התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לבקשה לצוואה היא מסמך משפטי שבעל עניין יכול להגיש על מנת לערער על תוקף צוואה או לחלופין להתנגד למינוי מנהל העיזבון המוצע. כאשר מישהו מת והותיר אחריו צוואה, כל בעל עניין יכול לפתוח בהליכים לניהול העיזבון באמצעות הגשת בקשה לקיום צוואה. צד מעוניין יכול לערער על הצוואה או להתנגד למינוי מנהל העיזבון המוצע על ידי הגשת התנגדות לצוואה . הדבר מתחיל את הליך התנגדות הצוואה, ולצד המתנגד תהיה הזדמנות להוכיח כי הצוואה פסולה מבחינה משפטית או שאין למנות את מנהל העיזבון המוצע. לא במקרה הגעתם לפה. שום דבר לא קורה במקרה. מקרה זה ראשי התיבות של – רקם השם. הידעתם זאת? ואם כבר הגעתם לפה, מוטב שפשוט תקראו את המאמר הזה למן תחילתו ועד לתומו, כי בו נתקוף מכל זווית את ההיבט של – התנגדות לצוואה מועדים.

 

התנגדות לצוואה מועדים
התנגדות לצוואה מועדים

מה היא התנגדות לצוואה מועדים?

המועדים קבועים על פי חוק הירושה ואף בתקנות הירושה. על פי סעיף 67 א' לחוק הירושה נקבע כי התנגדות לצוואה מועדים תוגש בתוך ארבעה עשר ימים מעת פרסום הבקשה לקיום הצוואה בשני עיתונים יומיים, באמצעות הרשם לענייני ירושות. לפי תקנות הירושה נקבע כי ההתנגדות תוגש בתוך ארבעה עשר ימים מרגע הפרסום בעיתונות היומית, והן כי התנגדות לצוואה מועדים תוגש בכמה עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, וכן כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה הנתבע בתובענה. כמו כן, אפשר להגיש התנגדות לצוואה מועדים להארכת מועד. במצבים כאלו ואחרים אפשר לבקש הארכת מועד להגשה של התנגדות לצוואה ולהיעזר בנימוקים מקובלים, כמו לדוגמא – חיפוש ייצוג משפטי של עורך דין לצוואות או חוסר זמן.


מה הן העלויות להגשת התנגדות לצוואה?

ערעור על צוואה יכול, למרבה הצער, להיות תהליך יקר. בגלל השונות בעבודה הנדרשת ממקרה למקרה, קשה לתת עלות ממוצעת של ערעור צוואה. כמקובל בליטיגציה, בית המשפט מחליט בדרך כלל מי נושא בעלות – אם כי סביר להניח שהצד המפסיד ישלם את הוצאות הצד הזוכה (בנוסף להוצאות שלהם). בשל כך, לא ניתן להניח שהעיזבון יעמוד בעלויות. קיימות מספר נסיבות שבהן בית המשפט עשוי לתת צו חלופי לגבי מי משלם מה – אם יימצא שהאדם שערך את הצוואה, או האנשים שמתעניינים במה שנותר מהעיזבון, גרמו לאתגר המשפטי, אזי ההוצאות עלולות להילקח ממה שנותר מהעיזבון. אם בית המשפט סבור כי חקירה בצוואה, אז כל צד יכסה את הוצאותיו. בגלל העלויות הפוטנציאליות, חיוני להעריך את מהות התביעה ואת הסיכויים להוכיח הצלחה לפני כל פעולה שהיא. אך, כמה בעצם כמה עולה לערער על צוואה? הסכום שיעלה לערער על צוואה תלוי במהירות המחלוקת. לצורך העניין – אם בעקבות מכתב ראשוני, יתקבל כי הצוואה אינה תקפה, העלויות המשפטיות הסבירות יהיו באזור של כמה מאות ₪ בתוספת מע"מ. אולם, אם, מכתב ראשוני אינו מיישב את המחלוקת; לאחר מכן, הצדדים צריכים לעסוק בגישור או צורה אחרת של שיחות ללא דעות קדומות. עלות ההתקדמות לשלב זה היא לרוב באזור של כמה עשרות אלפי ₪ בתוספת מע"מ. לאחר מכן, אם גישור או שיחה ללא דעות קדומות לא יצליח, השלב הבא יהיה הליכים בבית המשפט. עלויות התביעה יגיעו לסכומים ממש מטורפים בתוספת מע"מ. יחד עם זאת, כדי לשים את האמור לעיל בפרספקטיבה, כחמישים אחוזים מהתיקים מסתיימים לפני מתן הליכים, ורק כשני אחוזים מהתיקים עוברים לתביעה שלישית.


האם התנגדות לצוואה מועדים יכולה לחול עם הארכת מועדים?

בפועל, הלכה למעשה, כל עוד לא ניתן צו לקיום הצוואה, אפשר לבקש הארכת מועדים ולהגיש את ההתנגדות עצמה. ככל שפרק הזמן הקצר של ארבעה עשר ימים אינו מספיק להגשת התנגדות, אפשרי לבקש הארכת התנגדות לצוואה מועדים. לא הוגשה ההתנגדות בתוך המועד הקבוע בתקנות, ייתן הרשם לענייני ירושות צו לקיום הצוואה.  בקשה להארכת מועד להתנגדות לצוואה תוגש בהתאם להוראת סעיף 67 לחוק הירושה, וכך קובע הסעיף – " הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.". עסקינן אודות בקשה קצרה ותכליתית המוגשת לרשם לענייני ירושות, אשר בה מצוינים פרטי המנוח, פרטי הצוואה נשוא הבקשה, מספר תיק הטיפול אצל הרשם לענייני ירושה והנימוק לכך שיש צורך בהארכת התנגדות לצוואה מועדים. את הבקשה יש להגיש מוקדם ככל האפשר, ואין להמתין לרגע האחרון. ניתן ומומלץ להגיש את הבקשה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשם הירושות. אם ניתן כבר צו לקיום הצוואה, ממש אי אפשר לבקש להגיש התנגדות, מכיוון שהצו קוים – ומדובר בפסק דין. במקרה שכזה, מומלץ לפנות בדחיפות לעורך דין המומחה בתחום, לשם קבלת ייעוץ ביחס לנתיבי הטיפול האפשריים ולהגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה.


מה הם הנימוקים להארכת התנגדות לצוואה מועדים?

נימוקי בקשה להארכת המועדים מתבססים על פי רוב על הצורך לזמן נוסף לשם הגשת מסמך מבוסס. לצורך העניין – היה ויש צורך בזמן נוסף לשם איתור עורך דין צוואות שיערוך ויגיש את ההתנגדות נחשב לנימוק טוב להארכת התנגדות לצוואה מועדים. כמו כן, הצורך בזמן נוסף לשם איסוף ראיות שבבסיס  כתב ההתנגדות או גילוי מאוחר של הבקשה למתן צו קיום. בתגובה לבקשה להארכת מועדים תמציא מזכירות רשם הירושה אישור להארכת המועד להגשת ההתנגדות לצוואה. לאחר מכן, תשלח למבקש החלטתו של רשם הירושות, המאשרת או דוחה את הבקשה ותקבע את המועד החדש להגשת ההתנגדות. כאמור, האישור יינתן על בסיס נימוקים טובים  אשר מצוינים בבקשה.


מה היא התנגדות לצוואה מועדים?

את הבקשה לצו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושות, לאחר מכן, מתפרסם בעיתונים דבר הבקשה לקיום הצוואה. ניתן להגיש התנגדות בתוך שבועיים ממועד הפרסום ברשומות. או בתוך שבועיים יום ממועד קבלת ההודעה על הגשת הבקשה. איחור בהגשת ההתנגדות עלול לסכל את קבלת ההתנגדות, אפילו אם ישנן עילות טובות אשר בכוחן להביא לפסילת הצוואה. על כתב  התנגדות לצוואה לכלול נימוקים רלוונטיים, המלווים בראיות, ותצהיר חתום ומאומת באמצעות עורך דין הבקיא בתחום הצוואות והירושות. הבקשה יחד עם ההתנגדות תועבר באמצעות הרשם לענייני ירושה לשם הכרעת בית המשפט. באם התנגדות לצוואה מועדים עבר, אפשר להגיש בקשה להארכת התנגדות לצוואה מועדים.  


לסיכום

מה אם יש סיבה לדאגה? במקרים בהם עורכי הדין שלנו ימצאו פרצה בצוואתו של המנוח, על עורכי הדין שלנו תוטל החובה המשפטית לערער על הצוואה, האמון או כל חובת הנאמנות של מנהל העיזבון. זה יכול להשפיע רבות על התוצאה של עיזבון. אי לכך ובהתאם לזאת, ממש כדאי שתצרו קשר בהקדם האפשרי עם צוות עורכי הדין שלנו משום שאנו מתמחים בתחום התנגדות לצוואה מועדים.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: