ניהול עיזבון

העוסק בעיזבונו של מי שנפטר נקרא מנהל עיזבון אשר אחראי על ניהול עיזבון. מנהל עיזבון הוא מי ששמו בצוואה כאחראי על הטיפול בעיזבון. מנהל עיזבון עשוי להצטרך לבקש סמכות משפטית מיוחדת לפני שיוכל לטפל בעיזבון. זה נקרא צוואה. מנהל עיזבון הוא מי שאחראי לטפל בעיזבון בנסיבות מסוימות, למשל, אם אין צוואה או מנהלי העיזבון הנקובים אינם מוכנים לפעול. מנהל עיזבון צריך להגיש בקשה לפני שיוכל לטפל בעיזבון. ממש כדאי לכם להמשיך לקרוא, וכך תגלו עוד היבטים על – ניהול עיזבון.

 

ניהול עיזבון
ניהול עיזבון

ניהול עיזבון – מהו מנהל עיזבון?

ניהול עיזבון על ידי מנהל עיזבון חל רק על עיזבונות שבהם אין צוואה. המנהל הוא השם שניתן רשמית למשפחה המשפטית שהשלימה את תהליך קבלת כתב הניהול. יכולים להיות מספר קרובי משפחה, כולם בעלי סמכות שווה לפעול. אדם זה שמגיש בקשה הופך רשמית למנהל העיזבון ולאחר מכן לוקח את השליטה הכוללת על ניהול העיזבון ונכסיו.


על מה אחראי ניהול עיזבון?

מנהל העזבון (הנקרא גם הנציג האישי) לוקח אחריות על הטיפול בכל העיזבון. זה כולל כדלקמן – מציאת כל המסמכים הכספיים השייכים לאדם שנפטר.  שליחת העתק מתעודת הפטירה לארגונים המחזיקים בכספו של הנפטר. בקשה מהם אישור על שווי הכספים המוחזקים במועד הפטירה וגובה ההכנסה שהתקבלה במהלך שנת המס האחרונה עד למועד הפטירה. בנוסף לכך, הוא מקפיא את חשבונות הבנק כדי שאף אחד לא יוכל להוציא כסף ללא הסמכות החוקית הנכונה. הכנה ושליחה של המסמכים הנדרשים על ידי מרשם הצוואה ומכס הכנסה ומכס. פתיחת חשבון בנק מטעם העיזבון. חישוב של סכום מס הירושה המגיע ולתשלום. בירור פרטים על כספים המגיעים לעיזבון. הכנת רשימה מפורטת של הרכוש, הכסף והרכוש והחובות בעיזבון. בירור פרטים על כספים שחייב האדם שמת. כאשר ניתנו צוואה או כתבי מנהל, גביית כספים השייכים לעיזבון מבנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה ומאגודות בניין. תשלום חובות, הוצאות ושכר טרחה, כגון שכר טרחת עורך דין ושכר טרחת צוואה. חלוקת העיזבון, כפי שנקבע בצוואה או על פי כללי הצוואה. אם נראה כי אין די נכסים בעיזבון לכיסוי מסים, הוצאות, חשבונות והתחייבויות אחרות, יש לפנות לייעוץ של עורך דין. ניהול עיזבון חדל פירעון יכול להיות מסובך. כשמישהו נפטר, חשוב לסדר את הקצבאות, המס והביטוח הלאומי בהקדם האפשרי. יכול להיות שיש לשלם מס, או שהעיזבון שלהם עשוי להיות חייב במס בחזרה. אתם צריכים לספר למשרד המס, ולכל משרד ממשלתי ששילם קצבאות לאדם שנפטר, על מותו. עליכם לעשות זאת בהקדם האפשרי לאחר המוות. תלוי היכן התגורר האדם שנפטר, ייתכן שתוכלו לספר למספר שירותים ממשלתיים על המוות באיש קשר אחד באמצעות שירות ספר לנו פעם אחת.


מה יעשה ניהול עיזבון במקרה שנשארו לנפטר חובות?

ייתכן שהאדם שנפטר הותיר חובות, כמו לדוגמה – משיכת יתר על חשבונו או הסכם אשראי שלא נפרע. כשמישהו נפטר כדאי לנסות ליצור קשר עם כל הנושים שלו. עליכם להציב הודעה באתר האינטרנט , הרשומה הציבורית הרשמית של הודעות משפטיות. זה יגיד לנושים שהם יכולים להגיש תביעה נגד העיזבון לשלם את החוב. אם לא תפרסמו הודעה והנושים יגיעו לאחר ששילמת את העיזבון, ייתכן שתצטרכו לשלם את שאר החוב מכספכם הפרטי. ככלל, אם אין מספיק כסף בעיזבונו של האדם שנפטר כדי לשלם את חובותיהם, הנושים שלו אינם יכולים לגבות את הסכום שעדיין חייבים מאף אחד אחר, לרבות מקרוביו שנותרו בחיים. כדאי לבדוק האם לאותו אדם הייתה פוליסת ביטוח כלשהי שתפרע את כל חובותיו עם מותו, למשל פוליסת ביטוח הגנת תשלום שנלקחה במקביל להלוואה. במקרים מסוימים ייתכן שהחוב היה משותף, למשל משיכת יתר בחשבון משותף או סכום חייב על הסכם אשראי שנערך בשמות משותפים. אם זה המצב, עדיין ניתן לגבות את החוב. בנוסף, אם גרתם עם מישהו שנפטר אתם עדיין עלולים להיות אחראים לחובות הנוגעים לנכס, כמו מס מועצה או חשבונות מים.


האם ניהול עיזבון קשור לאישור צוואה?

אם אתם מופיעים בצוואתו של מישהו כמנהלי עיזבון, ייתכן שתצטרכו להגיש בקשה לצוואה. זהו מסמך משפטי המקנה לכם סמכות לחלק את עזבונו של מי שנפטר על פי ההנחיות בצוואה. לא תמיד צריך קיום צוואה כדי להיות מסוגל להתמודד עם העיזבון. אם הוזמנתם בצוואה כמנהלי עיזבון, אינכם חייבים לפעול אם אינכם רוצים בכך. בנסיבות מסוימות, מי שרוצה לטפל בעיזבונו של מי שנפטר יצטרך להגיש בקשה לכתבי מנהל, במקום צוואה. אדם זה נקרא מנהל. עליכם להגיש בקשה למכתבי מנהל אם – אין רצון. הצוואה אינה תקפה. אין שמות של מנהלי עיזבון בצוואה.  המוציאים לפועל אינם יכולים או אינם מוכנים לפעול. ישנם כללים נוקשים לגבי מי יכול להיות מנהל. אם קיימת צוואה תקפה, ניתן להגיש בקשה למכתבי מנהל אם – האדם שמת הותיר לכם את כל ירושתו בצוואה,  המוציאים לפועל אינם נקראים בשמות, או שאינם יכולים או אינם מוכנים לפעול. אם אין צוואה תקפה, ואתה קרוב משפחה, אתם יכולים להגיש בקשה להיות מנהלים בסדר העדיפויות הבא – אתם בן הזוג הנשוי או בן הזוג האזרחי של האדם שנפטר. אתם הילד של האדם שמת. אתם הנכד של האדם שמת. אתם ההורה של האדם שמת. אתם האח או האחות של האדם שמת. אתם האחיין או האחיינית של האדם שמת. אתם עוד קרוב משפחה של האדם שמת. שותף לא נשוי, או שותף חד מיני שלא רשם שותפות אזרחית ושלא צוין בצוואה כמנהל עזבון, לא יוכל בדרך כלל לשמש כמנהל. לא תמיד צריך כתבי מנהל כדי להיות מסוגלים לטפל בעיזבונו של מי שנפטר. בדרך כלל אתם צריכים צוואה או כתבי מנהל כדי לטפל בעיזבון אם הוא כולל רכוש כמו דירה או בית. אחרת, ייתכן שלא תזדקקו לצוואה או לכתבי מנהל אם –  העיזבון מורכב רק ממזומן (כלומר, שטרות ומטבעות) ומרכוש אישי כמו מכונית, רהיטים ותכשיטים. כל הנכסים בירושה נמצאים בבעלות דיירים משותפים מועילים נכס זה הופך אוטומטית לבעלות מלאה של הבעלים האחרים. היה לכם חשבון בנק משותף. כמות הכסף קטנה. אתם מגלים שהעיזבון הוא חדל פירעון, כלומר, אין מספיק כסף בעיזבון לשלם את כל החובות, המיסים וההוצאות. ישנן פוליסות ביטוח חיים והטבות פנסיה מסוימות בעיזבון.


לסיכום

מנהלי עזבון ומנהלים רבים פועלים ללא עורך דין. עם זאת, אם העיזבון מסובך, עדיף לקבל ייעוץ משפטי. אתה תמיד צריך לקבל ייעוץ משפטי אם, למשל:

תנאי הצוואה אינם ברורים

חלק מהעיזבון יעבור לילדים מתחת לגיל 18

האדם שמת השאיר כסף או רכוש בנאמנות

האדם שמת היה בעל קרקע או רכוש בחו"ל

האדם שמת היה בעל עסק

סביר להניח שכל אחד יחלוק על הצוואה.

את שכר הטרחה ניתן לשלם מהעיזבון. אם יש בעיות כלשהן בדרך שבה מנהלי עיזבון או מנהלים מתנהלים עם העיזבון, לדוגמא, אם יש עיכוב בלתי סביר או אם מנהלי העיזבון או המנהלים עושים שימוש לרעה בסמכויותיהם המשפטיות, תזדקקו לייעוץ משפטי. ועל כן, חשוב שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו משום שאנחנו

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: