מתוך Ynet: "לא הוצאתם אותי מהבית – ונגרם לי נזק נפשי"

מיקומך כאן
נגישות