הסכם ממון ידועים בציבור

הסכם ממון ידועים בציבור הולך וצובר תאוצה בחברה הישראלית. לאחרונה, יותר ויותר בני זוג מנהלים חיים משותפים של ידועים בציבור מבלי להינשא ומעוניינים להגן על רכושם. בניגוד לבני זוג המנהלים מערכת יחסים קלילה יותר מהסוג של “חברים”, ידועים בציבור הם בני זוג אשר החליטו לשזור את חייהם וגורלם יחד, אבל בחרו שלא להינשא מכל מיני סיבות. כדאי לכם לקרוא מראשית דברינו ועד לסיומם, כי רק פה תגלו הכול אודות – הסכם ממון ידועים בציבור.

 

הסכם ממון ידועים בציבור
הסכם ממון ידועים בציבור

מה זה בכלל הסכם ממון ידועים בציבור?

הדרך המשפטית להסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני זוג ידועים בציבור, גם למהלך תקופת הקשר וגם לעת משבר ופרידה – היא על ידי עריכת הסכם ממון ידועים בציבור. במקרה של בני זוג ידועים בציבור ההסכם אמנם בנוי מבחינה משפטית באופן דומה להסכם ממון, אבל הוא אינו מאושר מכוח חוק יחסי הממון. יש לומר, שמקובל לכנות הסכם ממון ידועים בציבור בכמה שמות, כלהלן – הסכם לחיים משותפים ויחסי ממון; הסכם חיים משותפים; הסכם ידועים בציבור; הסכם ממון ידועים בציבור. המטרה העיקרית של הסכם ממון ידועים בציבור באה לידי ביטוי בהסדרה קודם כל את מכלול הסוגיות הרכושיות בין בני הזוג. יחד עם זאת, אפשר לכלול בו התייחסות לסוגיות ‏נוספות, כמו למשל – פתיחת חשבון בנק משותף, מימון הוצאות משק הבית המשותף, וכיוצא בכך. הפורמט של ההסדר הרכושי מושפע בהינתן כמה פרמטרים, כמו לדוגמה – הגיל של בני הזוג, האם מדובר בפרק ב’, האם הם מעוניינים בילדים משותפים? האם יש פערי רכוש משמעותיים ביניהם? האם למי מהם יש דירה, או עסק? האם צפויות להתקבל לטובת מי מהם ירושות ו/או מתנות ובאיזה היקפים, האם יש פער משמעותי ‏בהיקף ההשתכרות כל בני הזוג? וכולי. ‏ במידה וקיים פער ניכר בין בני הזוג, יטה הצד החזק יותר כלכלית לדרוש הפרדה רכושית ויבקש להגן על הרכוש אותו צבר ‏עד עכשיו. דרישה זאת הינה לגמרי לגיטימית. ‏ואולם, בדרך כלל, הקונפליקט העיקרי יכול להתעורר בכל הנוגע להחלטה איזה משטר רכושי יחול בעתיד במהלך תקופת החיים המשותפים, הווה אומר – הפרדה מוחלטת, או לחלופין שיתוף. עריכת הסכם ממון ידועים בציבור, עשויה לתת מענה נהדר לצרכים האישיים, המשתנים והספציפיים שלכם כבני זוג, תוך כדי יצירה של ודאות ובהירות משפטיים,  באשר לסוגיות של שיתוף כלכלי ו/או הפרדה רכושית, לפי העניין, הצפויים לכם בעתיד במקרה של פירוד.


מה עושה הסכם ממון ידועים בציבור לכל כך פופולרי?

הנה מה שעושה הסכם ממון ידועים בציבור לכל כך פופולרי – קודם כל, הסכם ממון ידועים בציבור שומר על הזכויות של ילדים מקשר קודם – הסכם ממון ידועים בציבור יכול לאפשר הגנה משפטית וכלכלית על ילדים מנישואין ו/או מערכת יחסים קודמים, ובתוך כך לשמור ולהבטיח את זכויותיהם הרכושיות העתידיות. עריכה של הסכם ממון ידועים בציבור גם יכולה למנוע תרעומת וכעסים מצדם הילדים של כל אחד מבני הזוג, העשויה להעכיר היחסים בינם לבן ההורה ו/או בן הזוג החדש, נוכח החשש מנישול אפשרי מנכסי ירושה ו/או פגיעה בה. הכרה רשמית – הסכם ממון ידועים בציבור בהרבה מובנים ממסד באופן פורמלי את הקשר ונותן לו הכרה רשמית, הן בין בני הזוג עצמם והן מבחינת הסביבה. בנוסף לכך, בני הזוג  יוכלו בעתיד להשתמש בהסכם ממון ידועים בציבור גם בתור גושפנקה להוכחה עצם הקשר הזוגי ביניהם במקרה של פרידה ומחלוקת בסוגיות של חלוקת הרכוש. כמו כן, הסכם ממון ידועים בציבור מסייע לצדדים לקבל הכרה רשמית מצד מוסדות המדינה, כדוגמת – המוסד לביטוח הלאומי, ו/או גופים שונים לרבות, זכויות בן זוג, שמקורן מקום העבודה של בן הזוג השני, כבני זוג ידועים בציבור, לכל דבר ועניין, אף מבלי שנישאו. ההסכם ישמש כראייה לעניין קבלת קצבת שארים, וכולי. מומלץ לדאוג שהסכם הממון יכלול פרק ובו התייחסות מפורשת וספציפית לעניינים דלעיל. הגנה על רכוש על ידי מנגנון של הפרדה רכושית – הסכם ממון ידועים בציבור מגדיר בצורה ברורה מהו המועד הקובע לתחילת הקשר, וכן את כל הנושא של שיתוף, או הפרדה, של נכסים, לפי הרצון ההדדי של הצדדים. בני זוג ידועים בציבור, אשר לשניהם, או למי מהם, מדובר כעת בפרק ב’, או כאשר מדובר אודות יחסים בגיל מאוחר יחסית, כאשר כל צד כבר צבר לעצמו, בעמל רב שנים, כספים ו/או נכסים, יכולים להגדיר ולקבוע ביניהם מראש, במדויק ובמסודר מהם אותם הנכסים, אשר היו בבעלות כל אחד מהם לפני תחילת הקשר, כדי למנוע סכסוכים ומחלוקות עתידיים, ובאופן הזה להגן על רכושם ממקודם. במקרים רבים, גם רכוש שלא אמור להתחלק בין הצדדים במקרה של פרידה (רכוש שלא אמור להיות מאוזן באופן שווה, כגון – כספי מתנה שנתנו בעבר הורי אחד הצדדים לצורך רכישת בית, או חסכונות ורכוש קיים של מי מהצדדים, וכיוצא בזאת מתערבב עם הרכוש המשותף החדש של בני הזוג, וזאת בשל הקושי הפרקטי לבצע, בהתנהלות חיי היומיום, הפרדה רכושית מוחלטת. במצבים שכאלה, בדרך כלל יהיה קשה ביותר להבדיל ולומר בעתיד מה כן צריך להתחלק ומה אינו צריך להתחלק, וכמובן גם באיזה אופן, וכיו”ב. הסכם ממון ידועים בציבור הקובע רכושית מוחלטת הנערך באופן מקצועי עבור בני זוג ידועים בציבור בהחלט מהווה מענה מצוין ויכול לפתור ולמנוע את כל אותן הדילמות באופן מסודר ומדויק, כל זאת לפי הרצונות, הצרכים והמטרות הייחודיים המוסכמים שלהם. הגנה על דירה ו/או נכסים שהתקבלו בירושה ו/או מתנה – הסכם ממון ידועים בציבור עשוי לאפשר הגנה מקסימלית על דירה שרכש מי מבני הזוג עוד לפני הקשר, דירה שנתקבלה אצלו במתנה, או דירה שקיבל מי מהצדדים בירושה לפני תחילת הקשר הזוגי ו/או במהלכו והרשומה על-שמו, בייחוד אם שימשה בהמשך כדירת המגורים של בני הזוג במהלך שנות חיים משותפים ארוכות, וכיוצא בזה.  זאת ועוד, במקרה שנכס נמכר והכסף מוכנס לחשבון המשותף ו/או משמש את בני הזוג למימון רכישת דירה גדולה יותר עבור שניהם ו/או במקרה שהדירה אינה נמכרת, אך לאורך שנים ארוכות כספי השכירות מופקדים לחשבון משותף. בכל התרחישים הללו, קיימת סכנה, כי מבחינה משפטית לבן הזוג השני תהיה עילת תביעה ביחס לדירה, או לכספים, כאמור לעיל, אשר במקור כלל לא היו שלו .


האם הסכם ממון ידועים בציבור מספק פלטפורמה משפטית מסודרת?

הסכם ממון ידועים בציבור מגבש פלטפורמה משפטית מסודרת וברורה. ההסכם יכול להגדיר עבור הזוגות הידועים בציבור מתווה משפטי, המוסכם עליהם מראש, ובאופן הזה למנוע מהם התדיינויות משפטיות ארוכות ומתישות בעתיד, תוך חסכון של אנרגיה, זמן וכסף.


האם הסכם ממון ידועים בציבור מספק ביטחון כלכלי ושקט נפשי?

חתימה על הסכם ממון ידועים בציבור שהוא הוגן ומושכל מבטיחה, כי מי מבני הזוג אינו נמצא בקשר בשל מניעים כלכליים ולא מאהבה. עניין זה מקבל משנה תוקף, כאשר מדובר אודות יחסי ידועים בציבור בהם יש פער גילאים גדול ו/או כלכלי מאד משמעותי בין הצדדים. עריכת הסכם ממון ידועים בציבור עשויה לתרום עד מאוד למערכת היחסים הזוגית, בהענקת תחושה של שלווה ובטחון, הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית.


לסיכום

אם אתם צריכים ייעוץ משפטי מקצועי ומדויק – נשמח לעזור! אנחנו מתמחים בתחום הסכם ממון ידועים בציבור ונשמח לעמוד לצדכם.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: