מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

המונחים צוואה הדדית וצוואה רגילה משמשים בדרך כלל לסירוגין. אך מבחינה משפטית, הם שונים מאוד ואין לבלבל ביניהם. בשני המקרים, הם מיוצרים על ידי זוגות שלעתים קרובות יש להם משאלות דומות – כולכם בוודאי שמעתם אנשים אומרים "הכול אחד לשני ואחר כך לילדים". בדרך זו, הצוואות "משקפות" זה את זה. אבל האם בעקבות המוות הראשון, האם הניצול יכול להחליט שלא לכבד את רצונו של האחר? התשובה טמונה בעיקרון של צוואות הדדיות. תמשיכו לקרוא למן ההתחלה ועד לסוף, כי כעת נעבור לדון אודות – מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית
מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית – מהי צוואה רגילה ומהן המגרעות והסגולות שלה?

כדי להבין מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית? נברר מהי צוואה רגילה ומהן המגרעות או הסגולות של צוואה רגילה. ובכן, צוואות רגילות הן נפוצות ביותר ובתיאוריה, לא בעייתיות. צוואות רגילות הן הצוואות הסטנדרטיות שבני זוג (נשוי או לא) עשויים לערוך שפשוט משקפות זה את זה. בדרך כלל, הם יכולים לומר, לדוגמה – עם מותו של צד אחד הכול יעבור לידי השני ולאחר מכן עם המוות השני, על ילדיהם. צוואות רגילות מופקות יום אחר יום ברחבי המדינה.

המגרעות של צוואה רגילה – כל אחד מהצדדים רשאי לתקן או לבטל את הצוואה הרגילה שלו בכל עת נתונה, מבלי לתת הודעה לצד השני לצוואה. כמו למשל – ניקח משפחה מעורבת טיפוסית. זוג התחתן אבל לכל אחד מהם שני ילדים ממערכות יחסים קודמות. הם מחליטים ליצור ווילס מראה פשוט ומשאירים הכול אחד לשניה במוות הראשון, ולאחר מכן עם מותם של שניהם לארבעת הילדים באותה מידה. הצד הראשון מת ולמרבה הצער היחסים בין הניצול ושני ילדיהם החורגים מתדרדרים. במקרה כזה, הניצול יכול פשוט לערוך צוואה חדשה שתפרק את ילדיהם החורגים ותשאיר הכל לשני ילדיהם. אין מה שיעצור אותם. ייתכן ששני הילדים החורגים שנושלו בירושה יצטרכו לחפש תביעה רשמית נגד עזבון הוריהם החורגים עם מותם, דבר שעלול להיות קשה, גוזל זמן ועלול להיות יקר.

הסגולות של צוואה רגילה – ניתן לשנות צוואות רגילות בכל זמן נתון גם לאחר פטירת אחד הצדדים. זה שימושי עבור זוגות צעירים ומשפחות מעורבות שאולי יצטרכו לבצע שינויים ברצונותיהם בעתיד.


מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

וכעת נענה על השאלה – מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית ? רוב בני האדם יכירו את המושג "צוואה רגילה". אלה נעשים בדרך כלל על ידי זוגות שרוצים לוודא שרצונותיהם במקרה של מותם "משקפים" זה את זה. צוואות רגילות שימושיות בשביל להבטיח שבמות האדם הראשון בזוג, הנכסים עוברים לשאיר ובמות השני יתר הנכסים עוברים באופן שכל אחד מהם הסכים קודם לכן. אולם לאחר מותו של הראשון בבני הזוג, הניצול למעשה חופשי לערוך צוואה חדשה בכל מונח שיבחר. זה יכול להוביל למצב שבו הניצול מתחתן מחדש ומשאיר את עזבונו לבן זוגם החדש, ובכך עלול לנשל ילדים מנישואים ראשונים. צוואות הדדיות פחות נפוצות ולעתים קרובות אינן מועדפות על ידי אנשי מקצוע. יש להם השפעה מחייבת יותר ולמרות שניתן לשנות אותן בעוד שני המורישים עדיין בחיים, במותו של הראשון, תנאי הצוואה ההדדית הופכים למחייבים את הניצול. כל שינוי שיבוצע בתנאי הצוואה של הנשאר לאחר המוות הראשון לא ייכנס לתוקף. צוואות הדדיות בדרך כלל ברורות על פניהן שהמוריש שנותר בחיים הסכים להיות מחויב לתנאי הצוואה ההדדית. בניגוד לצוואות אחרות, צוואה הדדית אינה מתבטלת בעת נישואין או נישואים חוזרים ולעיתים זה מהווה שיקול לאותם צוואות המעוניינים להבטיח טובת הנאה לילדיהם במקרה של יצירת קשר חדש עם הניצול. בדרך כלל במצבים של צוואה הדדית רכוש עובר להשאיר ומוחזק בנאמנות כדי שיחולקו בהתאם להוראות הצוואות על מותו של השני. אם מוגשת תביעה נגד העיזבון השני, רכוש כזה נופל מחוץ לעיזבון נטו ויכול להפחית באופן משמעותי את שווי העיזבון נטו שכנגדו ניתן להביא חוק ירושה (הפרשה למשפחה ותלויים). קביעת היקף הנכסים שעליהם חלה הנאמנות ההדדית של צוואות עלולה להיות בעייתית ויש לבחון אותה היטב לפני פתיחת תביעות שעלולות להיות יקרות נגד עיזבונות שאולי לא יהיו זמינות.


מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית – מה היא צוואה הדדית?

כדי להשיב על השאלה – מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית? נבחן קודם כל מה היא צוואה הדדית? צוואות הדדיות הולכות צעד אחד קדימה מצוואות מראה, ויוצרות הסכם משפטי מחייב בין בני זוג לפיו הניצול לא ישנה את צוואתם. גורם מסבך הוא שייתכן שלא תהיה אינדיקציה בכתב להסכם כזה, לא בצוואות ולא במקום אחר. עם זאת, אם יש ראיות ברורות ומשכנעות לכוונה מחייבת בין בני הזוג שאף אחד מהם אינו זכאי לשנות את צוואתו ללא הסכמתו של השני, הם יצרו צוואות הדדיות. גורם שנראה בניגוד לעיקרון זה הוא שצוואות כשלעצמן אינן ניתנות לביטול. ואם הניצול יינשא מחדש, הצוואה המוקדמת יותר תבוטל אוטומטית. עם זאת, אם הצד הראשון נפטר לאחר כיבד את הצד שלו בהסכם, ההון העצמי בא לעזרה, תוך הטלת אמון קונסטרוקטיבי על הנכס שאליו מתייחס ההסכם, בשם המוטבים המוסכמים. הניצול חופשי להתמודד עם הרכוש במהלך חייהם, אך הם אינם יכולים למסור אותו.


מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית – מה הן המגרעות והמעלות של צוואה הדדית?

בשביל להשיב על השאלה – מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית? נבחן ראשית כל מה הן המגרעות והמעלות של צוואה הדדית – במילים פשוטות, צוואות הדדיות הן הסכם, בדרך כלל בין שני אנשים, לערוך את צוואותיהם בו-זמנית בתנאים מוסכמים תוך התחייבות משפטית שהצוואות לא ישונו לאחר מותו של הצד הראשון. זה לא יותר מהסכם חוזי לאורך חייהם של שני צדדים. עם זאת, ברגע שצד אחד להסכם נפטר, לאחר שביצע את חלקו בהסכם (כלומר נפטר עם הצוואה ההדדית כצוואה האחרונה שלו), הצד שנותר בחיים מחויב באופן דומה להסכם. אם לאחר מכן עורך הניצול צוואה חדשה בניגוד לצוואה ההדדית שהוסכם עליה קודם לכן, חוק היושר (כלומר דיני מה נכון והוגן) מטיל "נאמנות קונסטרוקטיבית" על עיזבונם עם מותם, כדי להבטיח את התנאים. של הצוואה ההדדית המקורית מתקיימים בסופו של דבר.

המגרעות של קיום צוואה הדדית – הבעיות עם צוואות הדדיות נוטות לא להתעורר עם מותו של הצד הראשון (שבדרך כלל משאיר הכול על הסף לצד שנותר בחיים). עם מותו של הצד שנותר בחיים מתחיל המחלוקת בדרך כלל, במיוחד אם היה פרק זמן בין שני מקרי המוות והנסיבות השתנו, כלומר, נצבר עושר חדש, נוצר קשר חדש, אולי אפילו ילדים חדשים נולדו או אומצו.

המעלות של קיום צוואה הדדית – צוואות הדדיות מנוסחות בתנאים המוסכמים על ידי שני הצדדים לעריכת הצוואות. בגלל זה, הם נראים כמו דרך תקפה ומתאימה באופן מושלם עבור לקוחות שרוצים לקשור מעבר לקבר, כלומר לעצור מישהו לשנות את הצוואה בעתיד. אם שני הצדדים לצוואות ההדדיות עדיין בחיים ויש להם יכולת עדות, הם גמישים. במקרה זה, הצדדים יכולים להמשיך ולהכין צוואות חדשות, או צוואות הדדיות חדשות או צוואות רגילות חדשות.


לסיכום

אתם יכולים למנוע בלגן משפחתי עם תכנון עיזבון או צוואה רגילה או צוואה הדדית. יש בלגן משפחתי כשאין רצון ברור. אם אפוטרופוס המשפחה נפטר מבלי להשאיר צוואה תקפה, הדבר מוביל לכאוס בקרב היורשים. דברים כאלה יכולים להיות ממש מכוערים, ולרוב הדברים מגיעים לבית המשפט. אתם יכולים בקלות למנוע כאוס משפחתי כזה באמצעות השארת צוואה מתוכננת היטב. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לחלק את הרכוש והעיזבון שלכם באופן שווה בין היורשים מבלי להוביל לבלגן ביניהם. אנא תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו משום שרק אנחנו מתמחים בתחום של מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: