הסכם ידועים בציבור

לא קיים חוק אחד שמגדיר ידועים בציבור, והגדרת ידועים בציבור מצויה במספר חוקים, או לחלופין ‏בפסיקה הענפה בתחום. ‏באופן כללי, ידועים בציבור הם בני זוג שמנהלים משק בית משותף תחת קורת גג אחת. ‏לעומת בני זוג שרק חברים, שהיחסים שלהם אינם רציניים דיים, ושעוד לא גמלה בליבם ההחלטה אם למסד את היחסים שלהם, ידועים בציבור הם בני זוג שהחליטו לשזור את חייהם וגורלם, אבל בחרו שלא להינשא זה לזאת מכל מיני סיבות. אין פרק זמן מוגדר שלאחריו הופכים בני זוג לידועים בציבור, והפסיקה הכירה גם בבני זוג החיים יחדיו תקופה קצרה כידועים בציבור. כולנו תקווה שתיהנו מקריאת המאמר הזה, ולשם כך, עליכם לקרוא אותו למן התחלתו ועד לסופו, וכך תגלו עוד אינפורמציה על – הסכם ידועים בציבור.

הסכם ידועים בציבור
הסכם ידועים בציבור

מה החשיבות של הסכם ידועים בציבור?

עריכה של הסכם ידועים בציבור, מאפשרת לבני הזוג, להגיע לוודאות משפטית, בנוגע למערכת היחסים ביניהם ולדבר חשיבות רבה, בפרט בכל הנוגע לחלוקת הרכוש. בהעדר הסכם ידועים בציבור, אשר קובע את אופן חלוקת הרכוש בין שני הצדדים, במצב של פרידה, בני הזוג יהיו כפופים להלכת השיתוף. משמעותה של הלכת השיתוף היא, שלכל אחד מבני הזוג, עשוי לטעון לזכויות ברכושו של האחר, היה ויעמוד בנטל הראייה להוכיח, שהייתה כוונת שיתוף באותו הנכס.  תרחיש שכזה עלול להיות מאוד בעייתי, גם עבור הצד האמיד יותר בקשר, שמעוניין לשמור על הרכוש שלו, וגם עבור הצד השני, שייתכן ויישאר מקופח לאחר הפרידה, חרף העובדה שתרם רבות למערכת היחסים, אף אם לא תרומה כלכלית כשל בן הזוג. חתימה על הסכם ידועים בציבור, פותרת את הבעיות הללו משהיא מסדירה מראש את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.   

האם הסכם ידועים בציבור תקף על פי חוק?

הסכם ידועים בציבור שנחתם כאשר בני זוג שלא נישא חי כידועים בציבור, לא חייב באישור רשות מוסמכת.  למרות שלא אושר בבית המשפט יש להסכם זה תוקף משפטי. רוצים לומר – הסכם ידועים בציבור שנחתם בין בני בוז כאשר היו ידועים בציבור וחיו כזוג לא חייב את אישורו בפני רשות מוסמכת או ערכאה משפטית, והוא היה בתוקף. לעומת זאת, בני זוג שחתמו על הסכם ידועים בציבור בהיותם זוג לא נשוי ואשר נישא לאחר מכן – צריך לאשר את אותו הסכם בבית המשפט לענייני משפחה עם הנישואין.  אמנם כאשר בני הזוג חיו רק כידועים בציבור לא הייתה עליהם חובה לאשר הסכם ואי מתן אישור לא פגע בתקפותו, ואולם יחד עם זאת מעת הנישואין – חובה עליהם לפעול כהנחית החוק ולאשר את הסכם הממון בפני רשות מוסכמת. בנוסף לכך, אפשר לטעון שמרגע שהצדדים הרחיבו את גודל הדירה או שיפצו אותה משמעותית ועשו זאת מכספים משותפים – יש שראו בהסכם כבלתי תקף, שאחרת מדוע שיניב ישקיע מכספיו בנכס שאינו שלו, ולכאורה יזרוק כספו ללא סיבה הגיונית?

מה בדיוק כולל ההסכם?

במסגרת ההסכם, מכריזים בני הזוג, קודם כל, על היותם ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף. סעיף דקלרטיבי זה הוא חשוב ביותר, בפרט על מנת להעניק סמכות לבית המשפט לענייני משפחה, לאשר הסכם שכזה. שנית כל, הסכם ידועים בציבור עשוי להתייחס לכל סוגיה רלוונטית הנוגעת למערכת היחסים בין הצדדים. הווה אומר – ההסכם הזה לא מוגבל רק לחלוקת הרכוש, אלא ידועים בציבור, יכולים לעגן הסכמות גם בנושאים אחרים כמו משמורת ילדים ומזונות.  בשל חשיבותו המשפטית והכלכלית של הסכם ידועים בציבור, חשוב שלא לערוך אותו באופן עצמאי, אלא לפנות אל עורך דין מנוסה בדיני משפחה ועדיף שיהיה בעל הסמכה בגישור בתחום דיני המשפחה להלן הסעיפים המרכזיים בהסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור –

  1. תפירה אישית של הסכם ידועים בציבור – הסכם זה, חייב להיות מותאם באופן ספציפי לנסיבות ולצרכים של ידועים בציבור. עורך דין דיני משפחה בעל ניסיון בניהול משא ומתן, אשר יודע את כללי הגישור, ישוחח עם בני הזוג, ירד לעומקם של דברים ויערוך הסכם המתאים באופן מדויק לבני הזוג.
  2. הסכם מקיף וברור – עורך דין דיני משפחה ינסח הסכם ידועים בציבור מקיף, המתייחס לכל הסוגיות אשר העלו בני הזוג.
  3. פתרון בעיות – ניסיונו המקצועי של עורך דין דיני משפחה, מאפשר לו לצפות בעיות עתידיות, אשר עלולות להופיע בעקבות ההסכם ולהסדיר את פתרונן בהסכם עצמו. באופן הזה, ימנע עורך דין דיני משפחה, מאבק משפטי עתידי בין הצדדים.

וליתר דיוק – מה היא המשמעות המשפטית של ההסכם?

על ידועים בציבור חלה חזקת השיתוף בשינויים קלים. הווה אומר – שרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יחשב כמשותף אלא אם תוכח הפרדה רכושית בין בני הזוג. כאשר על בני זוג נשואים חל ‏חוק יחסי ממון הקובע שכל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין למעט מתנות, ירושות ופיצויים בגין נזק גוף, ‏הינו משותף; אצל ידועים בציבור השיתוף ממש לא אוטומטי בכל הנוגע לרכוש חיצוני לתא המשפחתי, כמו למשל – נכסים ‏עסקיים, על המבקש שיתוף להוכיח כי הייתה כוונת שיתוף גם ביחס לנכסים אלו. ‏כמו כן, ידועים בציבור יורשים זה את זה ממש כאילו היו נשואים. על פי סעיף 55 לחוק הירושה – ‏״איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף ‏אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה ‏מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה ‏שהשאיר המוריש.‏ משמע – ידועים בציבור יורשים מחצית מהרכוש של בן/בת הזוג שנפטרו, גם אם הייתה ביניהם הפרדה רכושית ‏מוחלטת וגם אם היה הסכם ממון שקובע הפרדה רכושית. ‏ במקרים כאלו ואחרים, בהם קיימת תלות כלכלית בין בני הזוג, זכאי הצד התלוי למזונות משקמים שמטרתם ‏לאפשר פרידה הדרגתית וסיום התלות הכלכלית בין בני הזוג. מזונות משקמים ניתנים לתקופה קצובה ותלויים ‏בגורמים שונים ביניהם כושר ההשתכרות של הצד התלוי, גילו, יכולתו הכלכלית של הצד השני והיקף הרכוש.

מה למעשה מעניק הסכם ידועים בציבור?

בני זוג רבים במדינת ישראל בוחרים לחיות חיים משותפים מבלי לבוא בברית הנישואין. כי אם לחיות כבעל ואישה מתוך הסכמה הדדית ושותפות גורל. בדומה למסגרת משפחתית בה בני הזוג נשואים, לאורך השנים יכול להצטבר רכוש רב, נכסים וילדים משותפים, זאת ללא חתונה, אזרחית או דתית. עריכה של הסכם ידועים בציבור מקנה לכם מענה נהדה לצרכים האישיים של כל אחד מבני הזוג תוך כדי יצירת תמונה ברורה וחוקית בכל הנוגע לחלוקת רכוש במידה ותתרחש פרידה. הסכם ידועים בציבור, שאושר באמצעות שני בני הזוג, לאחר דין ודברים ולאחר משא ומתן ימנע התדיינות משפטית ארוכה ומתסכלת בעתיד בנוגע לחלוקת רכוש וחוסך זמן, מאמצים וכסף לשני הצדדים בהתנהלות עתידיות.

לסיכום

עולם המשפט הוא מורכב ומסובך, ואם אין לכם את הידע בתחום המשפטי, כנראה שתיאכלו בחיים על ידי הצד שכנגד, לכן פנו אלינו כבר היום, משרדנו מתמחה בתחום הסכם ידועים בציבור ונשמח לעמוד לשירותכם.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: