הסכם ממון על דירה

הסכם ממון על דירה מהווה, לכל דבר ועניין, סוג של כלי משפטי לשם הגנה על נדל”ן. הסכם ממון על דירה נהיה שכיח ביותר בשנים האחרונות במדינת ישראל. בהרבה מקרים, בני זוג מגיעים אל ברית הנישואין כאשר בבעלות אחד מהם כבר יש דירת מגורים, ובני הזוג רוצים להגן על הדה. שלושת המצבים האפשריים הינם – דירה שנרכשה לפני הנישואין. דירה שהתקבלה במתנה לפני הנישואין. דירת ירושה מלפני הנישואין. בנוסף לכך, יתכנו מצבים שבהם נכס התקבל במתנה או בירושה לטובת מי מהצדדים במהלך הנישואין. טוב תעשו באם פשוט תמשיכו לקרוא עד הסוף, וכך תגלו אינפורמציה מלהיבה על – הסכם ממון על דירה.

 

הסכם ממון על דירה
הסכם ממון על דירה

מה החשיבות של הסכם ממון על דירה לזוג נשוי?

אם הסכם ממון על דירה חשוב במקרה של ידועים בציבור קל וחומר שהוא יהיה משמעותי במקרה של זוגות נישואין. במהלך תהליך הגירושין במציאות העכשווית, הרכוש מתחלק על פי עקרון איזון המשאבים. אם יש ברשותכם לדוגמה מספר נכסים, בית המשפט יכול לחלק את הערך שלהם ביניכם, לחייב אתכם למכור חלק מהנכסים, או לחלופין שבית המשפט יחליט שמחציתם שייך לבן זוג אחד ומחציתם שייך לבן הזוג השני. אם עבדתם קשה לאורך כל השנים ורכשתם את הנכסים מכספכם האישי ללא חתימה על הסכם ממון על דירה יתכן ותחושו מתוסכלים מאד לאבד את עמל ידיכם. כמו כן, הסכם ממון על דירה יכול לשמור לא רק על זכויותיכם בנכס כי אם אף על זכויות הילדים. תתארו לעצמכם כי בית המשפט מחליט שזכות השימוש בנכס תישאר בידי בן הזוג שלכם. הוא אינו מעוניין כי ילדיכם מנישואין קודמים יתגוררו בנכס. הסכם ממון על דירה מבטיח כי הדירה שהייתה בידיכם פעם תישמר בבעלותכם – גם אם בן הזוג השני השקיע בה כספים.


מה היא המטרה של הסכם ממון על דירה?

לאורך כל שנות המשפט הישראלי, התפתחה פסיקה ענפה אשר מתייחסת למעמד של דירה ביחסי הרכוש בין זוגות נשואים. על פי רוב עורך דין מומחה בתחום של הסכם ממון על דירה ואשר מספק ייעוץ בנושא יבהיר מראש ללקוחותיו כי על דירה מלפני חיי הנישואין יש להגן על ידי הסכם ממון על דירה ערוך כדין. ברור מאליו, שברבות השנים הבהירו בתי המשפט לא אחת  וכיום כבר די ברור שאם נרכש נכס לפני חיי הנישואין ולא נערך הסכם ממון על דירה, כמעט ללא כל ספק הנכס עשוי להיות מוגדר, בתנאים מסוימים, כרכוש משותף למרות שהוא נרכש לפני חיי הנישואין. מכיוון שכך, אם קיבלתם בית במתנה לפני הנישואין או רכשתם נכס לפני החתונה הגנו עליו באמצעות הסכם ממון על דירה. זאת הדרך היחידה שתעניק לכם מאה אחוזי הבטחה שהדירה שלכם לא תיכלל במסת הנכסים המשותפת במקרה של גירושין.


מדוע חייבים לעשות הסכם ממון על דירה?

בעוד שאחד מבני הזוג רכש בית או קיבל נכס במתנה או בירושה לפני הנישואין, בהתאם לחוק יחסי הממון הדירה אמורה להישאר בבעלותו. אבל קיימות נסיבות מסוימות שבהן בית המשפט עשוי לראות בדירת המגורים של בני הזוג נכס משותף, על אף שהיא שייכת בבלעדיות לאחד מבני הזוג והיא אף רשומה על שמו בטאבו. על מנת להימנע מתרחישים שכאלו יש לערוך הסכם ממון על דירה לפני הנישואין אצל עורך דין הסכם ממון מקצועי, הסכם ממון על דירה שבו ייקבע כי גם בעת גירושין הדירה תישאר בבעלות בלעדית של בן הזוג שהדירה הייתה שייכת לו לפני הנישואין. כדאי לחתום על הסכם ממון על דירה בטרם הנישואין, אבל בדיעבד ניתן לחתום עליו גם אחרי שכבר נישאתם.


למה צריך בכלל הסכם ממון על דירה?

כאשר בני זוג נשואים או ידועים בציבור נפרדים ובבעלותם נכס משותף, תבוצע ביניהם חלוקת הרכוש המשותף אשר נצבר בתקופת הקשר. על פניו, מדובר בהגדרה ברורה, רכוש אשר נקנה לאחר שהצדדים הפכו לזוג. אולם, גם דירה או נכסים אשר נרכשו לפני שבני הזוג נפגשו, יכולים להיחשב לרכוש משותף ולהיכלל בחלוקת הרכוש. וזאת בשל הלכת השיתוף, על פיה, כאשר שימש הנכס שנרכש טרם הנישואין, את בני הזוג בתקופת חייהם יחד ו/או כאשר הצד השני פעל להשבחתו, אותו הרכוש כבר אינו בבעלותו הבלעדית של הצד שרכש אותו. משמע – לצד השני יהיו זכויות באותה הדירה, על אף שלא נצבר בתקופת החיים המשותפים. להלכת השיתוף עשויה להיות משמעות כלכלית עצומה, בייחוד כאשר עסקינן אודות נכסים בעלי שווי רב כמו למשל – בית. על כן, כדאי, אם לא נחתם הסכם ממון טרם הנישואין, לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין, משמע – הסכם ממון על דירה, שיכלול גם את נושא הנכס, פעולה זאת מאפשרת לבני הזוג לקבוע מראש את אופן חלוקת הרכוש על כל סוגיו בעת פרידה ובאופן הזה לשמור על הזכות הקניינית המלאה של כל צד ברכוש שלו ולמנוע למעשה את תחולתה של הלכת השיתוף.


מה אומר החוק על הסכם ממון על דירה?

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר נחקק בשנת 1973, מתייחס לחלוקת הרכוש של בני זוג נשואים לפי ‘הסדר איזון המשאבים’, במצב של פקיעת הנישואין עקב פרידה וגירושין, או כתוצאה מפטירה, וקובע, את הדברים הבאים – "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג […] זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט – נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין; נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם ". כעולה מכאן, בעקרון, הסדר איזון המשאבים אינו חל על נכסים שהיו למי מהצדדים עוד לפני הנישואין, או התקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין. על פי לשון החוק, פירוש הדבר – כי רכוש פרטי שמקורו לפני מועד הנישואין, הווה אומר – כל הממון שנצבר ו/או נרכש ו/או היה בבעלות של כל אחד מהצדדים מלפני החתונה, כמו לדוגמה – דירת מגורים, כספים, רכב, זכויות סוציאליות, מיטלטלין, וכולי, וכן מתנות וירושות פרטיים, אינם מהווים חלק מכלל “עוגת” הרכוש, אשר אותה מחלקים בין בני זוג עם פקיעת הנישואין במסגרת הסדר איזון המשאבים.


כיצד תשכנעו את בני הזוג שלכם לחתום על הסכם ממון על דירה?

לפני החתונה אתם יכולים לחוש חוסר נוחות לבקש מבן הזוג לחתום על הסכם ממון על דירה. כל אחד רוצה להרגיש שהוא נמצא בקשר שלא ממניעים כספיים או חומריים. מאידך-, אם אתם חותמים על הסכם ממון על דירה רק לאחר שאתם כבר נשואים ומתגרשים זמן קצר לאחר מכן, בית המשפט עשוי לראות זאת כאילו חתימה על הסכם ממון על דירה בשלב זה נועדה על מנת לנשל את בן זוגכם מבעלות על הדירה בה התגוררתם במשך שנים. מכיוון שכך, כבר בתקופה שלפני הנישואין חשוב לדאוג להיבט הכלכלי בקשר ולחתום על הסכם ממון על דירה. ניסוח הסכם ממון על דירה ניתן לבצע מלכתחילה עם עורך דין ולאחר מכן לדבר בנועם עם בן הזוג ולהסביר לו כי חשוב לכם מאד להתחיל את הקשר בצורה נקייה ללא שיקולים פיננסיים.


לסיכום

במידה ולא תצליחו להגיע להסדר עם בני הזוג שלכם, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שעורכי הדין שלנו יודעים איך לטפל גם בתיק בית משפט. אתם לא תחפשו מישהו שיוכל לטעון את המקרה שלכם מול שופט ומושבעים כי עורכי הדין שלנו יתכוננו לאפשרות הזאת כל הזמן. בשל כך, רצוי שתצרו קשר עוד היום עם צוות עורכי הדין שלנו מכיוון שרק אצלנו מתמחים בתחום הסכם ממון על דירה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: