מהו איזון משאבים ומתי ניתן לעכבו?

מיקומך כאן
נגישות