הסכם ממון בין ידועים בציבור

לעומת הדעה הרווחת לפיה הסכם ממון נועד להסדיר רק את הנושאים הפיננסיים בין בני הזוג, יש בו גם סעיפים נוספים המסדירים נושאים כמו משמורת וחינוך הילדים, ביטוחים, נכסים, קופות גמל ותוכניות חיסכון, חלוקת הרכוש והנכסים וכל פרט ותנאי הנוגעים לחיים החדשים שאחרי. את ההסכם ניתן לערוך גם במהלך הנישואין, חרף העובדה שההמלצה הינה לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור כבר לפני כן. טוב תעשו באם תחליטו לקרוא את הדברים המובאים לעיל מראשיתם ועד תומם, כי רק פה תמצאו חומר אותנטי על – הסכם ממון בין ידועים בציבור.

 

הסכם ממון בין ידועים בציבור
הסכם ממון בין ידועים בציבור

האם נדרש לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור?

להבדיל מזוגות נשואים, זוגות לא נשואים ידועים בציבור החותמים על הסכם ממון בין ידועים בציבור, אינם נדרשים לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה, כדי שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב. די בחתימת הצדדים על ההסכם, בשביל שיהיה לו תוקף. אולם, ככל שהצדדים, ידועים בציבור, המקיימים משק בית משותף, מעוניינים לתת להסכם גושפנקא משפטית, הזוג רשאי לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או מטעם נוטריון. הליך אישור הסכם ממון בין ידועים בציבור, מוודא כי ידועים בציבור, חתמו על ההסכם מתוך רצון חופשי וכי הם מבינים את המשמעויות שלו. עורכי דין לענייני משפחה ממליצים לפנות לבית המשפט לקבלת אישור על הסכם ממון בין ידועים בציבור, מכיוון שהסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור אשר קיבל תוקף של פסק דין, מאפשר לבני הזוג לקבל זכויות רבות מגופים שונים במדינה ומהווה בעצם תעודת זוגיות לכל דבר ועניין. גופים אלו, כמו לדוגמה – המוסד לביטוח לאומי, דורשים הוכחה לקיומו של משק בית משותף ורואים בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, כאסמכתא מתאימה.


מה צריך לכלול הסכם ממון בין ידועים בציבור?

כדילמנוע מאבקים משפטיים ולהקנות ודאות מומלץ לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור בסמוך למעבר למגורים ‏משותפים. כדאי להעלות את עניין הסכם הממון מוקדם ככל שניתן ורצוי עוד טרם המגורים המשותפים, ‏שכן בשלב זה נחשפים מניעים נסתרים, מקולפות מסיכות ולפעמים עולים דברים שעד אז הוסתרו היטב. ‏למרות הקושי בהעלאת הנושא, והמריבות שעלולות להתעורר, מומלץ לא לוותר על כך ובמידת הצורך לפנות לאיש מקצוע בעל ניסיון רב בתחום כדי לעזור לכם לקבל החלטות, ‏להבין את המשמעות המשפטית של סעיפי ההסכם ולהביא אתכם להסכם שמתאים לשניכם מבלי לפגוע ‏בזוגיות ביניכם. ‏ הסכם ממון בין ידועים בציבור נועד להסדיר את הסוגיות הרכושיות אולם ניתן לכלול בו גם התייחסות לשאלות ‏נוספות כמו למשל –  מימון משק הבית המשותף, שאלת המזונות – הן מזונות משקמים לידועה בציבור והן מזונות ‏ילדים ככל שבני הזוג מתכוונים להביא ילדים לעולם. ההסדר הרכושי תלוי בפרמטרים רבים כמו לדוגמה – גילם של בני הזוג, האם מדובר בפרק ב', האם נצבר לכל אחד מהם ‏או רק לאחד הצדדים רכוש, האם צפויות להתקבל ירושות או מתנות בהיקפים משמעותיים, האם יש שונים ‏בהיקף ההשתכרות של בני הזוג וכולי. ‏ככל שקיים פער בין בני הזוג, יטה הצד החזק כלכלית לדרוש הפרדה רכושית ויבקש להגן על הרכוש שצבר ‏עד כה. דרישה זו הינה לגיטימית לגמרי וממילא רכוש שנצבר לפני תחילת הקשר אינו רכוש משותף. ‏הקונפליקט עשוי להתעורר בכל הנוגע להחלטה איזה משטר יחול במהלך החיים המשותפים. ‏החלת משטר שיתופי – הסכם ממון בין ידועים בציבור הקובע כי כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יהיה משותף לבני הזוג ‏בחלקים שווים. הסכם כזה מקובל בין בני זוג צעירים או בעלי יכולת כלכלית דומה. ‏ החלת משטר של הפרדה רכושית מוחלטת – הסכם ממון בין ידועים בציבור כזה קובע מפורשות כי לא יחול בין בני הזוג שיצוף כלשהו ‏וכל צד יישאר הבעלים של כלל הרכוש הרשום על שמו. הסכם כזה מקובל כאשר לכל אחד מהצדדים רכוש ‏שהביא אתו לקשר, ואף במקרים בהם חוו הצדדים או אחד מהם גירושין טראומטיים ואינם מעוניינים ‏לשוב ולחלק את רכושם.‏ החלת משטר מעורב – מרבית הסכמי הממון בין ידועים בציבור קובעים הפרדה רכושית בחלק מהרכוש ‏ושיתוף בנכסים ספציפיים, בין אם עסקינן אודות נכסים קיימים ובין אם עסקינן אודות נכסים עתידיים שירכשו או יצברו ‏בהמשך הקשר. ‏בהסכמים מעין אלו נדרש להגדיר היטב אילו נכסים יהיו נפרדים ובאילו תנאים יחול שיתוף על רכוש ‏מסוים. ‏ הסכם ממון בין ידועים בציבור כולל בדרך כלל מנגנון פירוד מוסכם הקובע את אופן הפירוד והפרדת המגורים. ‏מקובל לכלול מנגנון של הודעת פירוד בכתב, כמועד משלושה נחשב כמועד הקרע בין הצדדים וממנו ואילך ‏פועלים הצדדים להפרדת המגורים וחלוקת הרכוש המשותף ככל שנצבר. ‏


האם על פי חוק הסכם ממון בין ידועים בציבור לבת הזוג מגיע מזונות?

באופן כללי, לידועה בציבור אין זכות חוקית למזונות כפי שיש לאשה נשואה. ברם, אם התקיים דפוס בין בני הזוג של תלות כלכלית, או והיה בין בני הזוג הסכם מפורש או הסכם בהתנהגות לתשלום מזונותיה, אזי תהא הידועה בציבור זכאית למזונות מכוח הדין האזרחי ולא הדין הדתי כפי שמגיע  לאשה נשואה. לפעמים, ולאשה הייתה הסתמכות כלכלית מוחלטת בבן הזוג, גם אם לא הוכח קיום הסכם ביניהם אזי יש מקום לפסוק מזונותיה למען ההגינות והצדק. בסופו של דבר, הכל תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה לגופו.


עד כמה משמעותי לעשות הסכם ממון בין ידועים בציבור?

פרק ב' כולל שילוב של בני אדם חדשים במעגל הזוגי ובתקופת חיים שבה כבר נצברו ממון ונכסים אפשריים וישנם ילדים מנישואין קודמים. רבים רואים בהסכם הממון כנחלתם הבלעדית של המפורסמים ואילו אנשים "מן השורה" החותמים עליו נחשבים לאנשים "קרים" שאין ביניהם זוגיות אוהבת. חרף התדמית שדבקה בהסכם המיוחד, הוא חשוב מאין כמוהו למתחתנים בשנית ולידועים בציבור הבוחרים לחיות בשותפות מלאה זה לצד זה, בפרט כדי להבטיח את השמירה על הרכוש והנכסים שנאספו, לאפשר לילדים להמשיך לחיות בביטחון בנוגע לירושתם העתידית והן להטיב את היחסים בין בני הזוג ולמנוע חשדנות ופחדים כתוצאה מחוויות העבר. כמו כן, העלייה בגיל הממוצע לנישואין עלתה ועמה גם הנכסים וההון שנצברו לפני כן באופן אישי שיש להגן עליהם בצורה מושכלת וכדאית.


מי קהל היעד של הסכם ממון בין ידועים בציבור?

הסכם ממון בין ידועים בציבור מיועד עבור בני זוג אשר אינם נשואים, בין אם הם טרם חתונתם ובין אם הם חיים יחד כידועים בציבור ואין בכוונתם להינשא. בנוסף לכך, הסכם ממון בין ידועים בציבור מיועד עבור זוגות חד מיניים. במדינת ישראל, בעידן המודרני, נשללת מזוגות חד מיניים האפשרות להינשא, אבל חשוב להבין שהם רשאים לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור וזוגת רבים אכן בוחרים לעשות זאת. הסכם זה יהווה עבור בני הזוג מסמך משפטי מחייב, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים וימנע מאבק משפטי במקרה של פרידה.


לסיכום

עורכי דין עוברים קורסים מיוחדים לאורך שנים רבות כדי לרכוש את הידע הדרוש להם כדי לייצג את לקוחותיהם כראוי בבית המשפט. זה לא משהו שאתם יכולים ללמוד בפרק זמן קצר ולכן לייצג את עצמכם בעניינים משפטיים שיש להם השלכות משמעותיות זה אף פעם לא רעיון טוב. זאת הסיבה שעליכם לפנות אלינו בהקדם האפשרי, כי אנו מתמחים בתחום הסכם ממון ידועים בין בציבור.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: