ביטול צוואה הדדית

בני זוג רבים כותבים צוואות בו זמנית בעלות תנאים זהים או כמעט זהים. צוואות אלו ידועות בלשון העם צוואות הדדיות והן שכיחות ביותר. יחד עם זאת, צוואה הדדית הולכת צעד אחד מכריע יותר מצוואות רגילות – לא רק שהצוואות בדרך כלל דומות באופן מהותי כי אם בנוסף קיים הסכם בין האנשים העורכים את הצוואות, שלא בהכרח בא לידי ביטוי בצוואות עצמן, שהצוואות לא יהיו. כדאי לכם להמשיך פשוט לקרוא, כי עכשיו נדבר על – ביטול צוואה הדדית.

ביטול צוואה הדדית
ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית – מה היא בכלל צוואה הדדית?

עוד הרבה לפני שניגש לנושא של ביטול צוואה הדדית, כדאי שנבין מה היא בכלל צוואה הדדי, שמכונה גם חוזי צוואה הדדית, היא צוואה היוצרות חוזה משפטי מחייב בין שני בני אדם שיש לו השפעה של אלו –

  1. כתיבת שתי הצוואות בתנאים המוסכמים על הצדדים לעריכת הצוואות.
  2. איסור על מי מהצדדים לבצע ביטול צוואה הדדית או לתקן את צוואתו בלי הסכמתו של האחר. המשמעות היא שבעקבות פטירתו של הצד הראשון, שתי הצוואות הן מנקודה זו בלתי חוזרות ואינן ניתנות לתיקון.
  3. צוואה הדדית משמשת בדרך כלל בין בעלים ונשים שנישאו בשנית ויש להם ילדים מנישואים קודמים.
  4. צוואה הדדית מבטיחה שרכוש זורם לזכאים המיועדים והמוסכמים ובן זוג שנותר בחיים אינו יכול לנשל את ילדיהם החורגים בירושה בעקבות פטירת בן הזוג הראשון.

תרחישים נפוצים כוללים את אלו –

  1. מוריש המבקש להעניק מתנה בעיזבונו או חלקו לבני זוגו שנותר בחיים על מנת להבטיח שהונו יעבור לילדי המוריש עם מות בן הזוג שנותר בחיים. צוואה הדדית תבטיח עם מות המוריש שבן הזוג שנותר בחיים אינו יכול לתקן או לבצע ביטול צוואה הדדית לנישול הירושה של ילדיו החורגים של בן הזוג שנותר בחיים. בתרחיש זה, בכפוף לכך שבן הזוג הנותר בחיים לא יפר את החוזה שנוצר בין הצדדים, צוואה הדדית יכולה להבטיח שילדי המוריש הם הנהנים הסופיים מרכושו של המצווה.
  2. מוריש המבקש למסור את עיזבונו ישירות לילדיו מבלי להעניק משהו לבן הזוג שנותר בחיים. בתרחיש זה, שוב בכפוף לכך שבן הזוג שנותר בחיים לא יפר את החוזה שנוצר בין הצדדים, צוואה הדדית עלולה למנוע מבן הזוג שנותר בחיים להגיש תביעת הפרשה משפחתית כנגד עזבונו של המוריש.

ביטול צוואה הדדית – האם צוואה הדדית מומלצת?

צוואות הדדיות יכולות להיות בלתי גמישות, ומשום שניתן להוכיח את ההסכמה לכתוב צוואות הדדיות מחוץ לצוואה, הדבר עלול להוביל לאי ודאות ולמחלוקות. ברם, הפסיקה מאשרת כי ניתן "להתאים" את דוקטרינת הצוואות ההדדיות לנסיבות אינדיבידואליות במקום להיות "הכול או לא כלום".

מה המשמעות של ביטול צוואה הדדית?

מבחינת היבט מסוים, ניתן לומר כי צוואות הדדיות יותר מורכבות לעומת צוואות מסורתיות, מה שמשליך על כל מה שקשור להיבט של עריכת שינויים או ביטול צוואה הדדית. באופן כללי, חוק הירושה מביא בחשבון את ההסתמכות ההדדית של בני הזוג, ומכיוון שכך, ביטול צוואה הדדית הינו עניין יותר מסובך לעומת צוואה קונבנציונליות שמעוניינים לבטל. אפשר לבצע ביטול צוואה הדדית אבל ביטולה בר תוקף בהתאמה לתנאים שיפורטו להלן – כאשר אחד מבני הזוג הלך לעולמו ולפני שחולק הרכוש, מי שמעוניין לבטל את הצוואה שלו צריך לוותר על החלק שלו בעיזבון ובהתאם לצוואה ההדדית, לטובת אחיו או ילדיו של המצווה. כמו כן, בעוד ששני בני הזוג בחיים, מי שרוצה לבטל את הצוואה ההדדית עשוי לבצע זאת על ידי מסירת הודעה בכתב למוריש השני. אם אחד מבני הזוג נפטר, ובתום חלוקת העיזבון, במצב שבו בן הזוג רוצה לבטל צוואה הדדית, הוא חייב להחזיר את העיזבון או את שוויו באם החזרתו איננה אפשרית או לא סבירה.

ביטול צוואה הדדית – מה קורה שצד אחד מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית בלי ההסכמה של בן זוגו?

כמה בתי משפט קבעו כי אם הצד שנותר בחיים יבצע ביטול צוואה הדדית בעקבות מות הצד הראשון, הם יבצעו הונאה מכיוון שהם קיבלו את ההטבה על פי צוואתו של הצד הראשון מבלי לקבל את הנטל הכרוך בה. אם צד משנה את צוואתו בניגוד לחוזה שנערך בין הצדדים, המוטבים על פי הצוואה המקורית (בדרך כלל ילדיו החורגים של הניצול) יהיו זכאים להגיש תביעה נגד הצד שנותר בחיים לאכיפת הצוואה המקורית. רצון הדדי.

מה העניין בהתנגדות לצו קיום צוואה?

הגדרת חוק הירושה היא לפי פרק הזמן שבו אפשרי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, שהינו שבועיים מיום הפרסום, בדיוק כמו בכל צוואה אחרת, מה ששונה פה הינו בקריטריונים אשר בהם אפשר להגיש בקשה לבטל צוואה הדדית. את הבקשה לבטל צוואה הדדית צריך להגיש לידי הרשם לענייני ירושות ובכתב כמובן. צריך לפרט בכתב ההתנגדות את הסיבות לרצון לבטל את הצוואה ההדדית ולצרף מסמכים שמבססים ביטול צוואה הדדית. כמו כן, נדרש תצהיר של מגיש התנגדות לצוואה הדדית ולשאת בתשלום של אגרה.

ביטול צוואה הדדית – מה הן המגרעות של הצוואה ההדדית?

זוגות צעירים שכותבים צוואות הדדיות עשויים למצוא את ההסדר הזה כמגביל בעתיד. לצורך העניין – אם אחד מבני הזוג הולך לעולמו, בן הזוג שנותר בחיים עשוי להינשא בשנית ולרצות לפרנס את בן זוגו החדש בדרך כלשהי במסגרת צוואתו.  אם לבן הזוג שנותר בחיים יש צוואה הדדית עם בן זוג שנפטר, ייאסר עליו לשנות את צוואתו בכל דרך כדי להתאים את נישואיהם החדשים. הוא לא יוכל לפרנס בן זוג חדש גם אם הכוונה היא לפרנס את בן הזוג החדש מתוך חלקו של בן הזוג הנותר בחיים במאגר הנכסים בלבד תוך כדי פרנסת ילדי בן הזוג המנוח באותו אופן ובסכום כפי שהתכוונו לפי הצוואות ההדדיות. בן הזוג שנותר בחיים עשוי גם להפחית את השפעתה של צוואה הדדית גם אם לא ישנו או יתבצע ביטול צוואה הדדית באמצעות ניצול הכספים במאגר הנכסים בחייו של בן הזוג שנותר בחיים, ומותיר מעט מאוד לחלוקה לילדים החורגים של בן הזוג הנותר בחיים. מותו של בן הזוג שנותר בחיים. מוריש עשוי לרצות לשקול בניית מנגנון נאמנות בשיקול דעת צוואתי לתוך צוואתו להטיל שליטה על השימוש בכספים בחייו של בן הזוג שנותר בחיים, או מתן מתנה ישירה משמעותית לילדי המוריש עם מות המוריש אם הם רואים בכך.

ביטול צוואה הדדית - מה הן המגרעות של הצוואה ההדדית?

ביטול צוואה הדדית לאחר פטירה

צוואות הדדיות מעוררות עניין הולך וגובר, ויותר ויותר ישראלים גם מנצלים את האופציה שמציע חוק הירושות בדבר עריכת צוואה שמשקפת את ההחלטה המשותפת לגבי חלוקת הנכסים שצברו בני זוג – גם אחרי שאחד מהם הולך לעולמו, וגם אחרי שהשני נפטר. עריכת צוואה מסוג זה מחייבת אחריות רבה, לרבות הבנת האפשרויות של ביטול צוואה הדדית. פירמת עורכי דין רן רייכמן דורגה במקום הראשון בארץ בתחום הצוואות והירושות ע"י Dun & Bradstreet, וכל לקוח מקבל שירות שעומד ברף המצוינות שהפירמה הציבה לעצמה.

מידע חשוב לגבי ביטול צוואה הדדית

* אם שני בני הזוג בחיים – במצב כזה ביטולה של הצוואה ההדדית פשוט: כל מה שעל בן/בת הזוג שלא רוצה את הצוואה שנחתמה לעשות הוא לשלוח הודעה בכתב לבן/בת הזוג השני על ביטולה של הצוואה. ניתן לערוך צוואה הדדית חדשה, או לחילופין צוואות נפרדות (אפשר כמובן גם לא לערוך שום צוואה, אולם זו אופציה פחות מומלצת).

* אחרי המוות – אם אחד החותמים על הצוואה ההדדית עדיין בחיים והשני כבר לא, אין דרך לבטל את הצוואה ההדדית מבלי לוותר על החלק שהיא מעניקה בעיזבון. רק הסתלקות מוחלטת מהעיזבון מאפשרת את ביטולה של הצוואה. ההיגיון ברור: צוואה הדדית משקפת רצון של שני בני אדם, ומאחר שאחד מהם כבר לא בין החיים אי אפשר לשנות את הרצון שלו או לבטל אותו.

* התנגדות לצוואה הדדית – כל מי שנפגע מההנחיות המופיעות בצוואה הדדית, וחושד בכך שהצוואה נכתבה תחת לחץ פסול או השפעה אסורה, רשאי להגיד התנגדות למתן צו קיום צוואה. אם כבר הוצא הצו, דרך הפעולה המתאימה היא בקשה לביטולו, כך שיימנע מימוש הצוואה המוטית.

שירות אחראי ומהיר

ניתן להוסיף בכל צוואה הדדית סעיף ספציפי לגבי אפשרויות הביטול שלה, כמובן בהתאם לחוק. ביטול צוואה הדדית הוא רק מרכיב אחד מיני רבים שחשוב לקחת בחשבון לפני עריכת הצוואה, ולכן מומלץ להסתייע במומחים בתחום – בפירמת עורכי דין רן רייכמן הצטבר ניסיון רחב היקף במשך 20 שנות פעילות מוצלחת, והוא מתורגם לשירות אחראי, מועיל וכזה המספק שקט נפשי אמיתי לכל מי שעורכים צוואה הדדית.

לסיכום

אם מישהו אכן מערער על רצונכם, תהליך הפשרה יכול לקחת הרבה זמן. במהלך תקופה זו, האנשים שבאמת תלויים בכם לצרכיהם היום יומיים עשויים להתקשות. שכירת עורכי הדין המוסמכים שלנו מבטיחה לכם ייצוג הולם בתיק. עורכי הדין שלנו יגישו את כל הראיות הנדרשות כדי לתמוך ברצון שלכם ולסייע לבית המשפט להגיע להסדר מהיר. לכן, לא סביר שהתלויים בכם יסבלו אם יש לכם עורכי דין מוסמכים שיסייעו להגשים את צוואתכם האחרונה. ובשל כך משמעותי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כיוון שרק אנחנו מתמחים בתחום ביטול צוואה הדדית.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: