התנגדות על צוואה

התנגדות על צוואה הינה התנגדות רשמית לתוקף הצוואה משום שהצוואה איננה תואמת את כוונות המצווה. על מנת להיות בעל מעמד לערער על תוקף הצוואה, על מי שמערער על הצוואה להיות כתוב בצוואה או בעל עניין כספי ישיר בעיזבון. תקופת ההתיישנות להתמודדות עם צוואה משתנה לפי מדינה והיא על פי רוב בין שלושה חודשים לשנתיים. אם התביעה כרוכה בהונאה, תקופת ההתיישנות מתחילה בדרך כלל בתאריך גילוי ההונאה. כדאי מאוד שתקראו את המאמר הזה מראשיתו ועד תומו, וכך תגלו עניין רב בנושא של – התנגדות על צוואה.

 

התנגדות על צוואה
התנגדות על צוואה

מי יכול לבצע התנגדות על צוואה?

אם נותרתם מחוץ לצוואה, ייתכן שיש לכם זכויות. בני אדם מסוימים רשאים להגיש התנגדות על צוואה, לתוקף של צוואה, על פי החוק. הליך צוואה היא תהליך הוכחה לבית משפט שצוואה תקפה. היקום של מתנגדים פוטנציאליים לצוואה מוגבל, משמע – לא סתם כל אחד יכול להתנגד. לפי החוק והפסיקה, הכלל הוא שהאנשים הבאים יכולים להתנגד לתוקף של צוואה על מנת להגן על הירושה שלהם. אדם יכול להתנגד אם לצוואה הוא מי שיורש. אם לא הייתה צוואה ויש לו עניין כספי או רכושי כלשהו בעיזבון. בעגה המשפטית, אנחנו קוראים לזה "הפצה בירושות" עם "ריבית כספית". בעל דין ערובה הוא מי שיורש מהעיזבון אם לא הייתה צוואה. החוק מסדיר מי יורש מהעיזבון אם האדם שנפטר לא ערך צוואה או אם נערכה "צוואה", אבל נדחה בהתנגדות על צוואה. ברם, אדם שלא מקבל דבר או פחות מאשר במסגרת הצוואה אינו יכול להתנגד כי אין לו אינטרס "ממוני", או לחלופין אין לו אינטרס כספי או רכושי. "לא חולק", שהוא מי שלא היה יורש אם לא הייתה צוואה, יכול להתנגד לו היה מוטב על פי צוואה קודמת שבוטלה ונושלים בירושה או מקבלים פחות על ידי הצוואה המאוחרת. מי ששמו מנהל עיזבון בצוואה קודמת יכול להתנגד, ברשות בית המשפט.

איזה סוגי התנגדות על צוואה שכיחים יש?

חוקי ההתיישנות עבור התמודדות עם צוואה משתנים מאוד לפי מדינה ועשויים להגיע למספר שבועות, בהתאם לנסיבות. התנגדות על צוואה נפוצה כוללת שהמצווה לא היה כשיר, שהוא היה נתון לאשליה מטורפת, או שהוא היה נתון להשפעה, לכפייה או להונאה בלתי הולמת. כמו כן, התנגדות על צוואה עשויה לטעון כי הצוואה בוצעה באופן לא תקין על פי החוק. אדם עשוי לערער על חלק מהצוואה או על כולה. המתמודדים עשויים לנסות להוכיח התנגדות על צוואה על ידי ראיות ישירות בצורה של עדי ראייה או ראיות נסיבתיות, מהן ניתן להסיק מסקנות רציונליות. בית המשפט מחליט בסופו של דבר אם יש מקום להתנגדות על צוואה. על מנת שצוואה תהיה תקפה, המצווה חייב להיות כשיר במועד בו חתם על הצוואה. כדי להיות כשיר, המוריש חייב להיות בן שמונה עשרה לפחות וחייב להיות בעל יכולת. היכולת הנדרשת לצוואה נמוכה יותר מאשר בהקשרים משפטיים אחרים, כמו למשל – דיני חוזים. בשביל שהמצווה יהיה בעל יכולת, עליו לדעת את מהות המעשה, להכיר את האובייקטים הטבעיים של השפע שלו, לדעת את טיבו, היקף וערך רכושו ולהבין את הנטייה. לעתים קרובות קיימת חזקה הניתנת להפרכה כי למוריש היה כושר, ומכיוון שכך על המתנגדים מוטל נטל הוכחת אי כושר. ככלל, עדי ראייה לקיום הצוואה מוכיחים חוסר יכולת. לעדויות רפואיות יש, באופן מוזר, פחות משקל מאשר עדי ראייה, בשל חוסר האמינות של המדע. צוואות תקפות הן תוצר של רצונו החופשי ומרצונו של המוריש. כאשר תפיסותיו של המוריש מבוססות על שקרים והטעיות, הצוואה המתקבלת היא תרמית והיא תימחק. אשליה מטורפת מפריעה ליכולתו של המוריש להמציא צוואה רציונלית. כדי להוכיח אשליה מטורפת, על המתנגד להראות כי המוריש האמין בעקשנות לעובדות לכאורה שאין להן בסיס במציאות וכי לאשליה הייתה השפעה מסוימת על חלוקת הרכוש של המוריש. רק החלק של הרצון שנגרם על ידי האשליה המטורפת נכשל, אך האשליה עשויה להשפיע על הרצון כולו. אשליה מטורפת נפרדת מחוסר יכולת או טעות. צוואה או חלק מהצוואה עלולים להיפסל אם בית המשפט ימצא כי הם תוצאה של השפעה בלתי ראויה, המתרחשת כאשר רצונותיו של המוריש מתערערים לאלו של אחר. השפעה בלתי הוגנת מוכחת בדרך כלל על ידי ראיות נסיבתיות ולא ישירות. מניע והזדמנות בלבד אינם מספיקים כדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת. המתנגד בדרך כלל חייב להראות שאדם אחר הפעיל את רצונו על מוריש פגיע ושההשפעה יצרה הוראה המבטאת את כוונת המשפיע ולא את כוונתו של המוריש. במדינות רבות, חזקה הניתנת להפרכה של השפעה בלתי הוגנת מתעוררת כאשר בין המוריש ליורש התקיימו יחסי סודיות בעת קיום הצוואה, הנאשם מילא תפקיד פעיל בהכנת הצוואה, והנטייה לפי הצוואה שונה מזו. מה שניתן לצפות באופן טבעי. עם זאת, הנטל הראשוני הוא על המתנגד על הצוואה להראות יחסי סודיות או נאמנות בין המוריש לבין המוטב.


מה בהקשר להתנגדות על צוואה?

ניתן לערער על צוואות – התנגדות על צוואה היא לעתים קרובות הליך של בית משפט שבהם בית משפט נקרא לקבוע את תוקפה של צוואה אחרונה. האדם שמערער על תוקף צוואה נקרא "המתמודד". מי שמגן על הצוואה נקרא "התומך". רוב ההתנגדויות לצוואה נעשות באמצעות יורשים פוטנציאליים שקיבלו מעט או כלום בצוואה. פשוט להיות לא מרוצה מהצוואה או מאוכזב מהתוצאה האישית של האדם לעתים רחוקות הוא סיבה מספיק טובה לערער עליה. חייבת להיות עילה משפטית תקפה להתנגדות. ההתנגדויות האופייניות על הצוואה הינן – המצווה חסר יכולת שכלית; המוריש היה תחת השפעה בלתי הוגנת בעת החתימה; או שהצוואה לא עמדה בדרישות החוק. התנגדות על צוואה יש להגיש לבית משפט לצוואה בתוך מספר מסוים של ימים לאחר קבלת ההודעה על העתירה לקבל את הצוואה לצוואה.


במה יועיל לכם עורך דין בהקשר של התנגדות על צוואה?

ניתן להימנע מהתנגדות על צוואה באמצעות פנייה לשירותיו של עורך דין מנוסה לצוואה, במיוחד אם אתם חושבים שמישהו יכול לערער על הצוואה. ישנם מספר דברים שעורך דין לצוואה יכול לעשות, כמו למשל – עורך הדין עשוי לבקש מרופא להעריך את כשירותו הנפשית של המצווה. עורך הדין רשאי לצלם את החתימה על הצוואה בווידאו (לפני עדים), והוא יכול להכניס בצוואה הוראות שיגרמו להשאיר את המערער מחוץ לצוואה אם ​​יערער על הצוואה. אם נעשה שימוש בהוראה כזו בצוואה, מי שמתנגד לקיום צוואה מחלל כל עזבון על פי הצוואה אם ​​יפסיד ערעור והמסמך יאושר. החוק מאפשר למתנגד פוטנציאלי לערוך בדיקה מקדימה של העדים המעידים על הצוואה, עורך הדין שערך את הצוואה, מנהל העיזבון המועמד והמציעים מבלי לחלט זכויות לקבלת עזבון. עורכי דין לענייני עיזבון מודעים לכך ששיטה נוספת להימנע מהתנגדות אפשרית על צוואה היא לגרום לאדם להכין נאמנות חיים במהלך חייו, באופן הזה שניתן יהיה להימנע מתהליך התנגדות על צוואה.


לסיכום

כעורכי דין לצוואות, ייצגנו לקוחות בקשר עם צוואות וירושות. אנחנו נהנים להצליח בשם הלקוחות. אנחנו עובדים קשה בשביל לעזור ללקוחות שלמן לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם בהצלחה, במיוחד אם הדברים נראו רע מלכתחילה. אנחנו נהנים לעבוד על הניואנסים של פרטי המקרה, לחשוף משהו שלא נראה מובן מאליו בהתחלה ולהתמודד עם דברים שלא ניתן לשלוט בהם על מנת שנוכל לשמוע לקוחות מאושרים אומרים – תודה רבה לכם, אז תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כיוון שאנחנו מתמחים בתחום התנגדות על צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: