צו קיום צוואה הנו צו הוצאה לפועל המורה על קיום המפורט בצוואה. בקשה לקבל צו קיום צוואה מגישים היורשים או כל אדם אחר החפץ בכך.

הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה בצירוף מסמכים הכרחיים כגון תעודת פטירה, צוואת הנפטר, שוברי תשלום אגרה ועוד. לאחר הגשת הבקשה, דבר הגשתה מתפרסם בעיתונות וברשומות בכדי לאפשר התנגדות לצוואה על ידי המעוניינים בכך, הליך אשר עשוי להביא אפילו למצב של ביטול צוואה (למשל במקרים של זיוף צוואה).

הליך הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

על אדם המעוניין להשיג ביטול צוואה כלשהי להגיש בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה למשרדי הרשם לענייני ירושה.

את בקשת ההתנגדות יש להגיש בכתב, ועליה לתאר את נושא ההתנגדות יחד עם העילות לבקשת ההתנגדות (זיוף צוואה למשל). נוסף על כך, יש לצרף לבקשה תצהיר חתום על ידי עורך דין המתמחה בתחום דיני צוואות וירושות, במטרה לאמת את כלל הפרטים הכתובים בו.

לאחר מכן יעביר הרשם לענייני ירושה את הטיפול בעניין התנגדות לצוואה לבית משפט לענייני משפחה.
ההליך המשפטי אשר החל בהגשת בקשת התנגדות לצוואה יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, את בקשת ההתנגדות יש להגיש בתוך ארבע עשרה ימים מרגע הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה.

בתום הימים הללו, לא תינתן אפשרות להגשת בקשת התנגדות לצו קיום צוואה, למעט במקרים יוצאי דופן (זיוף צוואה בכללם).
לפיכך, במקרים בהם אדם מעוניין להשיג ביטול צוואה, עליו לעקוב בצורה שוטפת אחר הפרסומים במדור הירושות בדבר הגשת בקשות לקבלת צו קיום צוואה. זאת, בכדי שלא להחמיץ את מועד הגשת בקשת ההתנגדות. כך יש לעשות גם במצב של זיוף צוואה.

הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה? טוענים לפגמים צורניים או למעורבות של אדם אחר בעריכת הצוואה? השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

עילות לבקשת ביטול צוואה

לפי האמור בדיני הירושה, בכדי שצוואה תוכל לקבל תוקף משפטי, עליה להיות כתובה על ידי אדם במצב כשיר לעריכת צוואה. החוק קובע כי בכדי שהצוואה תהיה תקפה על המצווה להבין מהי צוואה, וכי על הצוואה לשקף ולבטא באופן מוחלט את רצון המצווה.

ברור אם כן שלא רק זיוף צוואה הוא עילה להתנגדות, גם השפעה בלתי הוגנת על מצווה, צוואה שנכתבה שלא בדעה צלולה ועוד.
אי לכך, כאשר קיים חשד כלשהו כי הצוואה נערכה שלא כהלכה, ניתן להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, הליך אשר עשוי בהחלט להביא לביטול צוואה, למשל כאשר מתברר שמדובר במצב של זיוף צוואה.

ניהול הליך ביטול הצוואה

הליך התנגדות  לצוואה, המנוהל כאמור בבית משפט העוסק בדיני משפחה, כולל אלמנט משמעותי ומורכב, אשר אינו קיים בתחומי משפט אחרים. אלמנט זה הינו העובדה כי המצווה, הממלא את תפקיד העד המרכזי בפרשה והגורם הדומיננטי בכל הנוגע לצוואה המדוברת, אינו בין החיים.

לעובדה זו השלכות רבות הואיל ולמצווה אין אפשרות להסביר את עצמו ולהביע דעה.
לכן לאדם אשר מעוניין להגיש בקשת התנגדות לצוואה, למשל במקרים של זיוף צוואה, עומדים סיכויים לא מבוטלים לזכות בהליך המשפטי ולהשיג ביטול צוואה.

בעת תכנון וביצוע הליך התנגדות לצו קיום צוואה, יש לגבש אסטרטגיה ברורה שתעניק מענה מקיף הן מבחינת הטיעונים המשפטיים והן מבחינת ההתנהלות האדמיניסטרטיבית.

כך למשל, במקרים של זיוף צוואה די להוכיח שאין מדובר בצוואה תקפה.

עורך דין התנגדות לצוואה

פירוט העילות בגינן ניתן להגיש בקשת התנגדות לצו קיום צוואה (לחצו לפירוט):

פגמים צורניים בצוואה

כאן אנו נפרט מספר דוגמאות לפגמים צורניים בצוואה אשר קיומם עשוי לסייע למי שמתנגד לצוואה להביא לפסילתה. לדוגמא: אי נוכחות עדים בעת החתימה על הצוואה, היעדר חתימה של המצווה, היעדר תאריך בצוואה וכו'. בכל מקרה יש להתייעץ עם עורך דין בנושא.

מעורבות בעריכת צוואה

החוק בישראל קובע כי בתנאים מסוימים, התערבות בכתיבת צוואה עלולה לגרום לפסילתה: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בע"פ המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

השפעה בלתי הוגנת

ככלל, קיימות מספר עילות בגינן ניתן להגיש את בקשת ההתנגדות לצוואה. אחת העילות האלה מכונה " השפעה בלתי הוגנת", כשהכוונה היא השפעה על המצווה והחלטתו כיצד ולמי לחלק את רכושו. כאן נפרט מהי השפעה בלתי הוגנת, נרחיב על יחסי תלות והלכת מרום.

היעדר כשרות לצוות

אחת הסיבות בגינן בית המשפט עתיד לפסול צוואה ולהפכה לחסרת ערך מבחינה משפטית, הנה היעדר כשרות לצוות. כאן נפרט מספר מצבים וסוגיות הנוגעות לכשרות לצוות, לדוגמא: כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה.