קבלת כתב תביעה אינו מעמד קל. לעיתוי ואופן קבלת התביעה, השלכות לגבי תוצאות ההליך המשפטי. חשוב כי לא תעשו טעויות בשלב קריטי זה.

הפתיעו אתכם עם תביעות? המדובר במעמד לא נעים וברגע זה הנכם חשים כי חרב עליכם עולמכם. לא בהכרח. לעתים הצד התובע, בלהט הגשת התביעות, ביצע טעויות שבשלב זה עוד ניתן לתקנן. קיים חלון זמן מצומצם מאוד לנסות ולתקן את טעויות הצד שכנגד ולפיכך חשוב ביותר להקפיד על הכללים הבאים:

  1. רשמו את התאריך והשעה בה נמסרו לכם התביעות לרבות אופן קבלת התביעות: למי נמסרו, באיזה אופן נמסרו, האם מקבל התביעות חתם על אישור מסירה וכו'.
  2. בדקו כי הומצאו לכם התביעות בשלמותם כולל כל הנספחים המצוינים בגוף התביעה.
  3. פנו מיד לעו"ד המומחה בדיני משפחה על מנת לקבל ייעוץ מידי.
  4. הביאו עמכם לפגישת הייעוץ את התביעות וכן כל מסמך שיש בידכם אשר יש בו כדי לתמוך בגרסתכם ולהפריך את טענות הצד שכנגד (למשל קיומו של הסכם ממון וכו').
  5. חשוב כי פגישת הייעוץ תתקיים אצל עו"ד מקצועי בעל ניסיון בתחום, שכן לעתים הצד שכנגד הגיש תביעות חלקיות, דבר הנותן לכם הזדמנות להגיש תביעות המגנות עליכם בערכאה המתאימה. לעתים התביעות שהוגשו הנן שגויות ו/או נוסחו ברשלנות ו/או חלקיות. יש לזהות מצב התביעות שהוגשו ע"י עו"ד מומחה ולנתח את אפשרויות הפעולה.

קיבלתם בקשה ליישוב סכסוך?

המדובר למעשה בהזמנה לדיון לכל דבר ועניין. למעשה מדובר בהזמנה להתייצב לפגישת מהו"ת ביחידת הסיוע לצורך הליך מעין-גישורי, טרם ההליכים המשפטיים. אמנם באופן רגיל, הליך גישור הנו הליך וולונטרי, אולם כאן קבעה המדינה כי חלה עליכם חובת התייצבות.

צד שאינו נענה להזמנה ליחידת הסיוע, עלול להיות מחויב בהוצאות ובית המשפט עלול למנוע ממנו הגשת תביעות בעתיד. לכן, הכרחי כי צד המקבל בקשה ליישוב סכסוך יתייעץ עם עו"ד משפחה שילווה אותו בכל צעד וצעד בהליך יישוב הסכסוך, שכן ההליך הופך להיות מורכב יותר.

עו״ד רן רייכמן מדבר על הנושא בתכנית ״שאלה משפטית״: