גם כאשר הגעתם להסכמות כוללות לסיום הסכסוך, יש לעגן את ההסכמות בהסכם גירושין כולל. ניסוח ההסכם באופן נכון מהותי על מנת לספק הגנה לצדדים.

לעתים הצדדים מגיעים להסכמות ובכך מייתרים את הצורך מעימות משפטי יקר ומכאיב לשני הצדדים. לא פעם הצדדים מותירים את ההסכמות כהסכמות שבעל פה, ופעמים מנסחים בכתב ידם הסכם ו/או מורידים נוסח של הסכם מהאינטרנט ובכך סבורים שבכך הגנתם ועגנתם את מצבכם המשפטי. אז שהו שלא כך הדבר. שמירה על הכללים הבאים תאפשר לכם יציבות משפטית של ההסכמות ביניכם לאורך זמן.

עו״ד רן רייכמן מדבר על הנושא בתכנית ״שאלה משפטית״: