גם אם קרובכם נישל אתכם מצוואתו, ו/או לא ציווה לכם החלק שמגיע לכם, לא תמיד מדובר בסוף פסוק. יש לבחון באם נפלו פגמים בצוואה או ברצון המצווה המקימים עילה לביטולה.

לא תמיד צוואה שנערכה היא בת תוקף. לעתים צוואה שנערכה ע"י המצווה בעלת פגמים צורניים ו/או פגמים מהותיים. על מנת לברר את אפשרותכם לתקוף צוואה יש להקפיד על ביצוע הפעולות הבאות:

עו״ד רן רייכמן מדבר על הנושא בתכנית ״שאלה משפטית״:

ערעור על צוואה באמצעות עו"ד רייכמן

ערעור על צוואה הוא זכות שנתונה לכל אדם, בין אם הוא נכלל במסמך ובין אם לאו. ישנם מספר מצבים שבהם ניתן, וכדאי, לערער על צוואה, כשבכל מקרה זוהי פעולה שמחייבת שיקול דעת מעמיק והתייחסות גם להיבטים משפטיים וגם להיבטים משפחתיים. במשרד עורכי דין רן רייכמן מטפלים במקרים אלה ברגישות מרבית, ובמקביל בנחישות ללא פשרות.

מידע חשוב לגבי ערעור על צוואה

* תזמון – ניתן לערער על צוואה מיד עם הגשת הבקשה לקיומה. במקרה כזה ההליך המשפטי הוא התנגדות לצו קיום צוואה. ניתן גם לערער על צוואה לאחר שניתן צו קיום, ובמקרה כזה ההליך יהיה בקשה לביטול צו קיום צוואה. בכל מקרה מומלץ לפעול במהירות, מפני שיש חשיבות למימד הזמן.

* פגמים טכניים – במקרה שבו נפל פגם טכני בעריכת הצוואה – למשל צוואה בכתב יד ללא תאריך או צוואה מסוג זה שאינה בכתב ידו של המנוח – ניתן לערער על בסיס זה.

* עילות מהותיות – מקרים נוספים שבהם ניתן להגיש ערעור לגבי צוואה הם כשיש פגם מהותי. העילות הנפוצות ביותר הן לחץ אסור מצד אחד המופיעים בצוואה, השפעה לא הוגנת או איומים על עורך הצוואה.

* אי כשירות – כשישנו חשד לגבי מידת הכשירות הקוגניטיבית של עורך הצוואה במועד עריכתה, ניתן לערער. יחד עם זאת חשוב לציין שקשה להוכיח אי כשירות שכזו, ונדרשים לשם כך מסמכים רפואיים.

* צוואה לא מוסרית – באופן עקרוני צוואה משקפת את רצונו של האדם, אולם יש גם מגבלות. כך למשל צוואה שמעבירה חלק מהעיזבון לאחד הילדים בתנאי שיעזוב את אשתו עשויה להיפסל.

זמינות מרבית ותגובה מידית

כאמור, חשוב להגיש ערעור על צוואה מוקדם ככל האפשר. הסיבה לכך היא ששיהוי מיותר מעלה אצל בית המשפט את השאלה המתבקשת מדוע המתין האדם עם הערעור, ואף עלול לחבל בסיכויי הבקשה. בהתאם מקפיד משרד עורכי דין רן רייכמן על זמינות מרבית במקרים אלה, ולא פחות מכך על פעולה מהירה – ומדויקת. התגובה המידית מונעת נזקים בלתי הפיכים ומשפרת במידה ניכרת את סיכויי ההצלחה של המהלך, ובאופן טבעי באה לידי ביטוי בכל ערעור גם הבקיאות המקצועית המעמיקה של צוות המשרד.