מועד התנגדות לצוואה

בקשה לצו קיום צוואה היא בקשה שמוגשת לרשם לענייני ירושה באמצעות הזכאים על פי הצוואה, על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף. לאחר שהרשם לענייני ירושה קיבל את הבקשה, ולפני שהוא נותן את הצו המבוקש, עליו לפרסם בעיתונות היומית וברשומות את דבר הגשת הבקשה. זאת, בשביל שיורשים פוטנציאליים או מתנגדים לצוואה ידעו כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ויוכלו להגיש התנגדותם. אנחנו משוכנעים שהנושא של מועד התנגדות לצוואה מעניין אתכם מאוד, אחרת – למה בדיוק הגעתם לפה? בוודאי בדיוק אתם עומדים לקבל ירושה וחפצים להתנגד לצוואה. ובכן, באם תגיעו להחלטה מושכלת, יש לומר, לקרוא את המאמר הזה למן תחילתו ועד לתומו, תוכל להזין את התאים האפורים שלכם במוח, להרחיב את ההשכלה שלכם בנושא כל כך חשוב, ולהיות מוכנים לשאת השיא. היו אתנו היום, כי היום נדון על נושא שחשוב לכל כך הרבה בני אדם, הלא הוא – מועד התנגדות לצוואה.

 

מועד התנגדות לצוואה
מועד התנגדות לצוואה

מה בדבר הארכת מועד ההתנגדות?

כאשר מדברים על הארכת מועד התנגדות לצוואה, זה יכול לעשות את כל ההבדל בין הפסד ותחושת מפח נפש מצוואה מקפחת שלא כדין, לבין טיפול מקצועי ומשביע רצון בזכויות שלכם בירושה. על מנת להאריך את זמן התנגדות לצוואה, יש צורך בפניה לעורך דין מנוסה, שידע להגיש את הבקשה בצורה מדויקת ולהאריך את מועד הגשת ההתנגדות, במקרה הצורך. ככל שהפניה לעורך הדין מתבצעת בשלב מוקדם, באופן הזה התהליך יהיה אפקטיבי יותר.


מה הוא לפי החוק מועד התנגדות לצוואה?

על פי סעיף 67 לחוק הירושה, נקבע, כי הרשם לענייני ירושות יקבע זמן מתאים להגשת התנגדויות, משמע – הוא יקבע זמן ההתנגדות, אשר יהיה לא פחות מארבעה עשר ימים. הווה אומר – אפשר להגיש התנגדות בתוך שבועיים ממועד הפרסום בעיתונות וברשומות. כל המעוניין בדבר יכול להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושות תוך הזמן שנקבע ובתנאי שהצו טרם ניתן. במידה והבקשה תוגש לאחר שהרשם לענייני ירושה נתן צו קיום צוואה, כי אז צריך לפעול במסלול אחר – בדרך של בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה . איחור בהגשת ההתנגדות עלול להוביל לפסילת ההתנגדות, גם אם בכתב ההתנגדות מפורטות עילות טובות, אשר יכולות לשכנע את בית המשפט כי יש לפסול את הצוואה שהוגשה לקיום. כתב ההתנגדות לצוואה חייב לכלול פירוט של ההתנגדות ונימוקיה, ויש לצרף אליו את המסמכים שעליהם ההתנגדות מתבססת. צריך לצרף תצהיר מאומת וקבלה שמעידה על תשלום אגרה. אם המתנגד מיוצג באמצעות עורך דין צוואות, יש לצרף ייפוי כוח . לאחר שהרשם לענייני ירושה קיבל לידיו את ההתנגדות, אז הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לקיום צוואה ביחד עם ההתנגדות לבית המשפט.


מתי ניתן להגיש התנגדות לצוואה?

על פי סעיף 67 א' לחוק הירושה נקבע כי בקשה לקיום צוואה צריכה להיות מפורסמת בשני עיתונים יומיים באמצעות הרשם לענייני ירושות. לאחר מכן, בנוגע לשאלה – מה הוא מועד התנגדות לצוואה? אז יש טווח של ארבעה עשר ימים שבו ניתן להגיש את ההתנגדות לצוואה. העילות להתנגדות לצוואה הן מגוונות וכדי שההתנגדות תתקבל, הן צריכות להיות מבוססות ומנומקות היטב. ברם, במקרים מסוימים, כמו לדוגמה – במקרים שבהם יש צורך בהארכה של מועד התנגדות לצוואה, על מנת לגייס עורך דין או כדי לאסוף די חומרים ונימוקים להתנגדות, אפשר לבקש להאריך את מועד הגשת ההתנגדות לצוואה.


מה הוא בכלל מועד התנגדות לצוואה?

רק בתום הגשת הבקשה לקיומה של צוואה, נכנסת הצוואה לתוקפה, בשל כך, הרשם לענייני ירושה, אליו מוגשת הבקשה לקיומה של צוואה, חייב לחשוף את הבקשה. הבקשה נחשפת, על ידי כך שהיא מתפרסמת בעיתונות היומית, כדי שבמקרה ויש יורשים שונים לצוואה זו, או אם קיימת התנגדות אליה, ייודע דבר הצוואה ברבים, ואפשר יהיה להגיש התנגדות לצוואה. מבחינת מועד התנגדות לצוואה אז הזמן הניתן להגשת התנגדות לצוואה, הוא ארבעה עשר ימים, וההתנגדות לצוואה מוגשת, עד שבועיים מפרסום המודעה בעיתונות. במקרה וההתנגדות לצוואה תוגש, אחרי שניתן כבר הצו לקיומה של הצוואה, קיים לכך מסלול שונה. במקרה של עיכוב בהגשה של ההתנגדות, עשויה ההתנגדות להיפסל, גם אם קיימות להתנגדות סיבות חשובות, שיכולות לגרום לבית המשפט, להשתכנע בפסילת הצוואה.


מתי ניתן לבצע הארכה של מועד התנגדות לצוואה?

וכעת נשיב על השאלה החשובה – מתי ניתן לבצע הארכה של מועד התנגדות לצוואה? קיימים שני מצבים שבהם אפשר להאריך את זמן ההתנגדות לצו קיום צוואה. המצב הראשון הוא בו לא ניתן עדיין צו לקיום הצוואה. עד שהצו יינתן, ניתן גם לבקש הארכת מועד התנגדות לצוואה וגם להגיש את ההתנגדות עצמה. המצב השני הינו לאחר שכבר ניתן צו קיום צוואה. במקרה שכזה ואם טווח זמן של שבועיים אינו מספיק להגשת התנגדות, ניתן לבקש את הארכת מועד התנגדות לצוואה. לפיכך, חשוב לזכור כי אם ההתנגדות לא הוגשה במועד, גם אחרי ההארכה, הרשם לענייני ירושה ינפיק צו לקיום הצוואה. חשוב לומר, כי הבקשה להארכת מועד הגשת ההתנגדות לצו, אמורה להיות קצרה ותמציתית, אבל בו זמנית מנומקת כהלכה. בקשה להארכת זמן ההתנגדות שאינה מנומקת כראוי, עלולה להידחות באמצעות הרשם לענייני ירושות ואז התהליך יהפוך מורכב יותר ויהיה צריך להגיש את ההתנגדות תוך זמן קצר, או להתמודד עם הימצאותו של צו קיום צוואה ולבחון בעזרת עורך דין, את האפיקים המשפטיים אליהם ניתן לפנות במטרה לבקש את ביטול הצו.


מה אמורה לכלול הבקשה?

התנגדות לצוואה צריכה לכלול מספר פרטים, וזאת משום שבמקרה וחסר פרט, עלולה ההתנגדות להיפסל. ואלו הם – פרטים מזהים – שמו ופרטי הזהות, של מי שמגיש את ההתנגדות, הפרטים של הנפטר שערך את הצוואה, ובנוסף, גם הפרטים של כול אותם יורשים, המצוינים בצוואה עצמה. ייפוי כוח – כאשר למתנגד הצוואה קיים ייצוג של עו"ד, צריך בנוסף ייפוי כוח. הצהרה – יש צורך להוסיף להתנגדות, גם הצהרה מאומתת על ידי עו"ד, המעידה על נכונותן של העובדות שצוינו להתנגדות. פירוט של ההתנגדות. ההתנגדות צריכה לכלול את הפירוט להתנגדות, וכן מסמכים שונים עליהם מבוססת ההתנגדות. קבלה על התשלום של האגרה – אחרי קבלת ההתנגדות אצל הרשם, תועבר הקבלה יחד עם הבקשה לקיומה של הצוואה, לבית המשפט.

לסיכום,

במילים פשוטות, שכירת עורכי הדין שלנו תעזור לכם לנהל את הנכסים שלכם והיא מביאה עמה יתרונות גדולים. כשאתם יודעים שקבעתם הכול לעתיד בני המשפחה שלכם, אין לכם מה לדאוג כיוון שיש לכם את אנשי המקצוע המתאימים לצדכם שיסייעו לכם בתהליך. מכיוון שכך, תזכרו את ההטבות הללו, ותהיו בטוחים יותר לנהל את הנכסים שלכם כדי להבטיח את צרכי המשפחה שלכם לאחר מותכם.  עורכי הדין שלנו יכולים להתמנות גם כמנהלי העיזבון שלכם כאשר אתם מתים. היתרון של מנהל עזבון מקצועי הוא שמקבלים שכר לפעול למען האינטרסים שלכם ואין לנו אינטרס אישי משלנו. אי לכך ובהתאם לזאת, מן הראוי, ויפה שעה אחת קודם, שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו בשל העובדה שאנחנו מתמחים בתחום מועד התנגדות לצוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: