האם תקף הסכם ממון בין ידועים בציבור – אם לא אושר ע"י ערכאה משפטית?

מיקומך כאן
נגישות