גם אם קרובכם נישל אתכם מצוואתו, ו/או לא ציווה לכם החלק שמגיע לכם, לא תמיד מדובר בסוף פסוק. יש לבחון באם נפלו פגמים בצוואה או ברצון המצווה המקימים עילה לביטולה.

לא תמיד צוואה שנערכה היא בת תוקף. לעתים צוואה שנערכה ע"י המצווה בעלת פגמים צורניים ו/או פגמים מהותיים. על מנת לברר את אפשרותכם לתקוף צוואה יש להקפיד על ביצוע הפעולות הבאות:

עו״ד רן רייכמן מדבר על הנושא בתכנית ״שאלה משפטית״: