מה הן העילות לשם ביטול מינוי מנהל עיזבון?

חוק הירושה מנחה את בני האדם המתאימים שיתמנו כמנהלי עיזבון של המנוח באם המנוח לא הותיר אחריו צוואה המזהה מנהל העיזבון. במרבית המקרים מספר האנשים אשר קשורים לנפטר עשויים להיות זכאים למינוי של מנהל העיזבון. מנהל העיזבון עשוי מכל מיני סיבות להוכיח שאינו מנהל מוסמך לאחר מינוי. מנהל העיזבון עשוי לרמות ולתפוס נכסים של העיזבון מאחורי ידיעת המוטבים. מנהל העיזבון עלול לעכב באופן בלתי סביר את ניהול העיזבון, לא לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוק, או לחלופין לפגוע בכל דרך אחרת בעיזבון. מאמר זה מנחה את המוטבים לגבי ביטול מינוי מנהל עיזבון עם מערכת יחסים בעייתית בנסיבות כאלו ואחרות, ועל כן מומלץ בחום שתחליטו לקרוא אותן למן ראשיתו ועד לסופו, ותשאבו הרבה אינפורמציה על – ביטול מינוי מנהל עיזבון.

ביטול מינוי מנהל עיזבון
ביטול מינוי מנהל עיזבון

אם אתם מודאגים מן ההתנהגות או מן מעשיו של מי שמונה כמנהל עזבון לצוואתו של מישהו, אז ייתכן שתוכלו לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול ולהחליף את מנהל העיזבון באמצעות מישהו אחר. זה עשוי להיות צעד הכרחי בעוד שמנהל עיזבון מסרב לכבד את תנאי הצוואה, כאשר יש ראיות לכך שמנהל העיזבון גנב מעיזבונו של הנפטר, אם היה לקוי נפש, כאשר מנהל העיזבון הסתכסך עם המוטבים, כמו גם אם מנהל העיזבון שם את האינטרסים שלו במקום הראשון. יחד עם זאת, צריך לראות את הפנייה לבית המשפט כצעד של מוצא אחרון, והוא דבר שעל פי רוב ניתן להימנע ממנו אם נעזרים בעורך דין מומחה בשלב מוקדם. כל מחלוקת אשר כרוכה בצוואה עשויה להיות רגשית, במיוחד כאשר מתעוררים ויכוחים בין בני משפחה. באמצעות פנייה לייעוץ בשלב מוקדם, תוכלו להגדיל משמעותית את הסיכוי להצליח להגיע לפתרון לפני שהעניינים יצאו משליטה ולהגביל את הסיכון שהירושה שלכם תיבלע בעלות ההליכים המשפטיים בהמשך הקו. כדאי שתדעו כי מנהל עיזבון הוא מי שהמוריש, משמע – כותב הצוואה מינה לשלם את חובותיו האחרונים, לשמור על ערך נכסיו ולחלק את הנכסים הללו עם מותם. עורך דין לתכנון עיזבון בדרך כלל מייעץ ללקוחות שלו לבחור מנהל עיזבון שהוא גם אמין וגם אחראי לתפקיד זה. כאשר מנהל העיזבון לא מצליח לעשות את מה שהוא אמור לעשות, המוטבים שלו עשויים לבקש משופט כי יבצע ביטול מינוי. יחידים חייבים להיות "בעלי מעמד" (מישהו בעל אינטרס בעניין) על מנת שיהיו כשירים לעתור לשופט צוואה להדחתו של מנהל עזבון בתיק. מוטב או אדם אחר הקשור בדם או בנישואין למוריש עשויים להתאים לתיאור הזה. גם נושי העיזבון עשויים להתאים לתיאור זה. מי שמעוניין לבצע ביטול מינוי מנהל עיזבון חייב להיות בעל סיבה מוצדקת לבקש. ברוב תחומי השיפוט, עשויה להיות די בהוכחה לניהול לא נכון של מנהל העיזבון בנכסי עיזבון, התנהגות בלתי הולמת, חוסר יכולת או ניגוד עניינים, על מנת להצדיק למה יש לבצע ביטול מינוי מנהל עיזבון מתפקידו. מי שהורשע בעבירה פלילית עשוי להיחשב גם כבלתי הולם בתור מנהל עיזבון. ברם, זה לא נחשב לניגוד עניינים אם מנהל העיזבון הוא במקרה גם נהנה מהעיזבון – בתנאי שמנהל העיזבון מנהל את העיזבון באופן מהימן ונבון מבחינה כלכלית. חייבים להודיע ​​לכל המוטבים כאשר מישהו מגיש בקשה של ביטול מינוי מנהל עיזבון מתפקידו בשביל שיוכלו להשתתף בכל דיון בנושא. אם יסופקו מספיק ראיות לאי תקינות, אזי השופט יפטור את מנהל העיזבון מטיפול בעיזבון. הוא יחפש לראות מי רשום כמוציא לפועל חלופי כאשר יעשה זאת. אם המוריש לא רשם אף אחד אחר שיקבל את התפקיד הזה, אז השופט יקיים שימוע למינוי מנהל עיזבון חדש בהתאם לחוק. תפקיד מנהל עיזבון של אדם אחר הוא אחריות אדירה. אם מישהו אינו ממלא את התפקיד של מנהל עיזבון כראוי, ייתכן שהגיע הזמן לבקש מבית המשפט לבצע ביטול.


מה יעשה מנהל עיזבון כשאין צוואה?

אם אין צוואה אזי האדם שמת נפטר עירום והחוק קובע מי יקבל את הרכוש. מי שמקבל נכס זה נקרא מנהל עיזבון והוא מתמנה על ידי בית המשפט לחלק את רכוש העיזבון. אם יש בן זוג בחיים, ילדים ונכדים, הורים, אחים ואחיות, או אחיינים, כי אז מנהל העיזבון ינסה לחלק את הנכסים לאנשים אלו. כמו למשל – אם אח שלכם עזב בית בעיזבון, מנהל העיזבון ימכור את הבית וייתן את התמורה לילדי האח שלכם. בן הזוג שנותר בחיים לא יקבל חלק מבית זה. במקום זה הכסף הזה ילך לילדי האח שלכם. על מנהל עיזבון ללא צוואה מוטלת האחריות לחלק את נכסי המנוח על פי חוקי המדינה. להגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון צרו קשר עם עו"ד משפחה רן רייכמן.


ביטול מינוי מנהל עיזבון – מה הן הסיבות?

מנהל העיזבון עשוי להיות מסולק מתפקידו, משמע יחול ביטול, כאשר עקב התלבטויות וחילוקי דעות בינו לבין עצמו, לא יתאפשר למנהל העיזבון להתקדם בשקידה בניהול העיזבון. לפי עניות דעתנו, אם ימצא בית המשפט כי מנהל העיזבון איננו מסוגל לנהל את העיזבון כראוי עקב חילוקי דעות ביניהם, אין דבר שיוביל את בית המשפט להרחיקם מהמנהל ולמנות מנהל עיזבון חדש על אף סוגיית העדיפות או ההעדפה. זה חייב להיות כך מכיוון שחוק הירושה קובע את הדברים הבאים – כאשר מישהו הולך לעולמו, יהיה לבית המשפט, למעט אם נקבע במפורש אחרת, שיקול דעת סופי באשר למי או האנשים שיינתן להם מתן כתבי מנהל, לטובת כל הנוגעים בדבר.

 
ביטול מינוי מנהל עיזבון – מה מחייב החוק?

העובדה שמישהו מונה למנהל עזבון של המנוח אין פירושה שהוא יכול לנהל את העיזבון על סמך גחמות. החוק מחייב את מנהל העיזבון להקפיד על כמה הנחיות סטטוטוריות. לניהול תקין של העיזבון על המנהל לבצע בין היתר את הפעולות הבאות –

  1. להגיש בקשה לאישור המענק תוך שנה ממועד המינוי.
  2. להתנהל בשקידה בניהול העיזבון.
  3. להפיק חשבונות כנדרש בחוק.
  4. לשתף פעולה עם מנהלים משותפים ומוטבים.

אי עמידה באמור לעיל מזכה את המוטבים לפנות לבית המשפט באמצעות הזמנה לכדי דרישה של ביטול מינוי מנהל עיזבון כאמור לעיל. כמו כן, בית המשפט בבקשתו יכול להפעיל את סמכות הפיקוח שלו על העיזבון על ידי ביטול מינוי מנהל עיזבון. גם התלבטויות מיותרות בין מנהלי עזבון או והנהנים המעכבים את ניהול העיזבון, הם עילה מספקת לכדי ביטול מינוי מנהל עיזבון.


לסיכום

מנהלי עזבון ומנהלים רבים פועלים ללא עורך דין. עם זאת, אם העיזבון מסובך, עדיף לקבל ייעוץ משפטי. אתה תמיד צריך לקבל ייעוץ משפטי אם, למשל:

תנאי הצוואה אינם ברורים

חלק מהעיזבון יעבור לילדים מתחת לגיל 18

האדם שמת השאיר כסף או רכוש בנאמנות

האדם שמת היה בעל קרקע או רכוש בחו"ל

האדם שמת היה בעל עסק

סביר להניח שכל אחד יחלוק על הצוואה.

את שכר הטרחה ניתן לשלם מהעיזבון.


לסיכום

אנו מתגאים ביכולתנו לסייע ללקוחותינו בניווט תהליכים משפטיים מורכבים כמו צוואה או ביטול מינוי מנהל עיזבון. אם יש לכם שאלות, אנא אל תהססו לפנות אלינו עוד היום, כדאי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כיוון שאנחנו מתמחים בתחום ביטול מינוי מנהל עיזבון.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: