בהיבט המשפטי, צוואה היא מסמך שכתב האדם המצווה בעודו בחיים, המורה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. באופן פרקטי, הצוואה קובעת את אופן חלוקת הירושה שהותיר המצווה הנפטר. ככלל, כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה באם יחפוץ, כפי שנכתב בסעיף 67 לחוק הירושה: "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה".

התנגדויות עשויות לנבוע עקב מגוון רחב של סיבות כגון: אנשים אשר אינם מרוצים מתוכן הצוואה וטוענים לקיפוח שלהם, אנשים אשר סבורים כי כותב הצוואה היה מושפע מגורמים חיצוניים בעת כתיבתה, טענות כי הנפטר לא היה מצוי במצב בריאותי המאפשר לכתוב צוואה, טיעונים כי קיימים פגמים בצוואה בגינם יש לפסול אותה והמגוון עוד רחב.

סבורים כי בצואה נפלו פגמים צורניים ומעוניינים להגיש התנגדות? מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

אי נוכחות עדים

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם" (סעיף 20 לחוק הירושה). כאמור, כל צוואה חייבת להיחתם בפני שני עדים, אשר מאשרים כי הצוואה משקפת לחלוטין את רצון המצווה, וכי הם נכחו בשעת חתימת המצווה.

אי לכך ובהתאם לזאת, כאשר קיימת צוואה בכתב אשר נחתמה על ידי המצווה ללא נוכחות שני עדים, הצוואה פגומה מיסודה וקיימת עילה להגשת התנגדות לקיומה. יש לציין כי בפסיקות עבר הכריעו בתי המשפט כי נוכחות שני העדים בחדר הנה תנאי הכרחי בשעת החתימה על ידי המצווה. בפסיקות נקבע כי אי עמידה בתנאי זה הופכת את הצוואה לחסרת ערך מבחינה משפטית.

היעדר חתימת המצווה

כפי שכבר נזכר לעיל, חוק הירושה קובע כי על העדים לאשר במעמד כתיבת הצוואה "שהמצווה הצהיר וחתם" (סעיף 20 לחוק הירושה). ככלל, חתימת הצוואה על ידי המצווה מאשרת כי תוכן הצוואה מגלם את רצונו המלא, כאשר על העדים להיות נוכחים במעמד החתימה. באם תימצא צוואה אשר אינה כוללת את חתימת המצווה, קיימת עילה להגשת התנגדות לצוואה. היה ויוחלט כי חתימת המצווה אכן נעדרת מהצוואה, יהפוך מסמך הצוואה לחסר כל ערך מבחינה משפטית.

כמו כן, ניתן להגיש התנגדות לצוואה בגין היעדר חתימת המצווה, כאשר ישנם סימוכין כי החתימה המופיעה על גבי הצוואה איננה של המצווה. גם במקרה זה, דינה של הצוואה להיות חסרת ערך מבחינה משפטית.

היעדר תאריך בצוואה

כאמור, על הצוואה לכלול את תאריך כתיבת הצוואה, כפי שכבר צוטט לעיל: "צוואה.. תצוין בתאריך" (סעיף 20 לחוק הירושה). יוצא מכך, כי צוואה שאינה כוללת את תאריך החתימה אינה תקפה, ולפיכך ניתן להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה. באם אכן יוחלט כי תאריך חתימת הצוואה אינו מופיע על גבי הצוואה, תיהפך הצוואה לחסרת חשיבות מבחינה משפטית והיא תיפסל.

הסתייעות בעורך דין

אם אתם מעוניינים להתנגד לצוואה בעקבות פגמים צורניים, נטל ההוכחה חל עליכם ועל הטענות שמועלות בבית המשפט להיות מגובות בראיות מתאימות. לכן, מומלץ מאוד להגיש את ההתנגדות באמצעות עורך דין בעל ניסיון רב בדיני צוואות וירושות.

טוענים לפגמים צורניים בצוואה? הסתייעו בעורך דין

אם אתם מעוניינים להתנגד לצוואה בעקבות פגמים צורניים, נטל ההוכחה חל עליכם ועל הטענות שמועלות בבית המשפט להיות מגובות בראיות מתאימות. לכן, מומלץ מאוד להגיש את ההתנגדות באמצעות עורך דין בעל ניסיון רב בדיני צוואות וירושות.