היכן תידון תביעה בנושא גירושים?

עולם דיני המשפחה טומן בחובו שלל נושאים, שחלק גדול מהם כלל לא מוכר לאדם מן המניין שאינו עוסק בתחום. נושא הגירושין לעומת זאת הוא חלק מרכזי בתחום דיני המשפחה, וסביר כי כל אדם נתקל במהלך חייו באי אלו אנשים שהזדקקו לסיוע משפטי בתחום זה של גירושין. עורך דין מומחה לגירושין הוא הכתובת עבורכם באם נתקלתם בסוגיה משפחתית הקשורה לנושא הגירושין וברצונכם להתייעץ ולקבל אינפורמציה. עורך דין גירושין מומחה הוא דבר נחוץ שכן לא כל עורך דין שאינו מומחה בתחום יוכל לתת לכם את המענה הנכון ביותר עבורכם. עורך דין רן רייכמן מתמחה מזה שנים רבות בתחום דיני המשפחה, וכחלק מכך הוא עורך דין מומחה לגירושין, שישמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה וייעוץ משפטי.

 

בישראל יש אי סדר. ב-95' הוקם בתי המשפט לענייני משפחה ולפני זה הערכאה הראשונה שדנה בעניינים של דיני משפחה ורמתה היא כמו בית משפט שלום (כך שהערעור בזכות יהיה למחוזי). פעם דיני משפחה נדונו במחוזי לענייני משפחה וכיום הערכאה הראשונה היא בביהמ"ש השלום לענייני משפחה. הסיבה היא לא הורדת הרמה אלא שיהיה ניתן לערער למחוזי ולא ישר לעליון וזה יותר פרקטי.

הכלל הוא שבד"כ תביעה מוגשת לביהמ"ש השלום לענייני משפחה, וניתן לערער עליו לבית המשפט המחוזי לענייני משפחה. לא צריך לקבל רשות להגיש ערעור, וכל ערעור חייב להישמע- נקרא "ערעור בזכות". מובן שעורך דין גירושין מומחה ידע להפנות אתכם לערכאה הנכונה. בהנחה שעדיין אחד הצדדים לא מרוצה- לאחר הערעור במחוזי, כאן כבר אין חובה לשמוע את הערעור, ויהיה דיון של שופט מהעליון שידון בבקשת הערעור. אם תינתן רשות ערעור אזי הערעור ידון בעליון.

נציין כי לפעמים בית המשפט לענייני משפחה לא ייתן החלטה סופית אלא החלטת ביניים, למשל איסור יציאה מהארץ לאחד הצדדים.

 

היסטוריה:

לפני שתקבלו יעוץ מעורך דין מומחה לגירושין, כדאי לדעת את ההיסטוריה. מדינות כמו ארה"ב שבה ישנה הפרדה היא אינה מוחלטת. לדוגמא, אדם הולך לכנסייה, משלם חברות וחותם על חוזה שבו מפורט השימוש בכסף. בסוף החוזה כתוב כי לכנסייה יש סמכות להרחיקו אם עשה את הדברים המפורטים בחוזה, נניח כי אחד הסעיפים הוא עבירה שיש עמה קלון. כעת חבר הכנסייה מורשע בעבירה שעמה יש קלון ולא מקבל את הכסף. האזרח הולך לבימ"ש ותובע את הכנסייה, אין הכנסייה יכולה לטעון שישנה הפרדה בין דת ומדינה ולכן חייבת להופיע בפני ביהמ"ש. ביהמ"ש יפסוק האם סעיף זה בחוזה הוא בהתאם לדין המדינה או לאו ובכך יחליט האם נכון להרחיק חבר זה, שכן חוזה הוא עניין אזרחי. הכנסייה תגיד שאין לביהמ"ש לדון בעניין זה בשונה מהתובע, החבר. במדינות כמו ארה"ב יש חופש דת וחופש מדת, לכן לא ברור עד כמה המדינה מתערבת בעניינים של דת. הפרדה זו אינה אומרת שעניינים דתיים לא מגיעים לביהמ"ש.

באנגליה ישנה הפרדה חלקית שכן למלכה יש סמכויות משפטיות דרך הכנסייה.  וישנן מדינות בהן כל החוק הוא דתי, כמו מדינות מוסלמיות.

ישראל מבחינה כמותית נמצאת יותר קרוב להפרדת דת ומדינה. מבחינת המשפט ודת הירושה שלנו מהבריטים והתורכים היא שאנו לא נמצאים בסקאלה בצורה קיצונית, כלומר לא הפרדה מוחלטת ולא דין דתי מוחלט. כל עורך דין מומחה לגירושין ידע לומר כי בענייני המעמד האישי או סטטוס נלך לפי המשפט הדתי, מעמד אישי הוא לרוב נישואין וגירושין. זהו חלק מהסטטוס קוו, בעניינם של מעמד אישי הדין יהיה דין דתי וערכאה דתית. כאשר אנו מדברים על הדין הדתי היהודי, ישנם חוקים שמדינת ישראל העבירה ומכילה את הדין הדת עם התאמות לזמננו, לדוגמא סנקציות לסרבנות גט, הרחקות דרבנו תם.

 

הרחקות דרבנו תם

רבנו תם נתן הרחקות או סנקציות שניתן לתת לסרבן גט מבלי שיהיה מעושה (ללא הסכמתו של הבעל). הרחקות אלו כוללות החרמה מהקהילה (לא להתחתן עם ילדיו, לעשות אתו עסקים וכו'). כיום ביה"ד עושה שיימינג לסרבן גט. החוק הישראלי חוקק הרחקות אלו בהתאם למציאות של ימינו, יש להדגיש כי החברה החרדית מתנגדת לחוקים אלו. ההחרמות יהיו מאסר, החרמות, שלילת רישיון נהיגה או עיכוב יציאה מהארץ.

 

חוק הכשרות המשפטית

בחוק הכשרות המשפטית כתוב כי ילד מחויב לכבד את הוריו ובמידה ולא מקיים הוראת חוק זה, עלול הדבר להשפיע על גובה המזונות- ועל עורך דין גירושין מומחה להיות ער לכך. החקיקה היא אמנם אזרחית שכן היא של הכנסת, אך מכניסה בתוכה עניינים דתיים. בעניינים שאינם נישואין וגירושין יפסקו לפי הדין האזרחי (כמו רכוש).

ישנן מדינות שהלכו בדרך מעט דומה מהדרך הישראלית כמו הודו ולבנון. אמנם, במדינות אלו הדין דתי אך הערכאה תהיה אזרחית. כמעט בכל מדינות העולם יש בתי דין דתיים, אך הם פרטיים.

 

מרוץ הסמכויות והבעייתיות שבו

לכאורה החוק הישראלי יצר חלוקה ברורה ולכן אמור להיות סדר, אך לא כך המצב. ישנם מצבים שבהם בתי הדין עוסקים בנושא שאינו נישואין או גירושין, אך קשור אליהם (כמו מזונות או רכוש). לכן, ברק ושמגר בבג"ץ בבלי עשו סדר- אין "הדין הולך לפי הדיין". כלומר, כאשר מדובר בנושא אזרחי הדין יהיה אזרחי גם אם הנושא ידון בערכאה דתית (באמצעות כריכה). כלומר, הדיינים צריכים לפסוק ולהכיר את הדין האזרחי, תוך שעורך דין גירושין מומחה ידע לתת לכם את כל המידע הרלוונטי למקרה שלכם. ישנה טענה כי השופטים האזרחיים פוסקים בענייני הגירושין ואף משפיעים במישרין או בעקיפין על הגט, אך אלו טוענים כי מדובר בתביעה נזיקין ולכן לא חרגו מסמכותם. מכאן, נוצר מרוץ הסמכויות.

במידה ואחד מבני הזוג רוצה להתגרש, חייב לפתוח תיק גירושין בביה"ד, באמצעות עורך דין מומחה לגירושין. כלומר, במקרה זה אין מרוץ סמכויות. אמנם מזונות ניתן לפתוח אותו כתיק בביהמ"ש לענייני משפחה גם אם אין תיק גירושין או שאפשר לפתוח זאת בביה"ד הרבני כדרך של כריכה (נספח לתביעת הגירושין). נניח שישנה אישה שתובעת מזונות אישה מבעלה ורוצה להגיש תביעת גירושין, את תביעת הגירושין חייבת להגיש לביה"ד ואילו את המזונות יכולה לבחור את הערכאה הנוחה לה. לא בטוח כי זה דבר טוב שבו הדיונים יפוצלו שכן הדיונים יתארכו. יתרה מכך, יוצא שזוגות מגישים תביעות לערכאות שונות במקום לפנות לגישור ולנסות לפתור את הסכסוך הזוגי בדרכי שלום בכך אין סיכוי לגשר בין בני הזוג. מרוץ זה הוא כה רע מאחר וגורם לזה שצדדים במקרים רבים מאוד מנסים "לתפוס" את הסמכות שטובה להם ובכך מסקלים את האפשרות להגיע להידברות.

צריכים ייעוץ משפטי? פנו לעו"ד רן רייכמן

כפי שניתן להבין תחום דיני המשפחה אינו תחום פשוט, ועל מנת להגיש תביעת גירושין יש צורך בייעוץ וליווי משפטי הדוק. באם אתה בשלב בו אתם שוקלים צעדיכם בהיבט השפטי חשוב מאד שתפנו לעורך דין גירושין מומחה, על מנת שתעשו את הדבר הנכון ותפעלו למען האינטרסים שלכם. פנו למשרדו של עורך דין רן רייכמן, שיידע להעניק לכם את הליווי המשפטי הנחוץ לכם, במקצועיות וללא פשרות. התקשרו עוד היום: 072-3955001

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: