כיצד ניתן להתנגד לצוואה?

כיצד ניתן להתנגד לצוואה – צוואה הנה מסמך משפטי, אשר במסגרתו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, ולמי הוא יחולק. אולם, על מנת לתת תוקף מחייב לצוואה, לא די בכך שהיא תיערך כדין, אלא יש גם להגיש בקשה לצו קיום צוואה בפני רשם הירושות, ועדיף לעשות זאת באמצעות עו"ד משפחה בעל ניסיון בתחום צוואות וירושות. בשלב הזה, ניתן להגיש התנגדות למתן הצו לקיום הצוואה, ובמסגרתה לנמק מדוע אין לתת לה תוקף מחייב. אם לא הוגשה התנגדות, יינתן צו לקיום הצוואה. אם הוגשה התנגדות, יועבר תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, אשר יקיים דיון בעניין ההתנגדות ויכריע לגביה.

כדי להתנגד כדין לצו קיום צוואה, יש לפעול בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998, ובעיקר לפי הכללים הבאים:

  • מי רשאי להגיש התנגדות? עקרונית, כל אדם אשר יש לו עניין כלשהו לגבי הבקשה לצו קיום הצוואה, רשאי להגיש התנגדות. זאת לאור סעיף 67 לחוק הירושה, אשר קובע כי "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות … תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו".

contract-408216_1280 במסגרת הליך רע"א 3154/94 עאסי נגד עאסי, קבע ביהמ"ש העליון כי משמעות הביטוי "המעוניין בדבר" לגבי הגשת התנגדות לצוואה, כאמור בסעיף 67 לחוק הירושה, הנה רחבה משל הביטוי "הנוגע בדבר" הנזכר בסעיף 155 לחוק הירושה. זאת לגבי  סמכות בתי הדין הדתיים לדון בענייני מעמד אישי. הביטוי "הנוגע בדבר" לפי סעיף 155 לחוק מתייחס למי שטוען לזכות הנאה "ישירה" בעיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה. בעוד  שהביטוי "המעוניין בדבר" לפי סעיף 67 לחוק, מתייחס גם למי שטוען להנאה "עקיפה" מן העיזבון מכוחו של יורש או זוכה כאמור. כלומר, כדי להיות בעל עניין לגבי הגשת ההתנגדות לצוואה, על המתנגד להיות בעל זכות ישירה או עקיפה בצוואה או בנכסי העיזבון שכלולים בה. לדוגמא, נושה של המצווה, שיש לו זכות ישירה בנכסי העיזבון מכוח חוב של המצווה, או יורש על פי הדין של המצווה אשר מסיבה כלשהי נושל על ידי המצווה במסגרת הצוואה.

  • כיצד יש להגיש את ההתנגדות? יש להגיש את נוסח ההתנגדות בפני רשם הירושות בתוך 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. לנוסח ההתנגדות יש לצרף תצהיר המעיד על אמיתות העובדות המצוינות בה, אשר חתום על ידי המתנגד ומאומת כדין ע"י עו"ד (עדיפות כמובן לעו"ד משפחה). בנוסף יש לצרף טופס פתיחת הליך וכן קבלה על תשלום האגרה, וייפוי כוח אם המתנגד מיוצג ע"י עו"ד.
  • עילות ההתנגדות? נוסח ההתנגדות צריך לפרט כדבעי את כל העילות לאי מתן צו קיום צוואה, ולצרף ראיות לתמיכה בהן. עקרונית, צוואה כשרה ותקפה כדין הנה צוואה שמבחינה טכנית נערכה על פי הוראות החוק, ומבחינה מהותית משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה. לפיכך, ניתן לבסס את העילות לפסילת הצוואה אם היא לא ענתה על הדרישות הללו. עילות טכניות לפסילת צוואה יכולות להיות, לדוגמא: כאשר צוואה בפני עדים נערכה רק בפני עד אחד, או כאשר צוואה בכתב יד לא נכתבה כולה בידי המצווה. אפשרויות נוספות הן: הצוואה לא נשאה גם את חתימת ידו של המצווה, או כאשר המצווה ערך צוואה מאוחרת מהצוואה שלגביה הוגשה הבקשה לצו קיום צוואה. עילות מהותיות לפסילת הצוואה יכולות להיות כאשר הצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה. זאת מאחר, שלדוגמא, היא נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, כגון לחץ, איום או אונס, או מאחר שהיא נערכה בגין מעשי מרמה או תחבולה, או מאחר שהמצווה לא היה צלול בדעתו בעת עריכתה עקב דמנציה, ועוד.
  • ומה עם נטל הראיה? הנחת המוצא הנה כי הצוואה כשרה, ועל כן נטל הראייה לגבי פסילת הצוואה מוטל על המתנגד, בהתאם לעיקרון הכללי לפיו המוציא מחברו, עליו הראיה. במסגרת הליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועהמ"ש לממשלה, קבע ביהמ"ש העליון כי מי שטוען לפגם בצוואה חייב לשכנע את בית המשפט בראיות מוצקות שנפל בה פגם, וכל  ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הקיום.

כאמור, אם בית המשפט ידחה את ההתנגדות, הוא יורה על מתן צו לקיום הצוואה. אם בית המשפט יקבל את ההתנגדות ויפסול את הצוואה, וזאת מבלי לאשר צוואה אחרת במקומה, יחולק עיזבון המנוח בהתאם להוראות חוק הירושה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: