הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון מאפשר למוטבים בעיזבון להגיע להסכמה בכתב ביניהם לשינוי חלוקת העיזבון. הסכם חלוקת עיזבון כמו כל הסכם אחר יכול לכוון דרך שונה לחלוקת העיזבון ממה שמפרטת הצוואה. זה אפילו יכול להחליף חלוקה ישירה של נכסים לפי הצוואה האחרונה, בכפוף לכמה תנאים להכרה בהם. ממש כדאי לכם לחשוב ברצינות לקרוא את המאמר הנ"ל למן ראשיתו ועד לתומו, וכך תגלו המון אלמנטים חדשים על – הסכם חלוקת עיזבון.

 

הסכם חלוקת עיזבון
הסכם חלוקת עיזבון

מה המשמעות של הסכם חלוקת עיזבון?

הסכם חלוקת עיזבון מתייחס למעשה לחלק של הסדר כספי בין שני צדדים שמתגרשים, הנוגע לכל רכוש שיש להפריד בין בני הזוג לשעבר לאחר הגירושין.  בכל הנוגע לגירושין ורכוש, בית המשפחה הוא על פי רוב הנכס החשוב והיקר ביותר שמחזיק זוג שמתגרש.  לפיכך, ישנה חשיבות מכרעת לכך שתושג הסכמה לגבי חלוקת ההון ו/או התמורה מרכוש אישות.  ברוב הנישואים, הרכוש שצריך לחלק מורכב רק מהבית הזוגי (כלומר הרכוש שבו התגוררו הבעל והאישה במהלך נישואיהם), אבל הוא יכול לעתים לכלול בתים שניים או נכס להשקעה שנמצא בבעלות משותפת או בנפרד. כיצד, אם כן, יתחלק הרכוש בגירושין? ישנן דרכים רבות בהן ניתן לבצע פיצול בית גירושין, כולל אחד מבני הזוג שקונה את השני או מכירה ופיצול התמורה. אבל אם לא ניתן להגיע להסכמה בין שני הצדדים, ייתכן שיהיה צורך לפנות לעזרה מקצועית או לגישור. בסופו של דבר אולי אפילו יהיה צורך לפנות לבית המשפט, על מנת שהשופט יוכל להחליט על הסדר כספי הוגן.


מה עומד מאחורי הסכם חלוקת עיזבון?

הקביעה הראשונה היא שכאשר מוטבים מגלים למנהל העיזבון את הסכמתם לשנות צוואה או נוסחת החלוקה על פי החוק המסדיר עיזבון, על המוטבים כל אחד להיות כשיר, הווה אומר – כל מוטב חייב להיות "שקול" הבנה של ההסכם המוצע, ולהיות בגיל חוקי. החוק מניח כי מי שמתקשר בהסכם זה הוא כשיר בעת עריכת הסכם חלוקת עיזבון. משום שהחוק המסדיר הסכמים בהסכמה המשנים צוואה אחרונה או נאמנות לא היה נושא לליטיגציה (או דיונים משפטיים), בתי המשפט לא ניתחו רבים מההסכמים הללו כדי לקבוע אם הם ניתנים לאכיפה ומשום שהסכמים אלה כוללים קיום צוואה של רצון, הם יכולים להיות ערערים על ידי צדדים שמעוניינים שהם תוצר של השפעה בלתי הוגנת, הונאה או כפייה. זה עדיין לא קרה, אך יהיה מעניין לראות אם בית משפט יישם את אותה הנמקה משפטית שבה הוא משתמש כדי להכריע בתיק משפט צוואה. באם וההסכם בין מוטבים תקף מבחינה משפטית, החוק קובע כי מנהל העיזבון מחויב לתנאיו. כמובן שבעוד שהחוק מבהיר כי מנהל העיזבון מחויב לתנאים המדויקים של ההסכם שנערך בין מוטבים, עדיין חלה עליו חובת נאמנות לשלם מיסי מוות וירושה, חובות לנושים ושאר התחייבויות העיזבון. במידה וההסכם מציע חלוקת רכוש המסכל את זכויותיהם של צדדים שלישיים, רשאי המוציא לפועל לסרב לקיים. לסיום, ואולי הכי חשוב, עבור אותם מוטבים וזוכים פוטנציאליים שאינם צד להסכם זה, החוק קובע גם כי ההסכם כפוף לחובתו של מנהל העיזבון לדאוג למוטבים שעשויים להיות זכאים כדין לעיזבון בעתיד. במצבים אלה, בהם הסכם חלוקת עיזבון עשוי לסכל את הציפיות המוקנות או המותנות של מוטבים עתידיים, כדאי שמנהל העיזבון יגיש תביעה למחלקת השופטים של בית המשפט העליון על מנת לאשר את ההסכם ו/או לחילופין לבקש לבית המשפט לקבלת הנחיות כיצד להסדיר את כל התביעות, החובות, המיסים, עלויות הניהול וזכויות המוטבים. אם בית המשפט קובע שההסכם המוצע הוא חוקי, מנהל העיזבון מוגן.


כיצד יוצרים הסכם חלוקת עיזבון חדש?

לאחר שניהלתם משא ומתן והגעתם להסכמה, הבעלים המשותפים של הנכס יכולים לנסח הסכם הסדר נכסים משמע – הסכם חלוקת עיזבון , על מנת שאפשר יהיה לרשום את תנאי העסקאות, כמו למשל – תשלום מצד אחד לשני ברכישה או חלוקת התמורה במקרה של מכירה.  לאחר מכן, הסכם הסדר הנכס מנוסח על ידי עורכי דין ומוגש לבית המשפט לאישור כדי למנוע כל תביעה עתידית על הנכס. אבל איך מגיעים למצב הזה? ישנם מספר שלבים ליצירת הסכם הסדר רכוש, והנה הם לפניכם –

 1. משא ומתן – על הצדדים המתגרשים לדון קודם כל בכל באפשרויות לחלוקת כל רכוש המהווה חלק מהקופה הזוגית. זה יכול להיעשות באופן לא פורמלי או על ידי גישור הכולל מגשר מומחה עצמאי.
 2. הסכם – לאחר שהושג הסכם חלוקת עיזבון, זה בדרך כלל כתוב ומסודר במסמך, כאשר שני הצדדים חותמים עליו, על מנת לאשר שהם מסכימים לתנאים. ההסכם הכולל – המכונה גם הסדר גירושין – יכלול בדרך כלל את כל שאר ההיבטים של ענייני הכספים, כמו גם את הרכוש.
 3. צו הסכמה – כדי להבטיח שההסדר יהיה בר אכיפה, יהיה צורך להפוך אותו לצו הסכמה .
 4. במידה והצדדים המתגרשים אינם יכולים להסכים לפשרה כספית ביניהם או בדרך של גישור, יתכן ויצטרכו לפנות לבית המשפט כדי ששופט יוכל להחליט על הסדר גירושין הוגן.

במקרה שכזה, בית המשפט יניח חלוקה של 50:50 מלכתחילה ולאחר מכן יישם עקרונות של הגינות בהתחשב בנסיבות המיוחדות. בפרט, בית המשפט ישקול את רווחתם של כל ילד מתחת לגיל שמונה עשרה, ואף הוא יבחן גורמים שונים אחרים, כמו לדוגמה אלו –

 1. ההכנסה, כושר ההשתכרות, הרכוש והמשאבים הכספיים האחרים שיש לכל אחד מהצדדים לנישואין או צפויים להיות להם בעתיד הנראה לעין.
 2. הצרכים הכספיים, החובות והאחריות שיש לכל אחד מהצדדים לנישואין או צפויים להיות להם בעתיד הנראה לעין.
 3. רמת החיים ממנה נהנתה המשפחה לפני פירוק הנישואין.
 4. גיל כל צד לנישואין ומשך הנישואין.

החלטת בית המשפט תביא ליצירת צו גירושין, שיכלול הנחיות איך יש לחלק רכוש כלשהו.


מה צריך לכלול הסכם חלוקת עיזבון?

החלק בהסדר גירושין העוסק ברכוש צריך לכלול הנחיות מפורשות כיצד יש לחלק נכסים אלו בין הצדדים המתגרשים. דרכים פוטנציאליות לפיצול רכוש כוללות את הללו –

 1. העברת בעלות – ניתן להעביר כל נכס ללא משכנתא בין הצדדים במסגרת ההסדר הכספי הכולל.
 2. מכירה למעלה – מדובר במכירת כל נכס המהווה חלק מהקופה הזוגית וחלוקת התמורה.
 3. תשלומי אחזקה – צד אחד יכול להחליט להשאיר את הנכס לבן זוגו לשעבר ולהמשיך לשלם את חלקו במשכנתא, בין למספר מסוים של שנים ובין אם עד לסיום כל המשכנתא.
 4. רכישה – מדובר על צד אחד שמתגרש שרוכש מאה אחוזים מההון העצמי בכל נכס, או לוקח על עצמו את מלוא המשכנתא.


לסיכום

עורכי הדין המנוסים שלנו יכולים להיות רעיון מצוין גם אם אתם לא מבינים את הטפסים המקוונים שרכשתם או חושבים שהסוגים אינם עונים על הצרכים הספציפיים שלכם. על כן, רצוי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כי אנו מתמחים בתחום הסכם חלוקת עיזבון.

משרד עורך דין רן רייכנמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: