התנגדות לצוואה נוטריונית

צוואות בכתב יד וצוואות הנערכות בפני עדים צריכות להיות מוכחות על ידי בית משפט או נוטריון לאחר שהחתם על הצוואה נפטר, "מובחן" פירושו מוכר כפקיד. צוואות ערוכות על ידי נוטריונים אינן חייבות לעבור מבחן. התנגדות לצוואה נוטריונית, או כפי שמכונה צוואה בפני רשות לפי חוק הירושה, הינה קשה מהתנגדות לצוואה רגילה, מכיוון שבתי המשפט מעניקים מעמד ומשקל רב לצוואה הנוטריונית. הטעם לכך הוא שכאשר נוטריון עורך צוואה, חתימתו ומעמדו, הינם כשל שופט. צוואה שנערכה אצל נוטריון תירשם בפנקס צוואות ויינתן לה מספר סידורי של האישור הנוטריוני. הגשת התנגדות לצוואה נוטריונית, טומנת בחובה, בדיקה מוקדמת מדוקדקת כתנאי להצלחה. מוטב תעשו באם תחליטו לקרוא את המאמר הזה למן התחלתו ועד לתומו, כי בו נדבר על –  התנגדות לצוואה נוטריונית.

 

התנגדות לצוואה נוטריונית
התנגדות לצוואה נוטריונית

התנגדות לצוואה נוטריונית – מה היא למעשה צוואה נוטריונית?

צוואה בפני רשות או צוואה נוטריונית היא אחת מארבע סוגי הצוואה שניתן לערוך בחוק הירושה. על פי חוק הירושה, אפשר לערוך צוואה גם בפני גורמים המייצגים את הרשויות במדינת ישראל, כמו למשל – שופט, רשם, חבר בית דין דתי והרשם לענייני ירושות .עריכת צוואה בפני רשות תתבצע בכתב, היא אינה דורשת שני עדים אלא נוכחות של בעל התפקיד אשר מייצג או מהווה את הרשות, בהתאם לחוק הירושה. צוואה בפני רשות תיעשה באמצעות המוריש באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושות, או לחלופין בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המוריש עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושות, כמו גם חבר בית דין דתי מרבית הצוואות בפני רשות בישראל נערכות בפני נוטריון, אבל יחד עם זאת, לפעמים נערכת צוואה בפני שופט בבית משפט וגם צוואה שכזו נחשבת כמובן לצוואה בפני רשות.


מה הם הנימוקים הכי שכיחים להגשת התנגדות לצוואה נוטריונית?

ברוב המקרים תוגש התנגדות לצוואה נוטריונית בעקבות הסיבות שלהלן – הצוואה נמצאה כפגומה, כותב הצוואה היה תחת איום או לחץ או השפעה בלתי הוגנת, הצוואה אינה משקפת את רצונו האמתי של המוריש, הצוואה נכתבה בשיתוף אחד היורשים, שהוא בעל עניין בעיזבון, וגם כל טיעון אחר הפוגע בתוקפה של הצוואה ומבקש לשחרר את בית המשפט מלפעול על פי הוראותיה.


מה המשמעות של התנגדות לצוואה נוטריונית?

אדם הסבור כי הצוואה פוגעת בו – חייב לתקוף את הצוואה, לפעול לביטול הצוואה, וזאת על ידי הגשת התנגדות לצוואה, בתוך שבועיים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות.  סכסוך ירושה הינו מחזה שכיח, וצריך לנהל אותו באופן מושכל ונכון. ניהול  נכון של סכסוכי ירושה מצריך ידע נרחב , מיומנות וניסיון בתחום דיני ירושה והצגה נכונה של העובדות ועילות התנגדות לצוואה נוטריונית. צריך לפנות להתייעצות עם עורך דין, אשר מתמחה בתחום דיני ירושה, כדי שעורך הדין יבחן הטענות וישקול להגיש התנגדות לצוואה נוטריונית. נטל הראיה להוכחת התנגדות לצוואה נוטריונית מוטל על המבקש לבטל את הצוואה.


מה המובן של התנגדות לצוואה נוטריונית בגין השפעה לא הוגנת?

השפעה בלתי הוגנת – כאשר קיימות ראיות לכך כי האמור בצוואה אינו משקף את רצון המוריש וכי הצוואה נכתבה עקב השפעה בלתי הוגנת של מישהו על המוריש. בפסיקה נקבע כי לא תוכנה של הצוואה הוא הקובע את קיומה של השפעה בלתי הוגנת, כי אם נסיבות עריכת הצוואה והליכי עריכתה . מה היא בכלל השפעה בלתי הוגנת? לבחינת השאלה נקבעו ארבעת מבחנים עיקריים לבחינת מידת תלותו של המצווה בנהנה מצוואתו. המבחן הראשון – תלות ועצמאות – האם ועד כמה בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה היה המצווה עצמאי – מן הבחינה הפיזית ומן הבחינה השכלית הכרתית. המבחן השני – תלות וסיוע – כאשר מתברר כי המוריש לא היה עצמאי, ועקב כך נזקק לסיוע הזולת, יש לבחון אם הקשר שהתקיים בינו לבין הנהנה התבסס על מתן הסיוע שהמצווה נזקק לו וכן את היקף התלות ועומקה – תלות טיפולית, תלות נפשית וכיוצא בזאת. המבחן השלישי  -קשרי המצווה עם אחרים – עד כמה היה המוריש תלוי בנהנה. היבט זה עשוי להיות מושפע גם מהיקף הקשרים עם אחרים. המבחן הרביעי – מבחן נסיבות עשיית הצוואה – השפעה בלתי הוגנת תתקיים, בין השאר, כשהצוואה מזכה את מי שערך אותה והיה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה , גם אם מעורבות הנהנה לא הגיעה עד כדי לקיחת חלק בעריכתה, הרי שאפשר שהיא בכל זאת תהיה ראיה לכאורה להשפעה בלתי הוגנת. מבחן נוסף שהתפתח בפסיקת בתי המשפט, המעיד על השפעה בלתי הוגנת הוא מבחן מידת הסודיות בעריכת הצוואה–  מעשה שנעשה בחשאי ומבלי ידיעת ילדיו האחרים של המוריש מתיישב עם הטענה שהצוואה נחתמה בתחבולה ו/או בתרמית. עוד מבחן שהתפתח בפסיקה המעיד על השפעה בלתי הוגנת הוא מבחן העדר הגיון וסיבה נראית לעין לנישול קרובים מן הצוואה – כמו למשל – אם במועד בו נחתמה הצוואה ועד למועד פטירת המצווה היחסים בין המצווה ליורשיו על פי דין אשר נושלו, היו יחסים מצוינים. סתירה בין מערכת היחסים המעולה בין המצווה למנושלים, מחד, לבין הענקת העיזבון ליורש אחר, מאידך, הינה בניגוד להגיון, מצביעה על השפעה בלתי הוגנת של הנהנה על המצווה ו/או על קיומה של השפעה בלתי הוגנת ו/או תחבולה ו/או תרמית בעשיית הצוואה. מבחן נוסף לקיומה של השפעה בלתי הוגנת הוא קיומן של ראיות לגבי מצב בריאותי ונפשי של המצווה – כמו מקרה אשר בו נקבע כי בבחינת טענה של השפעה בלתי הוגנת, יש חשיבות רבה לראיות אודות מצבו הבריאותי והנפשי של המצווה.
גם אם מבחינה משפטית היה המצווה כשיר לערוך צוואה אבל מצבו הבריאותי והנפשי של המצווה היה כזה שהוא מועד לפעול תחת השפעה, אשר תביאו להקנות את רכושו שלא בהתאם לרצונו האמתי, היה די כדי לקבוע כי על המוריש הופעלה השפעה בלתי הוגנת. מצבו הבריאותי והנפשי של המצווה עשוי להצביע גם על מידת תלותו של המצווה בזולת, אשר בגינה ייתכן והמצווה איבד את היכולת האפקטיבית לממש את רצונותיו, להבדיל מרצונות הזולת.  בשל מכלול היבטים אלה, נפסק כי מצב נפשי וגופני רעוע של המצווה  מחייב זהירות רבה כאשר באים לעמוד על רצונו העצמאי כמצווה.
הגם שאין במצב זה כשלעצמו כדי לשלול את כושרו של מצווה לצוות הרי שיש בו כדי לשמש תמרור אזהרה ביחס לאפשרות היותו נתון להשפעה בלתי הוגנת.


לסיכום

בהחלט יש כמה סיפורי זוועה הקשורים לבית משפט לצוואה. אבל ניתן להימנע מנסיבות אלה כאשר אתם מוגנים כראוי. למרבה המזל, עורכי הדין שלנו כאן כדי לעזור עם כל צרכי תכנון העיזבון שלכם. לא בטוחים אם צוואה או נאמנות מתאימים לכם? תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כי אנחנו מתמחים בתחום התנגדות לצוואה נוטריונית.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: