האם אבי יכול להתחרט על חלקה שנתן לי במתנה?

מיקומך כאן
נגישות