האם ניתן לקבל פיצוי בגין הרחקת שווא מהבית?

מיקומך כאן
נגישות