חמישה דגשים חשובים בעת עריכת צוואה

צוואה הנה מסמך משפטי במסגרתו מגלה המצווה את רצונו לגבי מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, ולמי הוא יחולק.

על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב, יש לערוך אותה בהתאם לדין, וכן להוציא לה צו קיום צוואה לאחר מות המצווה, שיאפשר לחלק את עזבונו בהתאם להוראות הצוואה.
על מנת שהצוואה תיערך כדין, עליה להיעשות בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965 והפסיקה הרלוונטית בתחום צוואות וירושות.

עקרון העל של דיני פרשנות הצוואות בארץ הנו העיקרון בדבר כיבוד רצון המצווה, לפיו יש לפרש את צוואת המנוח ולקיימה באופן התואם ביותר את רצונו. על מנת שעיקרון זה יתקיים, יש להקפיד היטב שהצוואה תנוסח ותיערך מלכתחילה בהתאם לכל הכללים החלים עליה, וזאת על מנת שבבוא העת ניתן יהיה לתת לה תוקף מחייב, גם במקרה שתוגש התנגדות לצו קיום הצוואה. בנוסף, יש להקפיד היטב שהצוואה אכן תשקף במדויק ובאופן מלא את רצונו של המצווה, כך שבעת מימושה, לא יהיה כל ספק לגבי מה היה רצון המצווה לכגבי האופן שלפיו הוא רצה שעזבונו יחולק בין יורשיו.

 

לשם כך, בין היתר, יש להקפיד על חמשת הכללים הבאים:

  • ראשית, יש להקפיד היטב שהצוואה תיערך מבחינה טכנית בהתאם עריכת צוואה להוראות החלות על הסוג הצורני הספציפי שלה. חוק הירושה קובע כי ישנם ארבעה סוגים שונים של צוואה, כאשר לכל אחד מהם יש כללים ספציפיים משלו לגבי אופן עריכתו, שעל ביצועם יש להקפיד היטב בעת עריכת הצוואה:

(א)  צוואה בכתב יד – צוואה שנכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, כולל התאריך וכמובן חתימת ידו.

  • צוואה בפני עדים – צוואה שנחתמה על ידי המצווה בנוכחות שני עדים. צוואה זו הנה הצוואה הנפוצה ביותר.
  • צוואה בפני רשות – צוואה שהמצווה הצהיר עליה בפני אחד מהגורמים הציבוריים הבאים: שופט, נוטריון, חבר בית דין דתי או רשם לענייני ירושה.
  • צוואה בעל פה – הצוואה היחידה שנעשית בעל פה, ומכונה גם צוואת שכיב מרע. צוואה שיכולה להיערך רק על ידי מי שעומד למות, וזאת  בפני שני עדים.
  • שנית, יש להקפיד מאד שהצוואה תיעשה מרצונו החופשי והמלא של המצווה, ומתוך צלילות דעתו, ותוך שהוא מודע היטב למשמעות הצוואה ולהלכותיה. אם, לדוגמא, מדובר במצווה זקן וחולה, שיש לו אלצהיימר והוא אינו צלול בדעתו, סביר להניח שהצוואה תיפסל. להבדיל, גם במצב בו מדובר במצווה צלול, אך הצוואה שלו נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כלשהי, לחצים, איומים, מרמה, וכדומה, אזי גם אז הצוואה תיפסל, בהתאם לסעיף 31 לחוק הירושה.
  • שלישית, יש להקפיד היטב שהיורשים על פי הצוואה, הנהנים, לא ייטלו חלק בעשיית הצוואה, ובודאי שלא יהיו עדים לעשייתה, וזאת כאמור בסעיף 35 לחוק הירושה. הוראה זו נועדה אף היא למנוע מלכתחילה, במידת האפשר, יצירת מצב של השפעה בלתי הוגנת מצד היורשים על המצווה, באופן שעלול לפגוע ברצונו החופשי.
  • רביעית, יש להקפיד שהוראות הצוואה תהיינה מנוסחות היטב, באופן ברור וחד משמעי, שלא יעורר מחלוקות מיותרות לגבי האופן לפיו יש לפרש את הצוואה. אם מדובר בניסוח שאינו ברור בכלל, כלומר הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה, אזי ההוראה תבוטל בהתאם לסעיף 33 לחוק הירושה.
  • חמישית, יש להקפיד שהצוואה לא תכלול הוראות שביצוען בלתי חוקי או בלתי מוסרי, או פשוט אינו אפשרי, שאז יש לבטלן לפי סעיף 34 לחוק הירושה.

 

ככל שעורך הצוואה יקפיד על חמשת הכללים הללו, כך יגדלו הסיכויים שהיא תקבל צו קיום צוואה בבוא העת, ושהיא גם תבוצע בהתאם לרצונו של המצווה. בכל מקרה, את ההליך מומלץ לבצע בליווי עו"ד משפחה בעל ניסיון בתחום צוואות וירושות.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: