צו קיום צוואה הנו צו הוצאה לפועל המורה על קיום המפורט בצוואה. בקשה לקבל צו קיום צוואה מגישים היורשים או כל אדם אחר החפץ בכך. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה בצירוף מסמכים הכרחיים כגון תעודת פטירה, צוואת הנפטר, שוברי תשלום אגרה ועוד. לאחר הגשת הבקשה, דבר הגשתה מתפרסם בעיתונות וברשומות בכדי לאפשר התנגדות לצוואה על ידי המעוניינים בכך, הליך אשר עשוי להביא אפילו למצב של ביטול צוואה (למשל במקרים של זיוף צוואה).

הליך הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

על אדם המעוניין להשיג ביטול צוואה כלשהי להגיש בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה למשרדי הרשם לענייני ירושה. את בקשת ההתנגדות יש להגיש בכתב, ועליה לתאר את נושא ההתנגדות יחד עם העילות לבקשת ההתנגדות (זיוף צוואה למשל). נוסף על כך, יש לצרף לבקשה תצהיר חתום על ידי עורך דין המתמחה בתחום דיני צוואות וירושות, במטרה לאמת את כלל הפרטים הכתובים בו. לאחר מכן יעביר הרשם לענייני ירושה את הטיפול בעניין התנגדות לצוואה לבית משפט לענייני משפחה. ההליך המשפטי אשר החל בהגשת בקשת התנגדות לצוואה יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, את בקשת ההתנגדות יש להגיש בתוך ארבע עשרה ימים מרגע הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה. בתום הימים הללו, לא תינתן אפשרות להגשת בקשת התנגדות לצו קיום צוואה, למעט במקרים יוצאי דופן (זיוף צוואה בכללם). לפיכך, במקרים בהם אדם מעוניין להשיג ביטול צוואה, עליו לעקוב בצורה שוטפת אחר הפרסומים במדור הירושות בדבר הגשת בקשות לקבלת צו קיום צוואה. זאת, בכדי שלא להחמיץ את מועד הגשת בקשת ההתנגדות. כך יש לעשות גם במצב של זיוף צוואה.

הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה? טוענים לפגמים צורניים או למעורבות של אדם אחר בעריכת הצוואה? השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

עילות לבקשת ביטול צוואה

עילות לבקשת ביטול צוואה

לפי האמור בדיני הירושה, בכדי שצוואה תוכל לקבל תוקף משפטי, עליה להיות כתובה על ידי אדם במצב כשיר לעריכת צוואה. החוק קובע כי בכדי שהצוואה תהיה תקפה על המצווה להבין מהי צוואה, וכי על הצוואה לשקף ולבטא באופן מוחלט את רצון המצווה. ברור אם כן שלא רק זיוף צוואה הוא עילה להתנגדות, גם השפעה בלתי הוגנת על מצווה, צוואה שנכתבה שלא בדעה צלולה ועוד. אי לכך, כאשר קיים חשד כלשהו כי הצוואה נערכה שלא כהלכה, ניתן להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, הליך אשר עשוי בהחלט להביא לביטול צוואה, למשל כאשר מתברר שמדובר במצב של זיוף צוואה.

ניהול הליך ביטול הצוואה

הליך התנגדות  לצוואה, המנוהל כאמור בבית משפט העוסק בדיני משפחה, כולל אלמנט משמעותי ומורכב, אשר אינו קיים בתחומי משפט אחרים. אלמנט זה הינו העובדה כי המצווה, הממלא את תפקיד העד המרכזי בפרשה והגורם הדומיננטי בכל הנוגע לצוואה המדוברת, אינו בין החיים. לעובדה זו השלכות רבות הואיל ולמצווה אין אפשרות להסביר את עצמו ולהביע דעה. לכן לאדם אשר מעוניין להגיש בקשת התנגדות לצוואה, למשל במקרים של זיוף צוואה, עומדים סיכויים לא מבוטלים לזכות בהליך המשפטי ולהשיג ביטול צוואה. בעת תכנון וביצוע הליך התנגדות לצו קיום צוואה, יש לגבש אסטרטגיה ברורה שתעניק מענה מקיף הן מבחינת הטיעונים המשפטיים והן מבחינת ההתנהלות האדמיניסטרטיבית. כך למשל, במקרים של זיוף צוואה די להוכיח שאין מדובר בצוואה תקפה. עורך דין התנגדות לצוואה

עורך דין התנגדות לצוואה

פירוט העילות בגינן ניתן להגיש בקשת התנגדות לצו קיום צוואה:

פגמים צורניים בצוואה

כאן אנו נפרט מספר דוגמאות לפגמים צורניים בצוואה אשר קיומם עשוי לסייע למי שמתנגד לצוואה להביא לפסילתה. לדוגמא: אי נוכחות עדים בעת החתימה על הצוואה, היעדר חתימה של המצווה, היעדר תאריך בצוואה וכו'. בכל מקרה יש להתייעץ עם עורך דין בנושא.

מעורבות בעריכת צוואה

החוק בישראל קובע כי בתנאים מסוימים, התערבות בכתיבת צוואה עלולה לגרום לפסילתה: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בע"פ המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

השפעה בלתי הוגנת

ככלל, קיימות מספר עילות בגינן ניתן להגיש את בקשת ההתנגדות לצוואה. אחת העילות האלה מכונה " השפעה בלתי הוגנת", כשהכוונה היא השפעה על המצווה והחלטתו כיצד ולמי לחלק את רכושו. כאן נפרט מהי השפעה בלתי הוגנת, נרחיב על יחסי תלות והלכת מרום.

היעדר כשרות לצוות

אחת הסיבות בגינן בית המשפט עתיד לפסול צוואה ולהפכה לחסרת ערך מבחינה משפטית, הנה היעדר כשרות לצוות. כאן נפרט מספר מצבים וסוגיות הנוגעות לכשרות לצוות, לדוגמא: כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה.  

לאבד אדם אהוב זה אף פעם לא קל, ואם אתם חושדים שהרצון שלו אולי לא משקף את רצונותיו האמתיים, זה יכול להקשות במיוחד על תקופה רגשית. ישנן מספר דרכים בהן ניתן לבצע התנגדות לצוואה על תוקפה של צוואה. אך זאת לא החלטה שיש לקחת בקלות ראש. הכרחי לשקול האם תביעה מוצלחת אכן תניב תוצאה טובה יותר מהצוואה הקיימת. כמו לדוגמה – אם אין צוואה מוקדמת יותר, יחולו כללי האינטרסנטיות. אך אם יש צוואה מוקדמת יותר, בלתי מעורערת, תנאי המסמך ייכנסו לתוקף. טוב תעשו אם פשוט תמשיכו לקרוא, כי נדסקס כעת על – התנגדות לצוואה.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

מה בעצם העניין של התנגדות לצוואה?

חוסר יכולת צוואה – אם ​​למישהו לא הייתה את היכולת השכלית לערוך צוואה, זה נקרא חוסר יכולת צוואה. כל מי שעורך צוואה חייב להיות – לא סובל ממחלת נפש המשפיעה על יכולתו לקבל החלטות לגבי אופן חלוקת עיזבונו. הבין שהוא עורך צוואה.  ידע למי עשויה להיות תביעה על עזבונו (הנהנים). הבין שהצוואה קובעת כיצד יחולק עיזבונו לאחר מותו. היה מודע לערך של אותו עיזבון והבין את הנכסים. על מנת לערוך צוואה תקפה, אדם חייב להיות בר דעת ולהבין את ההשפעה של מה שהוא עושה. לקראת סוף החיים אדם עלול להתחיל לאבד את יכולתו הנפשית, וחשוב שלא יבצע שינויים בצוואתו או יערוך צוואה חדשה בשלב זה מבלי שבוצעה הערכת יכולת. חוסר ביצוע תקף כאשר צוואה נערכת ללא הדרישות המשפטיות המתאימות הדבר נקרא חוסר ביצוע תקף. צוואה אינה תקפה אלא אם כן – זה בכתב. היא נחתמת על ידי עורך הצוואה הנקראת המוריש, או המצווה, או על ידי מישהו מטעמו לבקשתו. בחתימה נוכחים שני עדים. המוריש חתם על הצוואה מתוך כוונה להפוך אותה לרשמית. עורך הדין או כותב הצוואה אחראים לוודא שצוואה מבוצעת כראוי כדי להפוך אותה לתקפה. בנוסף להגשת תביעה בעיזבון בגין צוואה פסולה, ייתכן שניתן יהיה להגיש תביעה בגין רשלנות מקצועית במידה וזה המצב. חוסר ידע ואישור אם עורך הצוואה לא היה מודע לתוכנה, זה נקרא חוסר ידע ואישור. יתכנו נסיבות חשודות, כמו למשל – מתנה גדולה לאדם שעזר להם להכין את הצוואה. זה שונה מהיעדר יכולת צוואה, שכן ייתכן שלאדם הייתה את היכולת השכלית לערוך צוואה, הוא פשוט לא היה מודע להיקף המלא של תוכנה. השפעה בלתי הוגנת – כאשר מישהו לוחץ או כופה על המוריש לכתוב צוואה או לשנות צוואה קיימת, זה נקרא השפעה בלתי הוגנת. המשמעות היא שעליכם להראות שנכסים מסוימים או חלקים מהעיזבון ניתנו למישהו כתוצאה ישירה מכך שהם עשו מניפולציה או ניצול של עורך הצוואה. בית המשפט דורש רמה גבוהה של ראיות לתביעות של השפעה בלתי הוגנת ואתם תצטרכו להוכיח שאין הסבר סביר אחר לתנאי הצוואה. הונאה או זיוף – אם צוואה זויפה או שהיא תוצאה של הונאה, היא לא תקפה. דוגמאות לכך יהיו כלעיל – זיוף – אדם מזייף צוואה בשמו של מישהו ומזייף את חתימתו. הונאה – מישהו משתמש במידע כוזב על מוטב אחר כדי לגרום למוריש לחתוך אותם מהצוואה.

מה הן העילות להתנגדות לצוואה?

העילות לערעור צוואה, שמביאות לכדי התנגדות לצוואה הן כדלקמן –

  1. תיקון – צוואה עשויה שלא לשקף את רצונו של המנוח בשל טעות סופר, או אי הבנת כוונות המוריש. טעות סופר היא המקום בו נעשתה טעות ברישום רצונות המוריש. אם אחד התרחישים יתרחש, בית המשפט יתקן את הצוואה כדי לתת תוקף לכוונותיו האמתיות של המוריש. תביעה מסוג זה חייבת להינתן תוך חצי שנה ממתן הצוואה. אם סבורים שנפלה טעות בעריכת צוואה, הצעדים הראשונים צריכים להיות השגה ועיון בתיק עורך הדין, יחד עם הצהרה על הבנת עורך הדין את רצונו של המנוח. אם יתברר כי כותב הצוואה הבין את ההנחיות, אבל יישם את החוק באופן שגוי, הרי שהצוואה עדיין תקפה, אבל תיתכן טענה בגין רשלנות מקצועית.
  2. המנוח לא היה בעלת היכולת הנפשית הנדרשת – על המערער על הצוואה להעלות חשד ממשי כי המנוח חסר יכולת. אם הוא משיג זאת, הנטל עובר בחזרה אל המבקשים להוכיח את הצוואה, לקבוע שאכן המנוח היה בעל יכולת. הקובע כי המוריש חייב – להבין את היקף הרכוש שלו; להבין את מהות עריכת הצוואה ואת השפעתה; להיות מסוגל להבין ולהעריך את הטענות שהוא/היא צריכים לתת להן תוקף; המנוח לא הבין כראוי ולא אישר את תוכן הצוואה – אם מתעורר חשדו של בית המשפט, על המבקשים להמציא את הצוואה להוכיח שהמנוח הבין היטב את אופן פעולתה ואישר את תוכנה. דוגמאות לנסיבות חשודות יכולות להיות כאשר המנוח – היה כבד שמיעה, או היה לו ליקוי בדיבור; היה לקוי ראייה; היו בעלי רמות נמוכות של אוריינות; היה שברירי, לא טוב או פגיע בדרך אחרת, והצוואה מורכבת או חריגה במיוחד; כביכול הורה שהצוואה תיחתם על ידי מישהו אחר;  זיוף והונאה – אם ניתן להוכיח שזויפה צוואה, היא תהיה פסולה. בתחילה, מומלץ לקבל חוות דעת של מומחה כתב יד האם חתימת המוריש/כתב ידו אמתיים. המומחה ירצה לראות מספר לא מבוטל של דוגמאות מקוריות של הכתב והחתימות של המנוח. אם המומחה ימציא דו"ח מכריע, אין זה סביר שתביעה תצליח. באופן כללי יותר, זה כן ייתכן, אם כי נדיר, לערער על צוואה על בסיס הונאה, כלומר הטעיה מכוונת למען רווח אישי, או כדי לפגוע באדם אחר. דוגמה לתביעה כזו שהצליחה היא מקום בו אדם התחזה למוריש. השפעה בלתי הוגנת – בהקשר של עריכת צוואה, אין חזקה להשפעה בלתי הוגנת. אם יימצא כי צוואה אינה חוקית, יש לקבוע כי התרחשה השפעה בלתי הוגנת של ממש. על אלה המערערים על הצוואה להמציא ראיות מספקות על מנת לשכנע את בית המשפט. טענה מסוג זה צריכה להתנהל בזהירות. התקדים מלמד שכדי שתביעה כזו תצליח, בית המשפט יצפה להיות משוכנע שאין הסבר סביר אחר למעשיו של המוריש מלבד שהופעלה השפעה בלתי הולמת. יש להוכיח כי המוריש פעל בניגוד לרצונו, וכי נכפה עליו לערוך צוואה שלא רצה לערוך. מאחר שטיבה של טענה זו הוא בגדר הונאה, הנטל הראייתי גבוה, ואם תביעה נכשלת, צפויות להיות השלכות עלות חמורות. תזכרו גם שאם הופעלה כפייה, העד הראשי (כלומר המנוח) לא יוכל להעיד, ולרוב זה יתקיים בדלתיים סגורות ובהיעדר אדם אחר. אז זה יכול להיות קשה מאוד להשיג ראיות מספיקות כדי לשכנע בית משפט שהופעלה השפעה בלתי הוגנת.

לסיכום

במידה ומישהו נפטר, ויש חשש שרצונו אינו משקף את רצונו, יש לפנות לייעוץ מומחה, לצורך העניין, לעורכי הדין שלנו. בהתחלה, יהיה צורך לבצע ניתוח מדוקדק של העובדות והתוצאות הסבירות. ניתן להעלות את רוב התביעות נגד עיזבון אישי של נפטר עד תום כמה שנים ממועד הפטירה. חקירה ראשונית שנבצע צריכה להיעשות מוקדם, לפני שהעיזבון נוהל באופן מהותי. צד שלישי, עורכי הדין שלנו, יכול לקחת זמן כדי להגיב לשאילתות שהועלו, וככל שחולף הזמן, הזיכרונות של אלה שיכולים לסייע עלולים לדעוך. אם עיזבון נוהל באופן מהותי, הדבר עשוי להשפיע על גישת בית המשפט. אז ישנן מספר דרכים שבהן ניתן לערער על צוואה. עם זאת, כל מקרה הוא ייחודי, ועל היועצים להבין היטב את אופיו של המנוח, אופי הקשר המשפחתי, כל כוונות הצוואה של המנוח (כפי שהובעו בפני חברים, משפחה או צדדים שלישיים) ולשקול זאת כנגד עדויות עכשוויות זמינות. לאחר מכן ניתן לקבל החלטה מושכלת אם לערער על צוואה ואם כן, על סמך מה. ומכיוון שכך, משמעותי שתצרו עמנו קשר לאלתר, עם צוות עורכי הדין שלנו, בשל העובדה שרק אנחנו מתמחים בתחום של התנגדות לצוואה. התנגדות לצוואות