חוק יחסי ממון ידועים בציבור

חוק יחסי ממון ידועים בציבור קובע למעשה איך יחולק הרכוש בין בני הזוג בעת פרידה – חוק יחסי ממון ידועים בציבור תקף לגבי גבר ואשה אשר נישואיהם תקפים על פי דיני המדינה. הסכם ממון יאושר בבית המשפט לענייני משפחה, באם בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין זאת אף אם נישואיהם נערכו בחוץ לארץ. אנחנו לגמרי מצפים ממכם לקרוא את המאמר הנ"ל למן ראשיתו ועד לתומו, כי היום נדסקס אודות – חוק יחסי ממון ידועים בציבור.

 

חוק יחסי ממון ידועים בציבור
חוק יחסי ממון ידועים בציבור

מה אומר חוק יחסי ממון ידועים בציבור?

בהתאם לפסיקה, חוק יחסי ממון ממש לא חל על ידועים בציבור, יחד עם זאת, הפסיקה קובעת שחלה על הידועים בציבור חזקת שיתוף. בעוד שידועים בציבור רוצים לאשר חוק יחסי ממון ידועים בציבור בבית המשפט, כי אז הידועים בציבור לא נשענים על גבי חוק יחסי ממון, כי אם הם נשענים על חוק בית המשפט לענייני משפחה,  אשר קובע שלבית המשפט יש סמכות לתת להסכם הממון תוקף של פסק דין. קיימים שני קריטריונים שבהתקיימם תיחשב האישה הידועה בציבור של אדם ואפשר לקבוע שמערכת היחסים שבין בני הזוג היא ממש כמו של בני זוג שנישאו כדין, כלהלן – חיי משפחה; ניהול משק בית משותף. הפסיקה קובעת שעל בני זוג ידועים בציבור עשויה לחול חזקת השיתוף. נטל ההוכחה להראות כי קיימת חזקה משותפת בנכסים יחול על התובע. בתרחיש אשר בו נקבע שהידועים בציבור נמנעו מנישואין מרצונם ולא עקב מגבלות כאלו ואחרים, מידת ההוכחה שהתובע נדרש לה גדולה במקרה זה מאשר מידת ההוכחה הנדרשת עבור בני זוג נשואים. התובע נדרש להציג כוונות אמתיות וראיות מוצקות לרצון השיתוף של בן הזוג זאת לגבי נכסים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים ולגבי הנכסים שהביא כל צד למערכת הנישואין.


האם יש הגדרת חוק יחסי ממון ידועים בציבור?

ההגדרה של "ידועים בציבור איננה מופיעה בחקיקה הקיימת במציאות העכשווית, מכיוון שעסקינן אודות מושג חברתי מקובל שהפך למינוח משפטי על ידי פסיקותיו הענפות של בית המשפט לאורך השנים. לא די בכך שאין חקיקה מוסדרת בנושא חשוב שכזה, הרי שפסיקות בית המשפט אינן מקלות ביצירת הגדרה ברורה וחד משמעית. נכון לשנת 2022, אפשר להגיד, כי ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים ביניהם מערכת יחסים זוגית ממושכת, אבל הם אינם נשואים אם בשל העדר יכולתם להינשא, כמו למשל – כהן וגרושה, נישואי תערובת וכולי, כמו גם בשל בחירתם האישית שלא להינשא ולמסד את יחסיהם. פעם, ההגדרה הייתה ברורה יותר, מכיוון שכדי להוכיח ידועים בציבור היה מקום לעמוד  בשני תנאים מצטברים – תנאי אחד, קיום חיי אישות בין בני הזוג, התנאי השני, קיום משק בית משותף. כמו כן, אפשר להגיד, כי בעבר בחינת הגדרת הידועים בציבור התבססה על הדמיון שקיים בין מערכת היחסים הזוגית למערכת היחסים בין בני זוג נשואים. משמע – בחינת בית המשפט נסובה בעיקרה סביב השאלה – עד כמה בני הזוג דומים באורח חייהם לזוג נשוי. הגדרת בני זוג כידועים בציבור הינה בעלת משמעות רבה מבחינת החובות והזכויות אשר מוחלים עליהם, כפי שהן קיימות לזוגות נשואים וזאת גם מבחינת דיני המשפחה וגם מבחינת דיני הירושה. נכון למועד זה, הרי שהזמן המינימלי שהוכר זוג כידוע בציבור על ידי בית המשפט הינו שלושה חודשים ונעשה במסגרת דיני הירושה. פרק זמן קצר ביותר לכל דעה ועניין. בשנים האחרונות, נראה כי בית המשפט איננו מסתמך אך ורק על קיום שני התנאים המצטברים שצוינו להלן ובוחן כל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו. זאת ועוד, בית המשפט העליון אף הכריע בפסק דין תקדימי, כי בני הזוג אינם חייבים עוד לחיות יחדיו לשם הוכחת הגדרת ידועים בציבור. הגדרה גמישה ונזילה זו של בית המשפט, מעמידה באי וודאות רבה את מוסד הידועים בציבור, שכן קיים קושי ממשי לצפות באילו מקרים המערכת הזוגית תיצור זכויות וחובות בין השניים ותכנס לגדר ידועים בציבור. לאור כל מה שצוין להלן, כי אז נוצר צורך ממשי בהגדרת מערכת היחסים בין בני הזוג במסגרת חוק יחסי ממון ידועים בציבור .


איזה הסכם ייחתם על פי חוק יחסי ממון ידועים בציבור?

בני זוג אשר חיים בתור הידועים בציבור עשויים לערוך הסכם אשר מסדיר את חלוקת הרכוש שלהם בתרחיש של קץ היחסים. הם לא יכולים לערוך הסכם ממון, מכיוון שהוא מיועד רק למי שמתכוון להינשא. כמו כן, בהרבה מצבים נצפה בלבול כל שהוא בציבור הרחב, כי הסכם החיים המשותפים נקרא בכמה כינויים כאלו ואחרים, כמו לדוגמה – הסכם ממון ידועים בציבור; הסכם לחיים משותפים ויחסי ממון; הסכם ממון ידועים בציבור; הסכם חיים משותפים. הביטוי הנכון לבני זוג שאינם מתכוונים להתחתן הוא הסכם חיים משותפים. הסכם כזה יכול להיחתם גם באמצעות נוטריון במסגרת אימות חתימה על ידי נוטריון ולהיערך על ידי עורך דין. הסכם ממון תקף צריך להיעשות בכתב ולהיחתם בידי שני הצדדים. אפשרי לאשר הסכם ממון אצל נוטריון או אצל בית המשפט לענייני משפחה. אמנם החוק לא מחייב לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון ואולם כדאי לאשר אצל לפחות מן ההצעות לעיל קרי נוטריון העוסק בדיני משפחה או בית המשפט לענייני משפחה. בעיקרון, על פי פסיקת בית המשפט במרוצת השנים, בני זוג ידועים בציבור עשויים להיחשב כבעלי זכויות זה ברכושו זה של זה, במקרה של פרידה. במצבים מסוימים ובהתאם לנסיבות, ייתכן שיתוף גם אם הרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג בלבד. באופן הזה, לצורך העניין – נקבע כי בני זוג שחיו יחד שנים רבות בדירתו של אחד מבני הזוג, מבלי שערכו הסכם מקדים, יכולים להיחשב כשותפים ושווי זכויות בנכס גם אם היא רשומה רק על שם בן זוג אחד.


מתי נכנס לתוקף החוק?

הסכם ממון בין ידועים בציבור או בשמו הנוסף, הסכם זוגיות, נכנס לתוקף כבר עם חתימתם של בני הזוג, מכיוון שחלק עליו חוק החוזים. הווה אומר – שלא כמו זוג נשוי אשר עורך הסכם ממון, לא קיימת כל חובה חוקית לאשר את ההסכם בפני בית המשפט לשם מתן תוקף. ברם,  פעמים רבות, לאור מכלול הנסיבות נוהגים להגיש את ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה כדי להקנות לו תוקף משפטי איתן. בית המשפט מוסמך לאשר הסכם בין בני זוג ידועים בציבור ולתת לו תוקף של פסק דין מכוח סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, שנחקק בשנת 1995. 


לסיכום

בעניינים משפטיים רציניים, ליריב שלכם יהיו כמעט בוודאות עורכי דין שיעזרו להם להציג את התיק שלהם, ואם אין לכם גם מישהו שיכול להתאים להם צעד אחר צעד, אתם סביר להניח הולכים להפסיד או לכל הפחות, לא לקבל את מה שמגיע לכם מבחינת פיצוי, בשל כך, תפנו אלינו כבר היום, משרדנו מתמחה בתחום חוק יחסי ממון ידועים בציבור ונשמח לעמוד לשירותכם.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: