התנגדות לירושה – מה זה כולל ומה השלבים?

כשמישהו הולך לעולמו שאין לו צוואה, היורשים שלו על פי דין צריכים להגיש בקשה לצו ירושה, על מנת שיהיה אפשר לחלק בין היורשים את הירושה. כל צדדי העניין יכולים להגיש בקשת התנגדות לירושה, מתוך הטענה כי המצווה השאיר אחריו צוואה תקפה, ולפיכך העיזבון צריך להתחלק לפי מה שמצוין בו. כדאי לכם לגמרי לקרוא את המאמר שלפניכם למן תחילתו ועד לסיומו, כי היום נדון בנושא מאוד חשוב – התנגדות לירושה.

 

התנגדות לירושה
התנגדות לירושה

מה כוללת התנגדות לירושה?

בקשה למתן צו ירושה, או לחלופין הגשת צו קיום צוואה איננה ממש סוף פסוק. הצד אשר רואה את עצמו נפגע מן הצו המבוקש, ומגיש התנגדות לירושה מנימוקים כאלו ואחרים, יכול להגיש התנגדות לירושה, כמו גם התנגדות לצו קיום צוואה ולגרום לכך שלא יינתן הצו המבוקש, ואף שיינתן צו אחר. בהקשר לפרסום בקשה למתן צו ירושה בעיתון – בתום הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, מפרסם הרשם לענייני ירושות את הבקשה ברבים, על ידי פרסום בעיתון יומי וברשומות, וקובע זמן שלא יפחת מארבע עשרה ימים להגשת התנגדות לירושה. במקרים מיוחדים, יכולים הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לקבוע מועד מאוחר יותר. אם הוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה שהוגשה לרשם לענייני ירושה, הבקשה עוברת לבית המשפט לענייני משפחה. בנוסף לכך, במקביל להגשת בקשה לצו ירושה, יבדוק הרשם לענייני ירושות האם הופקדה צוואה. במידה וכן הרשם לענייני ירושה ישלח הודעה לזוכים על פי הצוואה, לפיה הם יכולים להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה. מי שמגיש התנגדות לירושה, צריך לפרט בה את נושא התנגדותו ונימוקיה, ולצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת. זאת ועוד, הוא צריך לצרף להתנגדות תצהיר לאימות העובדות הנטענות בכתב.


האם צריך עורך דין לשם הגשת התנגדות לירושה?

בעוד שהמצווה הולך לעולמו והיורשים שלו מעוניינים לממש את הנכסים של המצווה, היורשים צריכים להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה. כשיש צוואה שבה האדם כותב את רצונו, כי אז יחלקו את נכסיו בהתאם לרצונו בצוואה, אבל אם האדם הלך לעולמו ולא השאיר אחריו צוואה, יחלקו את הרכוש שלו ואת נכסיו בהתאם לחוק הירושה. לא תמיד חייבים עורך דין לענייני ירושה,  על מנת להגיש התנגדות לירושה ובהחלט אפשרי לנסות להגיש התנגדות לבד. לפיכך, ברור מאליו שעורך דין שמיומן בענייני ירושות ומחובר למערכות המחשב להגשת ההתנגדות לירושה בהחלט יכול לקצר לוחות זמנים ולחסוך בעניין הזה הרבה זמן והרבה כאב ראש.


מה הם הנימוקים להתנגדות לירושה?

אנחנו בטוחים שיצא לכם לשמוע פעמים רבות על הליך שמכונה – התנגדות לירושה,  זה אומר שלפיו מגיש אדם בקשה לפסילת הצוואה, כדי למנוע את חלוקת העיזבון על פי הצוואה. התנגדות לירושה יכול שתוגש מנימוקים רבים, כמו למשל – השפעה בלתי הוגנת, אי כשירות המצווה, טעות סופר בצואה וכיוצא בזאת. כמו כן, אפשר להגיש בקשת התנגדות לירושה. אז, המטרה הינה מניעת חלוקת הרכוש על פי ההסדר שבחוק. לעניין זה נציין, שיש מגבלת זמן להגשת התנגדות לירושה. כשמוגשת בקשה לצו ירושה, מפורסם בעיתון יומי דבר הבקשה ובאותה הודעה נרשם מהו המועד להגשת התנגדויות. ככל שחלף פרק הזמן הזה, יכול להיות שההתנגדות תידחה אם כבר ניתן צו הירושה. מכיוון שכך, באם אתם סבורים שיש בידכם עילה להתנגדות, כדאי שלא תשתה ותפנו בהקדם האפשרי לעורך דין מומחה שיכין את בקשת ההתנגדות וייצג אתכם בהליך המשפטי. התנגדות לירושה מגישים על פי רוב בעקבות שתי סיבות – כאשר מתברר כי יש צוואה תקפה למצווה, או לחלופין בעוד שישנו עוד יורש שלא הוזכר בבקשה לצו ירושה. המקרה הראשון מתייחס למצב שבו טוען המתנגד כי אין מקום למתן צו ירושה, מכיוון שהמוריש הותיר אחריו צוואה. אם זאת תתברר כאותנטית ועשויה על פי כללי החוק, יבוטל צו הירושה. אז, העזיבון יחולק על פי האמור בצוואה, שהרי ירושה על פי דין מתקיימת אך ורק בהעדר צוואה תקפה. המקרה השני מתייחס לתרחיש אשר בו יש עוד יורש, כמו לדוגמה –  ילד מחוץ לנישואים שלא הוזכר בבקשה לצו ירושה. אז מגיש הוא התנגדות למתן הצו, כדי שייכלל בבקשה ויוכל לקבל חלק מהעיזבון כפי שהוא זכאי לו.


מה הן עילות התנגדות לירושה?

קיימות המון עילות התנגדות לירושה. ואלו הן למשל – קיימת צוואה – הטענה היא שישנה צוואה המחייבת לפעול על פיה, ובשל כך אין לחלק את הירושה בהתאם לקבוע בחוק למקרה שאין צוואה. יש עוד יורשים שלא נכללו בבקשה, למרות שמגיע להם חלק בירושה. חלק מאלו שנכללו בבקשה לצו ירושה אינם זכאים כלל לחלק בירושה. הנישואין לא היו נישואין תקפים. נוהגים לחלק את העילות לביטול צוואה לשתי עילות. עילות צורניות באופן הזה שהצוואה לא נערכה כצורה שנקבעה בחוק, ועילות מהותיות הנוגעות לרצונו של המצווה. דוגמאות לעילות מהות – חרף העובדה שהצורה חשובה, גמירות הדעת חשובה יותר. לפעמים אפשר להוכיח בראיות, מן הצוואה או שלא ממנה, על העדר גמירות הדעת של המצווה בעריכת הצוואה, ובאופן הזה לבטל את הצוואה ולהתנגד לקיומה. בין הטענות השכיחות כנגד מתן צו קיום צוואה ניתן למנות את אלו – השפעה בלתי הוגנת על הנפטר – במקרה בו הזוכה על פי הצוואה, השפיע על המצווה בלחץ, איום או כפיה לערוך את הצוואה. אפילו מעורבות בכתיבת צוואה כמו למשל – נוכחות בעת עריכת הצוואה, עשויה להביא לכדי פסילת הצוואה. המוריש לא הבין בטיבה של צוואה – משמע – המוריש לא הבין את משמעות והשלכות הצוואה על קרוביו, כמו במקרים בהם אדם סובל מדמנציה ומנותק מהמציאות בזמן כתיבת הצוואה. צוואה מאוחרת – צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת, ומכיוון שכך, אם יש צוואה מאוחרת יותר, הצוואה שמבוקש לקיימה תתבטל. דוגמאות לעילות צורה – כגון – שינוי בין הוראות חוק הירושה לגבי הדרכים לעריכת צוואה, לרבות – שוני בין כתב היד של המצווה לבין כתב היד בצוואה, בעיה במספר העדים או כשרותם וכיוצא בזאת. כך גם אם חסרה חוות דעת רפואית בצוואה נוטריונית, במקרים הנדרשים, כמו למשל – כאשר המצווה המרותק למיטתו, או מאושפז.


כיצד מגישים התנגדות לירושה?

קודם כל, עליכם לנסח מסמך שכותרתו התנגדות לצו ירושה אשר יכיל את המידע שלעיל – שם ותעודת זהות המתנגד. שם ותעודת זהות המנוח
שמות ופרטי תעודת הזהות של כל המעורבים בדבר-כל היורשים המופיעים בצו הירושה. עליכם להכין אצל עורך דין תצהיר שיפרט את הסיבות להתנגדות לצוואה ולפרט בפרטי פרטים את הסיבות להתנגדות לצו קיום הצוואה. עליכם גם להגיש אישור או קבלה על תשלום אגרה לבקשה לצו קיום צוואה.
את ההתנגדות לירושה  עליכם להגיש  ללשכת הרשם לענייני הירושות, שאליו הוגשה הצוואה לקיום.


לסיכום

עם עורכי הדין המנוסים שלנו, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שלא תצטרכו להתמודד עם התנגדות לירושה לבדכם. עורכי הדין שלנו יכולים לוודא שהירושה שלכם עומדת בחוק המדינה. עורכי הדין שלנו מאוד  אמינים ומתחשבים בפרטים בנסיבות הספציפיות שלכם. בקיצור, אתם יכולים להרגיש בטוחים יותר ומרוצים מכך שהרשומה שנוצרה תחזיק מעמד בבית המשפט אם יערערו. מומלץ שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו מכיוון שאנחנו מתמחים בתחום התנגדות לירושה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: