האם ניתן להחזיר כסף שניתן במתנה לאדם מחוץ למשפחה?

מיקומך כאן
נגישות