האם הדיינים נוהגים לפסוק את סכום הכתובה במלואו בעת גירושין?

מיקומך כאן
נגישות