הגשת התנגדות לצוואה

כאשר מוגשת צוואה לרשם לענייני ירושה לצורך קבלת צו לקיומה, ניתן זמן חסד ליורשים אחרים לבצע הגשת התנגדות לצוואה. התנגדות יכולה לנבוע מסיבות שונות, שאותן כמובן שנפרט לכם במהלך המאמר שלפניכם. אנחנו לחלוטין מצפים ממכם לקרוא בשקיקה את המאמר שלפניכם, למן ראשיתו ועד לסיומו, וכך תגלו פרטים חדשים על – הגשת התנגדות לצוואה.

 

הגשת התנגדות לצוואה
הגשת התנגדות לצוואה

מה הוא הבסיס להגשת התנגדות לצוואה?

קודם כל, חשוב שתבינו שאתם לא יכולים להתנגד לצוואה רק מכיוון שאתם לא אוהבים את התנאים שבה. אתם צריכים שיהיה לכם בסיס משפטי להתנגד לצוואה ולבצע הגשת התנגדות לצוואה. כמה בסיסים חוקיים להתנגדות לצוואה כוללים את אלו –

1.       המנוח חסר את היכולת השכלית לקיים צוואה.

2.       פגמים בקיום הצוואה.

3.       שהצוואה הייתה תוצר של כפייה או השפעה בלתי הוגנת.

4.       טעות.

בשל כך, אם אתם פשוט לא מרוצים מתנאי הצוואה, כמו לדוגמה מכיוון שקיוויתם שהנפטר ישאיר לכם משהו נוסף, כמו למשל – עוד כסף, או לחלופין משהו אחר כדוגמת נכס, לא תוכלו לבצע הגשת התנגדות לצוואה. אלא אם כן יש לכם בסיס משפטי תקף להתנגד לצוואה, בית המשפט לא יבחן אותה. דבר נוסף שיש לזכור הוא שאינכם יכולים להתנגד לצוואה לפני שהמצווה הולך לעולמו. תסלחו לנו, אך אם האדם שאתם מקווים לרשת ממנו אומר לכם שהוא "חתך" אתכם מהצוואה שלו, אין שום דבר שאתם יכולים לעשות בקשר לזה.


מהו צו להגשת התנגדות לצוואה – קיום צוואה?

צו קיום צוואה הינו אישור שניתן באמצעות הרשם לענייני ירושות לשם ביצוע הנחיות הכתובות בצוואה לגיטימית או בצוואה תקפה. הוראות אלו יכולות לכלול, לרבות – חלוקת רכוש, כספים בחשבון בנק, רכב וכיוצא בזאת. הליך קבלת צו קיום צוואה אורך כחודשיים שלושה ולאחר אישור הרשם לענייני ירושה מתפרסם קיומה של הצוואה בעיתונות. הפרסום נועד לאפשר לכל אדם שמתנגד לצוואה להגיש את התנגדותו באופן רשמי. יחד עם הגשת צו הירושה מוגשת בקשה נוספת למינוי מנהל עיזבון. במסגרת הגשת התנגדות לצוואה, אפשרי גם להתנגד להגדרתו של פלוני כמנהל עיזבון ולהציע אדם אחר במקומו.

מי יכול לבצע הגשת התנגדות לצוואה?

באופן כללי, הליך ניהול צוואה מתחיל כאשר מוגשת עתירה לניהול לבית המשפט לצוואה. לאחר הגשת הבקשה למנהל והצוואה התקבלה לצוואה, על הנציג האישי למסור עותק מהודעת המנהל, כך – בן הזוג שנותר בחיים; כל המוטבים; הנאמן של נאמנות, אם יש כזה, וכל מי שעשוי להיות זכאי לפטור נכס, ו/או כל מי שיש לו עניין או תביעה בעיזבון המוריש, לרבות יורשים או מתכננים לפי צוואות קודמות שהיו למנוח. למה זה חשוב לדעת? זה חשוב משום שכל מי שנמסרה לו הודעת ניהול עשוי להתנגד לצוואה כל עוד הוא בעל עניין כמשמעות החוק. מיהו "אדם מעוניין"? על פי החוק, רק "אדם בעל עניין" יכול לבצע הגשת התנגדות לצוואה. זאת בעיה של עמידה. אלא אם כן יש לאדם מעמד, אסור לו להגיש עתירה להתנגד לצוואה. אבל מי, אתם שואלים, מתאים כ"מתעניין"? על פי החוק, "אדם בעל עניין" הוא כל מי ש"סביר להניח כי יושפע מתוצאות ההליך המסוים המעורב". זו לא ההגדרה המצמצמת ביותר, אולי. אבל זה לא נועד להיות. החוק עצמו מכיר בכך שההגדרה נזילה. למעשה, החוק קובע כי המשמעות של "אדם בעל עניין" – עשוי להשתנות מעת לעת, ויש לקבוע אותו בהתאם למטרה המיוחדת של, ולעניין הכרוך בהליך כלשהו.  מה שנותן לא מעט מרחב פעולה. כדי לתת לכם קצת יותר הדרכה, מתעניינים טיפוסיים נוטים להיות כמו למשל – נושי המנוח; הנציג האישי המיועד;  יורשים בעלי צוואה אם ​​אין צוואה; בן הזוג שנותר בחיים, אם בכלל; המוטבים הנקובים בצוואה.  אבל אינכם חייבים ליפול לאחת מהקטגוריות הללו על מנת להראות שאתם "אדם בעל עניין" לצורך הגשת התנגדות לצוואה. בעצם, אתם ממש לא צריכים להיות יורשים או מוטבים לפי הצוואה כדי לבצע הגשת התנגדות לצוואה. אבל אתם כן צריכים להיות מסוגלים להוכיח שניתן לצפות "באופן סביר" שתושפע מתוצאות ההליך – במישרין ובין בעקיפין.


מה המובן של הגשת התנגדות לצוואה?

אם קיים חשש שהצוואה לא חוקית, נעשתה עקב איומים או לחץ על המוריש (כותב הצוואה) או שקיימת צוואה חדשה יותר, ניתן להגיש התנגדות תוך 14 ימים לפחות מיום פרסום הצוואה. שימו לב – הן בעיתונות והן באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושות יכול לקבוע מועד ארוך משבועיים להגשת התנגדות לצוואה. בפועל, כל עוד לא ניתן הצו, עדיין ניתן להתנגד לו. האפשרות להתנגד ולערוך שינויים בהורות הצוואה קבועה בחוק הירושה שם נכתב: אם הרשם לענייני ירושות או בית משפט הוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, רשאי כל אחד מהם לגבי צווים שניתנו, לפי בקשת בעל עניין, לתקן אותם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בידיו בעת מתן הצו. אולם בהמשך החוק ניתנת הנחיה לעניין העברת הבקשה לבית המשפט – אולם, אם סבור הרשם לענייני ירושות שלא לנקוט בעובדה או בטענה שהמבקש יכול היה להביא לפני הצו. הוציא, או יכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט. הווה אומר – חשוב ביותר להביא את הטיעונים בעת הגשת התנגדות לצוואה בחלון הזמן הקצר שבין הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ועד לרגע אישורה. במידה והתביעות לא יוגשו במועד, הדבר עלול לגרום להליך משפטי ארוך ויקר יותר. לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין מוקדם ככל האפשר בתהליך ולאסוף בהדרכתו את המסמכים הדרושים להוכחת טענות הגשת התנגדות לצוואה.


מה יעשה בית המשפט בעת הגשת התנגדות לצוואה?

במקרה של הגשת התנגדות לצוואה, לצורך בירור השפעה בלתי הוגנת, עורך בית המשפט שלושה סוגי בדיקות – מבחן התלות והסיוע – אם אדם זקוק לסיוע בהתנהלות היומיומית, יש חשש שקיימת תלות בו. אם הנהנה העיקרי מהצוואה הוא מי שהמוריש היה תלוי בו, קיים חשש לניצול יחסי תלות אלו. מבחן היחסים של המצווה עם אנשים אחרים – אם המצווה הייתה מנותקת מאנשים אחרים או היו לו מעט יחסים עם אנשים אחרים מלבד המוטב, יש תלות חדשה. מבחן נסיבות כתיבת הצוואה – הנסיבות שהובילו לניסוח כתיבת הצוואה. נבדק האם המוטב עודד את המוריש לכתוב את המסמך או שהתנה את הטיפול במנוח בכתיבת הצוואה. במקרה זה תוגש התנגדות לצו קיום צוואה על בסיס השפעה בלתי הוגנת. בעניין צוואה לטובת עדים תבוטל לאחר התנגדות לצו קיום צוואה – העדים לעריכת צוואה או מי שעורך אותה אינם יכולים להיות הזוכים בה (יורשים). כך לדוגמה, עורך דין או נוטריון שהיה שותף לכתיבת הצוואה אינו יכול להיות זוכה. זאת ועוד, אם לא ניתן לזכות את אחד מבני הזוג של העדים לצוואה ממנה. לכן, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין להתנגד לצוואה על מנת לוודא האם צוואה בעדים כשרה. התנגדות לצו קיום צוואה בשל קיומה של צוואה ממועד מאוחר יותר – אם נהנה מציג צוואה ישנה יותר מאשר צוואה אחרת שהוגשה על ידי יורש אחר ושניהם כשרים, הצוואה המאוחרת היא זו שתתבצע. לפיכך, ניתן להגיש התנגדות לצוואה על סמך קיומו של מסמך מעודכן.


לסיכום

אל תשאירו את התכנון לעתידכם ושל יקיריכם למקרה. כל מה שנדרש הוא שיחת טלפון אחת למשרד עורכי הדין שלנו כדי להבטיח שרצונותיכם ייענו, ויקיריכם יטופלו כאשר תעזבו את העולם הזה. אנחנו מדריכים בני אדם במומחיות בתהליך הצוואה המורכב, ומטפלים גם בכל ההיבטים של יצירה, ניהול והסדר של נאמנויות. כשאתם עובדים עם עורכי הדין במשרד עורכי הדין שלנו, אתם מקבלים יותר מסתם תכנית עיזבון, אתם מקבלים שקט נפשי. ולכן, רצוי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו משום שרק אנחנו מתמחים בתחום של הגשת התנגדות לצוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: