האם ניתן להעיד בביה"ד הרבני מרחוק?

מיקומך כאן
נגישות