השפעה בלתי הוגנת

במאמר זה, אנחנו סוקרים את חוק השפעה בלתי הוגנת בכל הנוגע לנטיות עדות, דנים כיצד דוקטרינת ההשפעה הבלתי הוגנת עשויה להוות בסיס לביטול צוואה, ומציעים טכניקות וצעדים מעשיים שעל היועץ לדבוק בהם כדי לזהות סימנים נפוצים של השפעה בלתי הוגנת. מכיוון שמדובר אודות נושא מרתק, וכל מלה חשובה בו, כדאי שתקראו מראשית דברינו ועד לסיומם, ותגלו עוד דברים מרתקים על – השפעה בלתי הוגנת.

 

השפעה בלתי הוגנת
השפעה בלתי הוגנת

מה הינה השפעה בלתי הוגנת?

השפעה בלתי הוגנת, בהקשר של דיני עיזבון, מתרחשת כאשר נכנס לרצונו החופשי של המוריש השפעה בחוסר הוגנות. במילים אחרות – האם הצוואה כפי שהיא משקפת באמת את כוונות המוריש לגבי רצונותיו הסופיים? דוקטרינת השפעה בלתי הוגנת הינה יצור של שוויון ומעניקה לבתי המשפט את היכולת לבטל עסקאות מסוימות או מסמכי צוואה במצבים שבהם רצונו של המצווה נשלט על ידי צד ג' בדרך של מניפולציה, כפייה או שימוש לרעה בכוח.  השפעה בלתי הוגנת, בנוסף להיותה דוקטרינה שוויונית, היא סוג של הונאה שוויונית ותוארה כ"דבר מתוחכם, כמעט תמיד מופעל בסתר ובדרך כלל ניתן להוכחה רק על ידי ראיות נסיבתיות. השפעה בלתי הוגנת חורגת מהשפעה בלבד. עצה, או שכנוע, זה דורש משהו יותר.  על מנת שתהיה השפעה בלתי הוגנת בעיני החוק חייבת להיות – אם לסכם זאת במילה אחת – כפייה, זה רק כאשר רצונו של האדם שנכפה לעשות את מה שאינו חפץ בו.


איך נוצרת השפעה בלתי הוגנת?

בתביעה להשפעה בלתי הוגנת, ישנם שני צדדים כדלקמן. המציע – מיוצג על פי רוב על ידי מנהל העיזבון, רואה בצוואה תקפה ורוצה לאכוף אותה. המערער – טוען שהייתה השפעה בלתי הוגנת בעריכת הצוואה ורוצה לפסול אותה. כאשר מוגשת תביעה, מוטלת על המציע הנטל הראשוני להוכיח כי הצוואה תקפה משום שלמוריש היו ידע ואישור – משמע הוא הבין ואישר את תוכן הצוואה, ויכולת צוואה של עניינים ומבין את ההשלכות של עריכת צוואה. לאחר מכן, הנטל עובר אל המתמודד על מנת להוכיח השפעה בלתי הוגנת.


האם יבטלו צוואה בעקבות השפעה בלתי הוגנת?

רשות צוואה לא תבוטל בעילה של השפעה בלתי הוגנת, אלא אם כן ייקבע על פי מאזן ההסתברויות כי ההשפעה שהטיל אדם אחר על המנוח הייתה כה גדולה ומכריעה עד שהמסמך משקף את רצונו של הקודם ולא זה של המנוח. במקרה כזה, היא אינה מייצגת את רצונות הצוואה של המוריש ואינה יעילה יותר מאשר אם הוא או היא פשוט האצילו את כוח עשיית הרצון שלו לאדם האחר. בקביעות מסוג זה, בתי המשפט יבחנו האם "פוטנציאל השליטה טמון באופי היחסים בין הצדדים להעברה." חשוב לציין, כי השפעה בלתי הוגנת אינה מתגלה רק משום שלמוטב יש מניע והזדמנות להשפיע בצורה בלתי הולמת. מוריש. משמע, אין די להראות כי למוטב או לבעל דין שעשוי להועיל הייתה ההזדמנות, האמצעים או הכוח לכפות על המוריש, אלא יש להראות כי צד אכן הפעיל כוח במידה כזו שהצוואה תעשה. אינם קיימים, או קיימים במתכונתו הנוכחית, אלא לשם הפעלת הכוח הזה על המוריש.


מה כל כך מייחד השפעה בלתי הוגנת?

בית המשפט סיפק כמה עקרונות מנחים לגבי מהי השפעה בלתי הוגנת. באופן כללי, כפייה מוחלטת, איומים, מניפולציות או הונאה יהוו השפעה בלתי הוגנת. לעומת זאת, הצעה או שכנוע בלבד לא יהוו השפעה בלתי הוגנת. ביסודו, מדובר בפגיעה ברצונו החופשי של הנפטר. ברם, הניתוח הוא הרבה יותר ניואנסי ובית המשפט ישקול מספר גורמים שהם מעבר למסגרת מאמר זה. בנוסף לכך, חשוב לציין שהאם קיימת השפעה בלתי הוגנת תלויה במידה רבה בעובדות ספציפיות של המקרה. כמו לדוגמה – ישנה החלטת בית משפט שבה השופט מצא שהמורישה "חזקת רצון" ו"שולטת" במיוחד, כלומר קשה לה יותר מהאדם הטיפוסי להיות מושפע, ולא נקבעה השפעה בלתי הוגנת.


מה בדבר נטל ההוכחה של השפעה בלתי הוגנת?

הצד המבקש לתקוף את תוקפה של הצוואה על בסיס השפעה בלתי הוגנת מוטל בנטל ההוכחה להוכחת השפעה בלתי הוגנת על מאזן הסתברויות. הפסיקה סביב השפעה בלתי הוגנת בצוואה דנה בדוקטרינה בשני מצבים – קודם כל, במצבים שבהם השפעה בלתי הוגנת גורמת לנסיבות מחשידות; ושנית כל, השפעה בלתי הוגנת כעילה לביסוס צוואה. שני המצבים הללו נבדקים להלן. השפעה בלתי הוגנת כקרקע עצמאית לאתגר צוואה – מקובל לראות השפעה בלתי הוגנת בצירוף טענות לחוסר יכולת עדות. יחד עם זאת, השפעה בלתי הוגנת הינה עילה עצמאית ונפרדת שניתן להשתמש בה על מנת לערער על תקפות הצוואה. היכולת להעלות השפעה בלתי הוגנת כעילה משלה מאפשרת לבתי המשפט לדון ולבטל צוואות שנעשו על ידי מוריש שהיה בעל יכולת עדות אך רק ערך את הצוואה כתוצאה מכפייה. במילים פשוטות, השפעה בלתי הוגנת אינה חיה או מתה מכוח הצוואה.


מה היא ההשפעה של ממצא של השפעה בלתי הוגנת?

ממצא של השפעה בלתי הוגנת יהפוך את הצוואה לפסולה או לא אכיפה. אין די בחשד בלבד להשפעה בלתי הוגנת. חייבות להיות ראיות ממשיות להשפעה בלתי הוגנת. לפעמים, אין ראיות ישירות זמינות אבל ייתכן שבית המשפט יוכל להסיק מראיות עקיפות. אין להקל ראש בטענת השפעה בלתי הוגנת מכיוון שפעולה זאת עשויה לעכב את ניהול העיזבון ולבזבז נכסי עיזבון. לתביעה שנכשלה יהיו השלכות כספיות ישירות על המתמודד בצורת הוצאות משפט, שעלולות להגיע לשש ספרות אם המחלוקת תוביל למשפט מלא. אם אתם כותבים צוואה, אין דרך בטוחה למנוע מתביעות השפעה בלתי הוגנת להתעורר; עם זאת, יש כמה שיטות עבודה טובות שכדאי לקחת בחשבון, כלהלן –

  1. תכתבו צוואה בעודכם צעירים ובריאים יחסית כדי להימנע מחשד שחסר לכם יכולת שכלית.
  2. שיהיה לכם תיעוד בו זמני, כמו למשל – מכתבים ותזכירים המסבירים את כוונותיכם ואת הנסיבות שבהן אתם עורכים את הצוואה.
  3. תשכרו עורך דין או נוטריון בשביל לכתוב את הצוואה, שכן אנשי מקצוע משפטיים אלו צריכים לשמור רשימות תיקים מפורטות ויש להם גם חובה לבצע הערכה מקדימה של יכולתו הנפשית של הלקוח.
  4. בעוד שתביעות השפעה בלתי הוגנת נשלטות לרוב על ידי המשפט המקובל, עקרונות משפטיים שפותחו על ידי שופטים לאורך זמן, עשויים להיות חוקים סטטוטוריים שעברו על ידי המחוקק שמשנים את עקרונות המשפט המקובל.


לסיכום

עורכי דין הם לעתים קרובות קו ההגנה הראשון והחשוב ביותר כדי להבטיח שלקוח יוכל להביע את רצונותיו הצוואה בחופשיות בתוכנית עיזבון ובצוואה. כמו כן, עורך דין שאינו נוקט בצעדים סבירים על מנת להגן על לקוחו מפני השפעה בלתי הוגנת עלול להפוך לאחריות אישית וכפוף למשמעת מקצועית. ככזה לא רק הגנת הלקוח צריכה להיחשב כחשובה; האינטרסים של עורך הדין עצמו עלולים להיפגע כאשר מתעלמים מהפוטנציאל להשפעה בלתי הוגנת. אצלנו לא תהיה לכם בעיה עם זה, תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כיוון שרק אנחנו מתמחים בתחום השפעה בלתי הוגנת.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: