בקשה לצו קיום צוואה

כאשר מישהו הולך לעולמו והוא השאיר אחריו צוואה, בעוד שעל מנת לחלק את הירושה שלו כפי שהנפטר הורה בצוואה שלו, צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה. את המסמכים אשר נלווים לצו קיום צוואה צריכים להגיש לידי הרשם לענייני ירושות, אשר תפקידו בא לידי ביטוי באישור של הצוואה ובהקניה לצוואה תוקף משפטי מחייב,  בדיוק כמו כל פסק דין. את בקשה לצו קיום צוואה יכולים להגיש היורשים, שמוזכרים בצוואה של הנפטר או כל מי שרוצה בזאת, מה שחשוב שכדאי לבצע את זה באמצעות ליווי של עורכי דין מקצועיים מן השורה, אשר מתמחים בצוואות ובירושות. בחייאת, תקראו עד הסוף, כי היום נדון על נושא חשוב, הלא הוא – בקשה לצו קיום צוואה.

 

בקשה לצו קיום צוואה
בקשה לצו קיום צוואה

מה הפרוצדורה של בקשה לצו קיום צוואה במידה ומיוצגים באמצעות עורך דין?

הפרוצדורה של בקשה לצו קיום צוואה במידה ומיוצגים באמצעות עורך דין הולכת ממש ככה – בצורה מקוונת, קודם כל. צריך למסור את הצוואה המקורית באופן אישי בלשכות, ואפשר להפקיד אותה בתיבות ההפקדה בשעות שמונה וחצי בבוקר עד השעה חמש וחצי אחרי הצהריים, בימי ראשון עד חמישי, או לחלופין למסור  את הצוואה תוך כדי זימון תור מראש בימי שני ובימי רביעי, בין השעה שמונה וחצי בבוקר עד השעה שתיים עשרה וחצי בצהריים. זימון תורים יתבצע באופן עצמאי בצורה מקוונת. במידת הצורך, אפשר לקבל עזרה מטעם מוקד השירות והמידע. כמו גם, אפשר לשלוח בקשה לצו קיום צוואה על ידי דואר רשום לידי הלשכות. בתום בדיקת תקינותה של בקשה לצו קיום צוואה ויימצא כי הבקשה מכילה את כל המסמכים המבוקשים, תישלח הודעת מייל נוספת, שבה תהיה יידוע על קליטת הבקשה אונליין. רק הודעה זאת תהווה אישור סופי על קליטה של בקשה לצו קיום צוואה אונליין במזכירות של הרשם לענייני ירושה בצורה תקינה.


איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה לצו קיום צוואה?

במידה והנפטר הלך לעולמו במדינה אשר מעבר לים, צריך לעדכן את דבר מותו במרשם האוכלוסין לפני ההגשה של בקשה לצו קיום צוואה. כדאי שתבינו כי צריך לצרף לטופס המקוון את המסמכים שלהלן – העתק של הודעה אשר נשלחה בדואר רשום לידי היורשים על פי הצוואה, או תצהיר של המבקשים על כך שמסרו הודעה אישית לידי היורשים; אסמכתא לכך שנעשתה הפקדה של הצוואה, העתק מצולם של הצוואה המקורית, או ההחלטה של בית המשפט בגין הוכחה של הצוואה בהעתק; בתרחיש שלפיו הנפטר לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, צריך לצרף לבקשה העתק של תעודת הפטירה של המנוח; במידה ויש יורשים אשר וויתרו על החלק שלהם בעיזבון, צריך לצרף תצהירים של עזיבה מקוריים; לא קיימת כל היתכנות להגיש בקשה לצו קיום צוואה אונליין בעוד שמבקשים לבצע הסתלקות כללית, כי אם רק בהסתלקות לטובת מישהו מסוים, אחים, בני זוג או ילדים של המצווה; תעודת פטירה של כל יורש שהלך לעולמו, במידה וקיימים יורשים שמתו; במצבים אשר לאורם תוגש בקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין שמיופה כוח, צריך לצרף לבקשה ייפוי כוח אשר נחתם באמצעות מגיש בקשה לצו קיום צוואה ואשר אומת באמצעות עורך הדין אשר מייצג אותו; במשך מילוי הטופס המקוון צריך לשאת בתשלום בגין שתי אגרות; אפשר לשלם בעזרת מעבר לשרת דרך טופס אונליין, שרת התשלומים, ראו תשלום על ידי הדואר; במידה ושילמתם שלא על ידי הטופס, צריך למלא את מספרי האסמכתא של התשלום במקום אשר מיועד לזה בסוף הטופס המקוון; הגשה של בקשה לצו קיום צוואה אונליין תזכה אתכם בהנחה בשיעור של חמישה עשר אחוזים מגובה האגרה שצריך לשלם בגין מתן צו קיום צוואה; בתום מילוי הטופס המקוון תישלח לכם הודעה דרך המייל שיהיה בה אישור על כך שהבקשה נשלחה וכן מספר התיק שפתחו לכם מטעם הרשם לענייני ירושות.


מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

על מנת לקבל צו קיום צוואה צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה מסודרת לידי לשכת הרשם לענייני ירושות. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בהתאם למקום המגורים של הנפטר. את אותה הבקשה יש להגיש מי מבין היורשים שמוזכר בצוואה שהשאיר אחריו הנפטר, אבל על פי חוק ניתן לעשות זאת כל אדם אחר בעל עניין בקיום הצוואה, ביכולתו להגיש בקשה לצו קיום צוואה. עלינו לציין, כי המטרה של התהליך להוצאה של צו קיום צוואה הינה לקבל בסוף הפרוצדורה הנדרשת את הצו לקיום צוואה, בעודו מאשר את נוסח הצוואה שהשאיר הנפטר אחריו, ומתן הצו יקנה לצוואה תוקף ממש של פסק דין. כפי שאנחנו מרבים לציין, מומלץ להגיש בקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין לצוואות ולירושות שמומחה בתחום זה, למרות שאפשר להגיש בקשה לצו קיום צוואה לבדכם. עורך דין מקצועי וממולח יכין בקשה לצו קיום צוואה מסדרת וידאג לצרף את כל המסמכים שצריך, הוא ישלח הודעות ליורשים, וכיוצא בזאת. בתום הגשת בקשה לצו קיום צוואה הרשם לענייני ירושה נדרש לפרסם ברשומות וכן בעיתון יומי את הבקשה, ובמידה ולא תתגלה התנגדות, הרשם לענייני ירושה יחתום על הצו לקיום צוואה.


מה היא המשמעות של בקשה לצו קיום צוואה ליורשים שלא בקרבה ישירה?

במצבים אשר בהם אין עסקינן הודות יורש ישיר, כי אם מדובר אודות קרבה משפחתית שניה או שלישית, יש לצרף אישורי פטירה של כל הנפטרים שקדמו למוריש. במצבים מסוימים הרשם לענייני ירושה יבקש לבצע הליכים של הצהרות מוות. והנה שאלה מפתיעה – מה יקרה במידה ותוגש התנגדות לקיום הצוואה? באם ובתום הגשה של בקשה לצו קיום צוואה תוגש התנגדות לקיום הצוואה, הרשם לענייני ירושות יעביר את הבקשה לקיום הצוואה לבירור בבית המשפט למשפחה, אשר בו יתנהל הליך משפטי בגין התוקף של הצואה, בין מי שזוכה לבין מי שהגיש התנגדות לבקשה של צו קיום הצוואה.


מה המשמעות של הגשת בקשה לצו קיום צוואה שלא אונליין?

באותו אופן של הגשת בקשה לצו ירושה, אף בקשה לצו קיום צוואה אפשרי להגיש שלא בצורה מקוונת, והנה מה שאתם צריכים לעשות במקרה שכזה – למלא טופס בקשה לצו קיום צוואה בכתב ועל המסמכים שתצרפו לבקשה להיות אך ורק מקוריים או נאמנים למקור, בעוד שעל עותק אחד של הצוואה עליו להיות מקורי; את הבקשה הידנית צריך להגיש בארבעה עותקים לידי הרשם לענייני ירושות במחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח, ולצרף שתי אסמכתאות לתשלום האגרות – שהן למעשה אגרת פרסום בקשה לצו קיום צוואה ואף אגרת בקשה לצו קיום צוואה; את התשלומים הללו אפשר לבצע בשרת התשלומים ברשת האינטרנט, או על ידי שוברי תשלום שאותם צריך לקבל מידי הרשם לענייני ירושות ולשלם אותם בבנק הדואר. כמו כן, אפשר לעשות הפקדה בבנק הדואר למספרי החשבון שנמצאים באתר של משרד המשפטים ולצרף אסמכתא על ההפקדה שנעשתה. בנוסף לכך, אפשר לפנות ללשכת הרשם לענייני ירושות דרך הטלפון, הדואר, דואר אלקטרוני או דרך הפקס, ושוברי התשלום יישלחו לכתובת הנדרשת.


לסיכום

באופן כללי לא חייבים להיות בעלי מקצוע ממולחים כדי להבין ולפעול בהתאם לפרוצדורה המתבקשת לשם הוצאת בקשה לצו קיום צוואה. אפשר לעשות זאת באופן מקוון או להגיע פיסית למשרדי הרשם. ככלל, הרשויות משתדלות לאפשר לכם לפנות אליהן בצורה עצמאית. ברם, ברור שניהול ההליך לוקח זמן ניכר, רצון לפעול בצורה ישירה מול משרדי הממשלה, והרבה מוטיבציה. נראה כי לרוב תגלו שניהול הפרוצדורה גובה זמן יקר ודי מורכב. לא כל האנשים יעדיפו לקחת לידיהם את המושכות, ובוודאי שלא מי שנמצא באבל בשל אובדן אדם שיקר ללבו. לכן כדאי לכם לפנות אלינו, למשרד העורכי דין שלנו, תקבלו שירות מעולה, מדויק ואפקטיבי, מה שלמעשה מאוד יקל עליכם.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: