האם ניתן לקבל גט כאשר אחד מבני הזוג לא נוכח?

מיקומך כאן
נגישות