התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

במקרה של התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת קיימת אם אדם השתמש בעמדת כוח על הנפטר על מנת להשפיע על אותו אדם לשנות את הצוואה כדי להועיל לבעל הכוח באופן שהמנוח לא היה עושה אחרת. ישנן מספר עילות לערער על צוואה. מאמר זה נועד לזהות האם ניתן לערער על צוואה. אחת העילות להתנגדות לצוואה היא שמי שערך את הצוואה היה נתון להשפעה בלתי ראויה. ממש כדאי לכם לקרוא מתחילת הנאמר פה ועד הסוף, כי פה נדון אודות – התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת.

 

התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת
התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת – האומנם?

העובדה שאדם מותיר אחריו צוואה אחרונה חתומה או נאמנות אינה מבטיחה כי העיזבון יחולק על פי תנאיו המפורשים. בדרך כלל, יורשים חוקיים, כמו גם אנשים מנושלים בירושה, יתנגדו אפילו לצוואות והנאמנויות הטובות ביותר. החוק מאפשר להם את הזכות הזאת, את הזכות להתנגד. ישנם סוגים רבים של מחלוקות הקשורות לצוואה האחרונה. אם נטען לתביעות של הונאה, כפייה או השפעה בלתי הוגנת, בית משפט יאפשר בדרך כלל לבני משפחה, ליורשים פוטנציאליים ולמוטבים להתנגד לצוואה או לנאמנות, וערעור שהוגש על ידי אנשים מעוניינים בעלי מעמד משפטי אשר מערערים על הצוואה כלא מדויקת. או פסול בדרך כלשהי. אם צוואה או נאמנות נפסלו על ידי בית משפט, אם קיימת צוואה או נאמנות קודמת, בית המשפט יאפשר להעמיד את המסמך הקודם על תנאי במקום הצוואה הפסולה, ולאחר מכן יחולק עזבונו של המוריש. בני אדם רבים אינם מבינים זאת. אם אין צוואה קודמת או נאמנות תקפים, אזי עיזבונו של המוריש יעבור צוואה כאילו הוא נפטר ללא צוואה כלל, המכונה גוסס "ירושה", או גוסס ללא צוואה. שימו לב, שצוואות ונאמנויות רבות מכילות סעיפי "ללא תחרות". סעיפים אלה נועדו למנוע את הערעור של צוואה על ידי אנשים שאינם מרוצים מתנאי הצוואה.


מה בדבר הוכחת צוואה כתוצאה מהתנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת?

הוכחת צוואה היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת – השופט הדן בתיק של התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת יכול לקבוע שהצוואה אינה חוקית עקב השפעה בלתי הוגנת רק אם הוא שומע את הראיות המתאימות. איסוף ראיות אלה ידרוש הצהרות, עדים מומחים כמו למשל – אנשי מקצוע רפואיים, חקירות, ראיונות עדים, מסמכים שזומנו וראיות שיוצגו בהתאם לכללי הראיות ובכפוף להתנגדויות מצד המציע של צוואה זו.


מה הסוגים השונים של השפעה בלתי הוגנת?

סוגים שונים של השפעה בלתי הוגנת – בכל המקרים הכרוכים בהשפעה בלתי הוגנת, למעט אלו הכרוכים בצוואה, תיתכן הנחה של השפעה בלתי הוגנת כאשר יש יחסי אמון עם העושה עוול. יחסים כאלה עשויים לכלול הורה/ילד; עורך דין/לקוח; ויחסי נאמן/מוטב. במקרים מסוג זה, יהא על העוול להוכיח כי המתלונן התקשר בעסקה מרצונו החופשי. אין חזקה של השפעה בלתי הוגנת בעת התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת. יש להוכיח שההשפעה הבלתי הוגנת התרחשה בפועל. במצבים כאלה, אלה המאתגרים את הרצון להוכיח שהתרחשה השפעה בלתי הוגנת. אמנם אין מקום להשפעה בלתי הוגנת כביכול במקרים של צוואות שנויות במחלוקת, אבל אם ניתן להוכיח שאין הסבר אחר למעשיו של האדם, מלבד השפעה בלתי הוגנת, שופט עשוי לגלות שהתרחשה השפעה בלתי הוגנת.


מה הן הסיבות להתנגדות?

הבנת הסיבות להיבט של התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת – האשימו אתכם בלקיחת כסף מאדם מבוגר בעודו בחיים, או שהשפעתם עליו לתת לכם כסף לפני מותו? האם אתם מאשימים מישהו בביצוע מה שתיארנו במשפט ההמשך? אי כושרו של אדם והשפעה בלתי הוגנת של אדם(ים) היא הטענה השכיחה ביותר המושמעת בתביעות בטענה למקרי הונאה, גיור וניצול כספי הכוללים מתן מתנה או העברה של כסף שנעשה על ידי אדם חי או נפטר. אם האדם היה קשיש, אז תביעות של התעללות בקשישים או ניצול כספי של קשישים מועלות לעתים קרובות בגלל חוסר יכולת נפשית לכאורה או השפעה בלתי הוגנת. האשמות מסוג זה הן חמורות ועלולות להטיל את הנאשם לאחריות פלילית ו/או אזרחית משמעותית, לפגיעה במוניטין שלו ולתביעות נזק משפטי מצד הנפגע ו/או משפחתו.  מהי השפעה בלתי הוגנת וכיצד היא חלה על התגוננות מפני תביעות שמתנה שנעשתה בעודם בחיים או בנאמנות? צוואה שנחתמה על ידי אדם שנפטר נעשתה מחוסר יכולת או תחת השפעה בלתי הוגנת, המרות או הונאה. התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת מורכבת משלושה אלמנטים והם כדלקמן – אין די בהפעלת השפעה על הזולת שהיא משמעותית (כלומר, טענה/טענות שהחלטות המנוח לא התקבלו באופן רציונלי). ההשפעה חייבת לגבור על רצונו החופשי של הקשיש ולפגוע בחשיבתו בזמן חתימת הצוואה / נאמנות / ייפוי הכוח או מתן מתנה. השפעה בלתי ראויה זו גרמה לקשיש או לאדם לקוי לקיים צוואה, נאמנות או ייפוי כוח או לתת מתנה שלא היה נותן לו אלמלא ההשפעה הבלתי ראויה . לעתים קרובות, נטען כי בגלל השפעה בלתי הוגנת, הצוואה, האמון או המתנה משקפים את רצונותיו ורצונותיו של המשפיע (האדם הדומיננטי) ולא האדם שחתם על המסמך או העניק במתנה את כספו. תביעות מסוג זה מאתגרות הן להעמיד לדין בהצלחה והן להתגונן מפניהן.


מה הן הנסיבות החשודות שלא עולות כדי התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת?

נסיבות חשודות שאינן עולות כדי התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת – למרות שעשויות להיות נסיבות חשודות סביב עריכת צוואה, תובעים ועורכי דין צריכים להיות זהירים ביותר לפני ערעור על צוואה המבוססת על השפעה בלתי הוגנת שכן המכשולים נותרו "גבוהים". דוגמאות למקומות שבהם תביעה בגין השפעה בלתי הוגנת בערעור צוואה הצליחה הן מעטות. קל יותר לרשום דוגמאות שאינן מגיעות לכדי השפעה בלתי הוגנת מאשר אלו שכן. מקרים המפרטים התנהגות מפוקפקת אבל אינם עולים כדי כפייה כוללים פניות לקשרי משפחה או חיבה (1) "אני, בנך היחיד"; (2) "אני החבר הכי טוב שלך"; (3) "זכור את כל הדברים שעשיתי עבורך"; ו-(4) "אני אסיים על ערמת הגרוטאות". מתן המוריש אינו מוגזם, שכנוע חזק ולחצים משפחתיים כבדים, הסתרה מכוונת ופליטת דרכו אל חיבתו של מוריש פגיע אינם בגדר כפייה. תהיה השפעה בלתי הוגנת רק אם ההצהרה הבאה תענה בחיוב. אם המוריש היה בחיים, האם הוא/היא היו אומרים "זה לא רצוני, אבל אני חייב לעשות את זה"? כפייה מעצם טבעה מתרחשת פעמים רבות בדלתיים סגורות ועד המפתח, קרי המוריש, אינו מסוגל עוד למסור עדות, ובכך מקשה להצליח בתביעה בגין השפעה בלתי ראויה. אם קיימות נסיבות חשודות, ייתכן שיהיה קל יותר להצליח לערער על הצוואה בטענה של "ידע ואישור" או "יכולת צוואה".


לסיכום

עורכי הדין שלנו מסוגלים לקחת על עצמם תיקי צוואה, אבל אנו עשויים לעסוק באופן קבוע יותר בתחום משפט אחר לגמרי. משום שאנו מנוסים בניואנסים של דיני עיזבון, אתם רק תרוויחו מכך, פשוטו כמשמעו. לכן, תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כי אנחנו מתמחים בתחום התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: