בקשה ליישוב סכסוך בעבר כאשר נתגלע סכסוך בין בני זוג, או בני זוג לשעבר (שהיו נשואים והתגרשו או שהיו ידועים בציבור ונפרדו), ניצבו בפניהם שתי אפשרויות:

האחת לנסות וליישב הסכסוך בדרך של גישור והשנייה, לפתוח בהליכים משפטיים, היינו הגשת תביעות לביהמ"ש או לביה"ד (ערכאות להן סמכות מקבילה, כאשר מדובר ביהודים, לפסוק בתביעות המוגשות על רקע נישואים או גירושין).

בכל מקרה הליך הגישור היה הליך וולנטרי רצוני: רוצה לאמור  – ירצו הצדדים יפנו אליו לא ירצו לא יפנו. השינוי הגדול חל בחודש יולי 2016. החל מחודש זה חלה חובה על בני זוג שנתגלע ביניהם סכסוך לפנות תחילה ליחידת הסיוע הפועלת לצד הערכאות המשפטיות הנ"ל. פניה כזו נעשית בדרך של הגשת בקשה הידועה בשם "בקשה ליישוב סכסוך".

לעתים קרובות קורה שמוגשת בקשה ליישוב סכסוך על ידי אחד הצדדים בעוד בני הזוג, או בני הזוג לשעבר, מצויים באיבו של שיח בין הצדדים – מעין מו"מ לא פורמלי ואפילו בזמן הליל גישור רשמי שמתנהל. חשוב להבין שההליך שתחילתו הגשת בקשה כזו הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין וככזה עשויות להיות לו השלכות מרחיקות לכת כולל בכל הקשור למירוץ הסמכויות. צד שפותח ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך במידה רבה יכריע היכן התנהלו התביעות אחר כך ככל וההליך לא יצלח. לכן, גם במקרים בהם מוגשת בקשה ליישוב סכסוך בעת שמנוהל הליך גישור הרי שאין להתעלם ממנה ויש לפנות אל עורך דין לענייני משפחה כדי לקבל ייעוץ ובמידת הצורך ייצוג שיאפשר השגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

זכרו: קבלת בקשה ליישוב סכסוך כמוה הזמנה לבדיון משפטי לכל דבר ועניין.

עיכוב הליכים

מטרת הניסיון להביא ליישוב סכסוכים בהליך של בירור והגעה להסכמה בתיווכה של יחידת הסיוע היא הפחתת העומס על בתי המשפט ובתי הדין הרבניים כמו גם מתן הזדמנות ליישוב הסכסוך ללא שמתפתח עימות משפטי טעון. שירותי יחידת הסיוע אינם כרוכים בתשלום והבקשה עצמה מוגשת בדרך של מילוי טופס באופן עצמאי או על ידי עורך הדין. מרגע שהוגשה בקשה ליישוב סכסוך חלה תקופה של עיכוב הליכים במהלכה הצדדים מנועים מלהגיש תביעות לערכאה משפטית כלשהי למעט במקרים דחופים.

דעו כי חרף עיכוב ההליכים, באפשרותכם לפנות לביהמ"ש, בתקופת ה"גישור" ולהגיש סעדים זמניים בהם הכיר המחוקק:
סעדים לשמירה על מצב קיים, סעדים למזונות וסעדים בענייני קטינים. לא ניתן להגיש כל סעד. חשוב להיוועץ עם עו"ד מומחה בדיני משפחה על מנת שיגיש עבורכם את הצו בדרך הנכונה.

בחירת הערכאה בה יתבררו הדברים אם לא באו על פתרונם

נושא חשוב הקשור בהגשת בקשה ליישוב סכסוך הוא שבמידה והניסיון להגיע לפתרון בתיווך יחידת הסיוע לא צלח יהיה הצד שהגיש את הבקשה רשאי לפנות אל הערכאה המשפטית בה הוא מעוניין. למעשה הליך יישוב הסכסוך האיץ עוד יותר את תופעת מרוץ הסמכויות, הואיל ובעוד שטרם החוק צד אשר חפץ לפוס סמכות בביה"ד או בבית משפט היה צריך להגיש תביעה מתאימה לאותה ערכאה, הרי שכיום אין צורך בהגשת תביעה ודי במילוי הבקשה ליישוב סכסוך כדי לתפוס סמכות. מצב זה מנגיש עוד יותר את הערכאות המשפטיות לצדדים, ולמעשה קל יותר עתה לצדדים לפתוח בהליכים באמצעות בקשה זו.  זכרו: צד אשר יקדים הגשת בקשה ליישוב סכסוך, במידה כמעט וודאית יקבע היכן יתבררו התביעות שתוגשנה בתום תקופת עיכוב ההליכים: ביה"ד הרבני או ביהמ"ש.

הגשת בקשה ליישוב סכסוכים

חשוב מאוד להבין שייתכנו השפעות מרחיקות לכת לבקשה ליישוב סכסוך. המחוקק נתן דעתו לעניין זה והחוק להסדרת התדיינות בסכסוכי משפחה (שנכנס לתוקפו ב- 17/07/16) מאפשר לצדדים להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה אשר יפעל לשמור על האינטרסים שלהם. למעשה, הבקשה עצמה יכולה להיות מוגשת על ידי עורך הדין, לכן מומלץ מאוד לא להגיש בקשה ליישוב סכסוך באופן עצמאי אלא לדאוג לייצוג מטעם עורך דין לענייני משפחה שאיכות שירותיו ידועה ומובטחת. עורך הדין ילווה אתכם לכל אורך ההליך, בין אם זה יסתכם בהבנות שיושגו במסגרת בירור הבקשה (ייתכן שעורך הדין יפעל גם בדרך של בקשה או בקשות לסעדים זמניים) ובין אם לא יהיה מנוס מלהגיש תובענות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

ההליכים ביחידת הסיוע יכללו פגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום), אחת או יותר, עורך הדין המייצג אתכם יהיה נוכח בפגישות ויבטיח שנעשים רק מהלכים המשפרים את מצבכם.

איך לפעול אם קיבלתם זימון לפגישת מהו"ת בבקשה ליישוב סכסוך?

כאשר צד אחד לסכסוך מגיש בקשה ליישוב סכסוך נקב מועד לפגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) ראשונה ניתן לקיים עד ארבע פגישות כאשר הראשונה בתוך 45 יום מהגשת הבקשה או, כאשר יחידת הסיוע מאריכה את התקופה, בתוך 60 יום לכל היותר. אם קיבלתם זימון לפגישת מהו"ת שכזו ביחידת סיוע בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני פירוש הדבר שבן/בת הזוג (או בן/.בת הזוג לשעבר) הגישו בקשה ליישוב סכסוך.

חשוב מאוד לא להקל ראש בזימון זה, גם אם נתקבל בעוד אתם מצויים בהליך גישור או שאתם סבורים מכל סיבה שהיא שההליכים מול הצד שכנגד מתנהלים כשורה. כדאי לדעת שאי התייצבות לפגישה מאפשרת לצד שהופיע לבקש לחייב אתכם לשלם הוצאות, להאריך תקופת עיכוב הליכים, למחוק תובענות שהגיש הצד שלא התייצב ועוד.
לאור ההשפעה מרחיקת הלכת שתיתכן להליך שנפתח בהגשת בקשה ליישוב סכסוך דרך הפעולה האחראית בה צריך לנקוט כל מי שמקבל זימון לפגישת מהו"ת היא פניה ללא דיחוי אל עורך דין לענייני משפחה המנוסה גם בטיפול בבקשות ליישוב סכסוכים הן כבא כוחו של מגיש הבקשה והן כבא כוחו של הצד שכנגד.

משרד עורכי דין רן רייכמן הוא מן המובילים בארץ בתחום דיני המשפחה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור בסכסוך בין בני זוג לרבות בקשה ליישוב סכסוך.
אנו נדע להעניק לכם ליווי משפטי מקצועי ומסור אשר יבטיח התמודדות מוצלחת והשגת תוצאה המשרתת באופן מיטבי את האינטרסים שלכם. התקשרו לייעוץ בטלפון 03-7524213