ביטול צוואה הדדית לאחר מוות – פנו אל המומחים בהקדם

על פי תיקון 12 לחוק הירושה יש הכרה באפשרות של בני זוג להוריש זה לזאת את הנכסים אשר כלולים בעיזבון שלהם, בצורה שאם אחד מבני הזוג ימות לפני השני, האחר יירש את כלל העיזבון ששייך לשני בני הזוג. ובאופן כללי, בעוד שאותו הפרט איננו רוצה שהרכוש יתחלק בהתאם להסדר אשר קבוע בחוק. הכלל בדיני הירושה בא לידי ביטוי בכך שפלוני אלמוני יכול לחזור בו מהצוואה שכתב בכל זמן נתון. מה שבעייתי בצוואה הדדית, הווה אומר – בעת ביטול צוואה הדדית לאחר מוות הינו שהינה יוצרת התנגדות בין האינטרס של צד אחד להסתמך על ההתחייבויות של הצד השני, לבין העיקרון של חופש הציווי שניתן באמצעותו לפרט את האוטונומיה ולקבוע אם הוא רוצה לכתוב צוואה. אנחנו ממליצים לכם לקרוא טוב טוב את המאמר הבא, וכך תדעו יותר על – ביטול צוואה הדדית לאחר מוות.

ביטול צוואה הדדית לאחר מוות
ביטול צוואה הדדית לאחר מוות

מה התיקון לחוק אומר על ביטול צוואה הדדית לאחר מוות?

בשנת 2005, התקבל בכנסת תיקון מספר 12 לחוק הירושה, אשר נחקק בשנת 1965. התיקון לחוק בעצם מעגן הסדר מיוחד ביחס לעריכה או ביטול צוואה הדדית לאחר מוות במסגרת סעיף 8 א' לחוק, ואלו הם פני הדברים – "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן זוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד".

מה כדאי שתדעו על ביטול צוואה הדדית לאחר מוות?

בהתאם לחוק הירושה, מה שחשוב בהיבט של הצוואה הינו הרצון של מי שהלך לעולמו, בשל כך מקפידים לוודא שאדם צלול בדעתו ולא נתון ללחץ או להשפעה כזאת או אחרת של כל מיני גורמים, ומכיוון שכך חייבים לשאול כעת האם אפשרי לשנות צוואה שנכתבה באמצעות שני בני זוג והם גם חתמו עליה? לצורך העניין, נניח מישהו שבן זוג מת ומי מילדיו מתנכל לו קשות. האם במקרה דנן ניתן לנשל את הילד מהירושה וחרף העובדה שבן הזוג שהלך לעולמו כתב בצוואה שלו שהוא רוצה שאותו ילד אכן יקבל חלק מהירושה? בשל הקושי שבביטול רצון המת, נקבע על פי חוק שאמנם אפשר לשנות צוואה הדדית, אך ורק בתנאים הבאים – במידה ומעוניינים לשנות צוואה הדדית שבני הזוג עדיין חיים, בן הזוג שרוצה לערוך שינויים בצוואה ההדדית חייב להודיע על כך בכתב לבן זוגו, רק בתום מסירת אישור קבלה יתרחש ביטול צוואה הדדית לאחר מוות. במידה ומישהו רוצה לערוך שינוי בצוואה ההדדית בתום מוות של בן זוגו, הוא יכול לבצע שינוי רק בהיבט של הרכוש או של ההון שברשותו, משמע – אם הוא רוצה לנשל את אחד מילדיו מהירושה, ביכולתו לעשות זאת רק מהחלק שלו בעיזבון. כאשר הוא לא יוכל לנשל את הילד שלו מהחלק של בן זוגו. במידה ועסקינן אודות עיזבון שכבר חולק, הצוואה ההדדית תוכל להיות מבוטלת רק במידה ובן הזוג יחזיר את החלק שהוא ירש בהתאם להוראות של בן הזוג שלו.

מה כל העניין שמאחורי ביטול צוואה הדדית לאחר מוות?

את הצוואה ההדדית כותבים שני בני הזוג. בני הזוג יקבעו בהחלטה משותפת שאם מישהו מבניהם ילך לעולמו הרכוש יעבור לשני או לצד ג', כמו למשל – ילדים משותפים. מכך נובע שכתיבת צוואה הדדית נוגעת להגבלה של ההיתכנות של השינוי שלה, בלי ידיעה של בן הזוג האחר. בהתאם לחוק הירושה יש הגבלה על ביטול צוואה הדדית לאחר מוות. כאשר מי מהם הולך לעולמו, מי שנשאר בחיים לא יכול לסטות מהצוואה ההדדית. בן הזוג שנותר בחיים לא יכול לכתוב צוואה מאוחרת אשר תשנה את מה שכבר נכתב בצוואה ההדדית המקורית והוא אף לא יכול לנשל את היורשים שעליהם הסכימו שני בני הזוג. יש הבדל בין ביטול צוואה הדדית לאחר מוות בעוד בן הזוג בחיים לבין תרחיש שבו בן הזוג מת. ההגבלות במצבים אלו ממש שונות, כיוון שיש הבדל ביכולת בן הזוג שמת לשנות את הצוואה שלו. ההסדר של צוואה הדדית הינו רק בין בני הזוג. למרות זאת על פי חוק ניתן לכתוב צוואה הדדית אף במידה והזוכה בה הוא צד שלישי. באפשרותם של בני הזוג לכתוב צוואה הדדית לטובת צד ג', אף במידה ויש יורש שני בתום פטירת המצווה השני, ואף במידה ויש יורש ראשון, בתום פטירת המצווה האחד.

איך מבצעים ביטול צוואה הדדית לאחר מוות?

רבים שואלים את עצמם – האם אפשר לבצע ביטול צוואה הדדית לאחר מוות? בקצרה, ממש כן, בסייגים שקבועים על פי חוק הירושה. כדי לקבוע מה הינם התנאים לבטל צוואה הדדית לאחר מוות, צריך לבחון את זמן הכתיבה שלה. הקו המפריד הינו בשנת  2005, באוגוסט, משום שמאותו הזמן ברירת המחדל באה לידי ביטוי בקיומה של הסתמכות של בני הזוג שכתבו צוואה על הוראותיה, הסתמכות אשר עליה המחוקק מבקש להגן בתיקון לחוק. כמו כן, לא קיים הבדל בין ביטול צוואה הדדית לאחר מוות לבין שינוי צוואה הדדית, בשני התרחישים הללו על בני הזוג לכתוב שוב את הצוואה ההדדית.

מה הינה המהות של ביטול צוואה הדדית לאחר מוות?

ביטול צוואה הדדית לאחר מוות שונה במהות שלו, וזאת בשל הסתמכות בן הזוג שמת. החוק מחלק בין מצב שלפני חלוקת העיזבון לבין מצב שכבר חולק עיזבון הנפטר, ואלו הם פני הדברים – בטרם חלוקת העיזבון – על בן הזוג אשר מעוניין לבטל צוואה הדדית לאחר מוות להסתלק מכל חלק בעיזבון אשר מגיע לו מכוח הצוואה ההדדית. אותה הסתלקות תיעשה לטובת אח או ילד של המצווה; בתום חלוקת העיזבון – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה ההדדית להשיב לעיזבון כל מה שירש מכוח הצוואה ההדדית, שתיעשה ככל האפשר בעין, ואם אי אפשר, כי אז בשווי דומה.

מה היא המשמעות של ביטול צוואה הדדית לאחר מוות לפני שנת 2005?

מי שמבקש לבטל צוואה הדדית לאחר מוות שנכתבה בטרם התיקון ב- 2005, עליו להוכיח את ההסתמכות של בן זוגו על הוראות הצוואה ההדדית כי אחרת לא קיימת כל מניעה של ביטול צוואה הדדית לאחר מוות וכתיבה של צוואה הדדית אחרת במקומה. בעצם, לאחר שהתיקון נכנס לתוקפו, ברירת המחדל בכל צוואה שנכתבה הינה קיומה של הסתמכות. על פי חוק הירושה נקבע חזקת הסתמכות של בני הזוג שכתבו ביחד צוואה הדדית, רק ביחס לצוואה שנכתבה לאחר כניסה לתוקף של תיקון מספר 12 לחוק הירושה.

לסיכום

במקום פשוט לנקוב בשמות המוטבים שיירשו את הרכוש שלכם, עורכי הדין שלנו יכולים לעזור בהקמת תכנית מורכבת יותר, כמו למשל נאמנות, המספקת לכם את הגמישות להשאיר נכסים לאדם אחד לטובתם עד המוות, עם חלוקה אולטימטיבית לרשותכם, ולכן כדאי שתצרו קשר בהקדם האפשרי עם צוות עורכי הדין שלנו בשל העובדה שאנחנו מתמחים בתחום של ביטול צוואה הדדית לאחר מוות.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: