האם ניתן להתיר נישואין לאור היעלמות בן הזוג לחו"ל?

מיקומך כאן
נגישות