לדעת על ביטול צוואה בעדים?

כל הצוואות למעט ביטול צוואה בעדים יבוצעו בכתב. כל אדם המוסמך בעת האישור להיות עד בדרך כלל במדינה זו רשאי לשמש כעד מעיד על קיום צוואה ואי כשירותו לאחר מכן לא תמנע את קיום צוואה. יהיה אדם עד מנוי לקיום צוואה אשר עובר אליו עניין כלשהו, ​​ולא ניתן להוכיח צוואה זו ללא עדותו או הוכחת חתימתו עליה כעד, תהא צוואה זו בטלה. רק לגביו ולתובעים תחתיו, והוא ייאלץ להעיד בדבר קיום צוואה כזו כאילו לא הועברה לו עניין כאמור; אך אילו היה זכאי לחלק חלוקתי בעיזבונו של המוריש למעט צוואה כזו, אזי היה זכאי כל כך הרבה מהעיזבון האמור כפי שהעד האמור היה זכאי לו, שלא יעלה על שווי הריבית שהועברה לו בצוואה כזו, יישמר לו. אין מעוניין בעד מעיד אלא אם כן הצוואה נותנת לו עניין אישי ומועיל. העובדה שאדם מצוין בצוואה כמנהל עזבון, נאמן או אפוטרופוס, או כיועץ לעיזבון, נציג אישי, נאמן או אפוטרופוס, אינה הופכת אותו לבעל עניין.


מה בהיבט של ביטול צוואה בעדים?

כאשר אדם נפטר ולא ניתן לאתר את הצוואה האחרונה והצוואה המקורית שלו, החוק עשוי לאפשר העתק של הצוואה להתקבל לצוואה. על מנת לערוך עותק של צוואה, בית המשפט דורש מהאדם המציע עותק של הצוואה לצוואה להוכיח שלושה מרכיבים מרכזיים- כי לא היה ביטול צוואה בעדים הצוואה נערכה כהלכה באותו אופן הנדרש לצוואה קיימת, כל הוראות הצוואה חייבות להיות מוכחות בצורה ברורה וברורה על ידי לפחות שני עדים מהימנים או על ידי עותק או טיוטה של ​​הצוואה, שהוכחו כנכונים ומלאים. אז מה כל זה אומר? נבחן כל אחד משלושת היסודות על מנת להדגים מה יש להוכיח לבית המשפט.

הוכחה כי לא התקיים ביטול צוואה בעדים – על פי חוקי המדינה, צוואה מבוטלת על ידי –  קיום צוואה לאחר מכן, כתובה של המוריש (מי שערך צוואה) המעידה בבירור על כוונה לבטל את הצוואה המתקיימת באותם פורמליות של צוואה; אוֹ על ידי קריעה, שריפה, קריעה או פעולה אחרת של הרס. אם המצווה היה ברשותו של הצוואה המקורית במהלך חייו של המוריש ולא ניתן לאתר את הצוואה לאחר מות המוריש, עולה חזקה על פי דין כי המוריש השמיד את הצוואה בכוונה לבטל אותה. עם זאת, ניתן להפריך חזקה זו בראיות מספקות המעידות על כך שהצוואה לא בוטלה.

הוכחת הצוואה בוצעה כהלכה – יש לערוך צוואות תוך ציות קפדני להוראות חוק הנכסים, הסמכויות והנאמנויות. המרכיבים של ביצוע תקין הם – חתימת המוריש חייבת להופיע בתום הצוואה, רגע לפני סעיף אישור העדים, על המצווה לחתום על הצוואה בנוכחות כל אחד מהעדים, או שתוכר חתימתו לכל עד כחתימתו, על המוריש להצהיר בפני כל אחד מהעדים כי המסמך שהם עדים לו הוא צוואתם של המורישים; חייבים להיות שני עדים לצוואה. על המוריש לבקש מכל עד לחתום על צוואתו. בנוסף, על שני העדים לחתום על הצוואה. על פי החוק, אם קיום צוואה היה בפיקוח עורך דין, קיימת חזקה כי הצוואה בוצעה בהתאם לפורמליות לעיל. בנוסף לפורמליות טכניות אלו, מוטל על מציע הצוואה גם הנטל להוכיח כי למוריש הייתה היכולת הנפשית הנדרשת לקיום צוואה.

הוכחת כל הוראות הצוואה – החוק מחייב כי לפחות שני עדים אמינים יעידו על מלוא תוכנה של הצוואה. בדרך כלל, העדים המעידים אינם מסוגלים לזכור כל הוראה בודדת בצוואה בפירוט. לפיכך, החוק מאפשר קבלת עותק מהצוואה על פי עדות עורך הדין שערך את הצוואה, מזכיר שהקליד את הצוואה או פקיד נאמנות המועמד כנאמן בצוואה שיכול לזהות עותק או טיוטת הצוואה וזיכרון הוראותיה. הם אינם נדרשים לזכור את השפה המדויקת הכלולה בצוואה אלא חייבים להיות מסוגלים לזכור את מהות הצוואה


ביטול צוואה בעדים – מה בדבר חתימות העדים?

צוואה, למעט ביטול צוואה בעדים, חייבת להתבצע בחתימת המוריש ושל שני עדים לפחות. ניתן להעיד על צוואה כדלקמן – המוריש, בנוכחות שני עדים מעידים או יותר, יחתום בפני העדים כי הכלי הוא צוואתו של המוריש או יחתום על הצוואה. להכיר בחתימת המוריש שכבר נעשתה; אוֹ בהוראת המוריש ובנוכחות המוריש יחתום מישהו אחר על שם המוריש. על העדים המעידים לחתום זה בנוכחות המוריש זה בזה. אישור או סעיף המוכיח את עצמו אינם נדרשים לפי סעיף קטן זה לצוואה תקפה. צוואה שנערכת באופן מהותי בהתאם לסעיף קטן לא תיפסל בקיומם של אישור או סעיף המוכיח את עצמו או שפה אחרת; אוֹ חתימות נוספות. על ידי שילוב או צירוף לצוואה סעיף מוכיח את עצמו העומד בדרישות. אם המוריש והעדים חתמו על סעיף מוכיח את עצמו העומד בדרישות בעת עריכת הצוואה, לא נדרשות חתימות אחרות של המוריש ושל העדים כדי שהצוואה תתקיים בתוקף. נערכה צוואה בחתימות המוריש והעדים על סעיף הוכחה, ניתן להוכיח את הצוואה במועד מאוחר יותר על ידי צירוף לצוואה. כמו כן, יש להכיל את ההכרה בצוואה על ידי המוריש ואת הצהרות העדים, כל אחת מהן על פי חוקי המדינה והוכחה בחתימות המוריש והעדים (שניתן להיעשות במסגרת העונשים.


לסיכום

אם אדם אהוב נפטר ללא צוואה ואתם זקוקים לסיוע משפטי בנוגע להליך ביטול צוואה בעדים, עליכם לפנות בהקדם האפשרי לעורכי הדין המנוסים שלנו. תצרו אתנו קשר באופן מקוון או התקשרו ישירות למשרדנו בשביל לקבוע פגישת ייעוץ חינם. אנחנו משרתים בגאווה לקוחות ברחבי מדינת ישראל, ועל כן תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו משום שאנחנו מתמחים בתחום ביטול צוואה בעדים.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: