דיני ירושה ללא צוואה

כשמישהו הולך לעולמו ואינו משאיר כל צוואה, נקבעים היורשים שלו על פי הדין בהתאם לכללים של דיני ירושה ללא צוואה, היורשים על פי דין הינם בני המשפחה שהשאיר אחריו מי שהלך לעולמו, על פי מידת הקרבה המשפחתית. בכל מיני מקרים אשר בהם מי שמת לא השאיר אחריו צוואה אשר תקבע מי יהיה זה שיירש אותו, דיני ירושה ללא צוואה קובעים מי מבין בני המשפחה של הנפטר הינם היורשים שלו על פי הדין. לשם מימוש זכות הירושה צריך להגיש בקשה לצו ירושה. המחוקק קבע את כללי דיני ירושה ללא צוואה על פי דין, באופן הזה שהם יידמו לאופן שבו מרבית בני האדם היו רוצים לחלק את הנכסים שלהם ברגע שהם יעזבו את העולם הזה. אנחנו בטוחים שלא סתם הגעתם למאמר שהכנו בשקידה רבה, יש לציין, בוודאי שהנושא מעניין אתכם. אי לכך ובהתאם לזאת, טוב תעשו באם תגמרו אומר לקרוא את המאמר שלפניכם למן התחלתו ועד לתומו, וכך יתגלו בפניכם עובדות חדשות ומרעישות על הנושא של – דיני ירושה ללא צוואה.

 

דיני ירושה ללא צוואה
דיני ירושה ללא צוואה

מה כדאי שתדעו על דיני ירושה ללא צוואה?

במידה ומי שנפטר כתב צוואה, צריך להגיש בקשה לקבלה של צו קיום צוואה, וזאת על מנת שהיא תיכנס לתוקף ויהיה אפשר לחלק את העיזבון בין היורשים של הנפטר. במידה וממש לא נכלל בצוואה כל הרכוש של הנפטר, אפשר להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה אף בקשה לצו ירושה, בשביל שיהיה אפשר לחלק את העיזבון שלא מופיע בצוואה בין כל היורשים על פי חוק. במידה ולמי שהלך לעולמו אין בכלל קרובי משפחה, הווה אומר – אין לו סבתות או סבים, הורים, אחיינים, או לחלופין אחים, בן הזוג שנשאר בחיים יירש את כל העיזבון של המנוח. הוראת חוק ירושת המיטלטלין מטרתה לשמור על רמת החיים שאליה התרגל בן הזוג לפני שאדם הלך לעולמו. כמו כן, בן הזוג יירש את המיטלטלין אשר שייכים למשק הבית המשותף, בעוד שהנכסים הללו יעברו לבן הזוג בלי כל תלות בחלקם בירושה של עוד קרובי משפחה. בנוסף לכך, צריך לציין, שאלו חפצים אשר שימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, וממש לא חפצים לשם שימוש אישי של אחד מהם, כמו למשל – תכשיטים. זאת ועוד, המיטלטלין אשר שייכים למשק הבית המשותף כוללים לדוגמה – מכונית משפחתית, כלי בית, מכשירי חשמל, או ריהוט, וכולי. בהקשר לירושה של מלוא דירת המגורים המשותפת של המצווה ובן הזוג עלינו לציין כי – בן הזוג יקבל את כל החלק של המצווה בדירת המגורים המשותפת, ובנוסף הוא יקבל שני שליש מהנותר משאר הירושה, אם בזמן פטירתו של המצווה יתקיימו כל התנאים שלעיל – בן הזוג היה נשוי לכותב הצוואה מינימום שלוש שנים; יתקיים התנאי לירושה של שני שליש מהעיזבון, משמע – במידה והמצווה לא הניח אחריו הורים, ילדים או נכדים, כי אם לכל היותר יש לו סבים, סבתות, אחיינים או אחים; בני הזוג התגוררו בדירת כותב הצוואה, שנכללת, חלק ממנה או כולה, בירושה. ובאשר להתייחסות שלנו אל החלק של בן הזוג בירושה – בנוסף למיטלטלין, בן הזוג יירש חלק מיתר הירושה של בן הזוג שהלך לעולמו; שיעור החלק של בן הזוג תלוי בקיום של עוד בני משפחה אשר קרובים לנפטר והם זכאים לרשת אותו, והן בדרגה של קרבתם לנפטר. ונעבור לדון בנושא של ירושת חצי מהירושה באמצעות בן הזוג – במידה והמוריש השאיר ילדים, הורים או נכדים, כי אז בן הזוג יקבל חמישים אחוזים מהירושה; היתרה תחולק בין יתר היורשים באופן שווה ביניהם. והנה הגענו לחלק של עיזבון שני שליש מהירושה באמצעות בני הזוג – במידה והמצווה לא השאיר אחריו הורים, ילדים או נכדים, כי אם לכל היותר יש סבים, סבתות, אחים או אחיינים, יקבל בן הזוג השני שני שליש מהירושה; היתרה תחולק בין יתר היורשים באופן שווה ביניהם; כמו כן, עומדת לזכות האלמנה הזכאות לקבל מהירושה אף את דמי כתובתה ואת התוספת של הכתובה. בנסיבות כאלו ואחרות האלמנה יכולה לבקש אף מזונות מהעיזבון, וכדאי להסתייע בשירותיהם הנאמנים של עורכי דין, על מנת לבחון את הנושא בתרחיש המסוים הזה.


מה הוא אופן חלוקת העיזבון על פי דיני ירושה ללא צוואה?

והנה אופן חלוקת העיזבון על פי דיני ירושה ללא צוואה – הירושה של מי שהלך לעולמו שלא היו לו צאצאים ושאינו השאיר אחריו בן זוג, הורים או אחים, תתחלק באופן שווה בין הורי הוריו של המנוח והצאצאים שלהם; העיזבון של המנוח שהשאיר אחריו ילדים ובן זוג יתחלק שווה בשווה בין הילדים והילדים שלהם ובין בן הזוג; ההורים של הנפטר, אחיותיו או אחיו יתחלקו בכל הירושה רק אם המנוח לא השאיר אחריו בן זוג או שלא היו לו בכלל ילדים. העיזבון של הנפטר שהשאיר אחריו בן זוג אבל לא השאיר אחריו ילדים, יתחלק בצורה שווה בין בני הזוג ובין הורי המנוח; במיתה והמנוח השאיר אחריו בן זוג, אבל אינו השאיר אחריו הורים, כי אם רק השאיר אחריו אחים, הירושה תחולק שני שליש לבן הזוג ושליש שנשאר יתחלק בין האחים שווה בשווה ביניהם; בן הזוג יירש את כל העיזבון רק במידה והמנוח אינו השאיר אחריו הורים, ילדים או אחים.


מה הכוונה של דיני ירושה ללא צוואה – חלוקת הירושה על פי דין?

הכוונה של דיני ירושה ללא צוואה שהיא תיקבע בהתאם לחוק הירושה אשר נחקק בשנת 1965, ובו נקבע שעם מותו של אדם יועבר העיזבון שלו ליורשים החוקיים שלו. אם הנפטר השאיר אחריו צוואה, כי אז תכונה הירושה בשם – ירושה על פי צוואה וחלוקה של העיזבון תתבצע על פי החלוקה  אשר מופיעה בצוואה, בתום האישור של הרשם לענייני ירושה או בתום קבלת האישור של בית המשפט לענייני משפחה.


כיצד מתחלקת הירושה על פי דיני ירושה ללא צוואה?

על מנת להבין כיצד מתחלקת הירושה על פי דיני ירושה ללא צוואה, יש להבין שבמידה ולא קיימת צוואה, מחלקים את הירושה בין היורשים על פי הדין, וזה יהיה בהתאם למה שקבוע על פי חוק הירושה, והינה מכונה חלוקת ירושה על פי דין. חלוקת הירושה בלי כל צוואה תיעשה על ידי הוצאה של צו ירושה ללא צוואה. בצו ירושה יירשם מי הינם יורשי הנפטר ובאילו חלקים היורשים יירשו אותו. יש זכאות לרשת את הנפטר, מי שהיה בחיים בעת פטירתו של הנפטר, ואף מי שנולד תוך כדי שלוש מאות ימים מרגע המוות, אלא אם כן יוכח שהורתו הייתה בתום מועד פטירת האדם. על פי פרק ב' של הירושה על פי חוק מצוין כיצד תחולק ירושה ומי הינם יורשי הנפטר כאשר אין כל צוואה, וזה הלשון של הוראת הדין – "ירושה המתבססת על קשר דם בין הורים לילדיהם, בשלושה מעגלי קרובים – ילדי המוריש וצאצאי ילדי המוריש, הורי המוריש וצאצאיהם, סביו של המוריש וצאצאיהם. בן הזוג של המנוח סמוך לפני פטירתו".


לסיכום

הנושא של דיני ירושה ללא צוואה, כפי שבוודאי נוכחתם לדעת מקריאת המאמר הזה, די מורכב או מסובך. על כן, טוב תעשו באם תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו בשל הסיבה שאנחנו מתמחים בתחום דיני ירושה ללא צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: